Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: bouwvergunningen met tekeningen geordend op bouwdossiernummer


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 209
Inventarisnummer: 192 (dossiers 855-1023)

(transcriptie: E. van Dooremalen)


192 (dossiers 855-1023)

 • 857a (11-12-1911)
  de directerie der bierbrouwerij De Gekroonde Valk van Vollenhoven en Co te Dordrecht het verbouwen van een bestaande bierkelder en het aanbouwen van een nieuw .. gedeelte in plaats van eene bergplaats, Varkenmarkt 24 (F 1554)
  (858b 10-2-1949 C.M. Dicke HAzn en W.J. van der Veen, Wijnstraat 133, vergunning veranderen van de begane grond Varkenmarkt 30 (F2030))

 • 859a-860a (21-12-1911)
  American Petroleum Company te Rotterdam Willemskade 22, het plaatsen en verplaatsen van kozijnen en het hooger legen van een balklaag en het maken van een gemetselde mestbak
  (806b American Petroleun Company te Rotterdam Willemskade 22, het vernieuwen van den voorgevel, Nieuwkerkstraat nr. 8 (G1718-G1804), stallen van paarden)

 • 864b (21-11-1942)
  dir van den Bouw en Woningtoezicht, Nieuwstraat 38rd, slopen van panden, Torenstraat 60-62 (G194)

 • 870a (18-1-1912)
  L.W.A. Colombijn, het onderuitbreken van een pandje en plaatsen van een pakhuiskozijn met deur, met het nieuwe metselwerk daar boven, K. Kolfstraat 5 (H1682)

 • 879a (24-1-1912)
  Vereniging Tentoonstelling Dordrecht en Omstreken, secretariaat Wolwevershaven 55, het bouwen van een ijzeren tentoonstellingsgebouw voor een tijdvak van circa vijf maanden, terrein benoorden de Sumatrastraat (B 428, 429, 430, 885, 886);

 • 880a (27-1-1912)
  S.M. Hugo van Gijn, Achterhakkers 2; het uitbreken van een deurkozijn etc., Stek No. 6 stal (door Gebrs. Kes, Weeshuisstraat 5);

 • 914a (7-2-1912)
  Israel Cohen, Sarisgang 14zwart; het uitbreken van twee kozijnen en het daar stellen van een pakhuisdeurkozijn, Raamstraat 61 (door L. Plasier, Lombardstraat 20);

 • 917a-918a
  (1924) B. de Hosson, Dubbeldamseweg 60; het vergrooten van de werkplaats door het wegbreken van 2 platjes met lantaarns op de plaatsjes, Kromme Elleboog hoek Lampetsteeg (H1791-H1792))
  (B.B.F. de Hosson, Wijnstraat 126; Uitbreiding van het herberglokaal in de percelen Nos 4 en 6 aan de Kromme Elleboog)

 • 934a (21-3-1912, no. 52)
  W.J. de Voogd, Kuipershaven 22; Het plaatsen van een houten walhut op stopblokken op de Wolwevershaven tegenover het kantoor der N.V. Goederendienst Catharina, Wolwevershaven tegenover No. 5 door Arie Boers Azn, Weeshuisplein 27);

 • 989d (22-3-1912, no. 70)
  P. Smits, Kromme Elleboog; Het uitbreken van twee oude kozijnen Kromme Elleboog 56 (H1012);

 • 990a (20-3-1912, no. 71)
  P.G. van Helden, Spuiweg 69; Het uitbreken van het bestaande deurkozijn ..; Marienbornstraat 36 (G..);

 • 993a (5-4-1912, no. 79)
  P.J. van Rije, Nieuwehaven 25; het maken van een loodsje het verplaatsen van de privaat, Marienbornstraat 74;

 • 996 (3 juni 1909, No. 228, tekening 323/229)
  P. de Kluizenaar, het wegbreken van de bestaande houten schoeiing, het maken van een beschoeiing van gewapend beton, Weeskinderendijk haven (K1456, 1457, 1458, 1459);

 • 1008a (16-4-1912, no. 94)
  W. Versteeg, Museumstraat; het vervangen van twee oude deurkozijnen, Augustijnenkamp 46;

 • 1013a (2-5-1912, No. 101; 23 april 1912, reg. A No. 101/101)
  P. Donkersloot, het maken van een steenen loodjes in perceel No. 14 Twintighuizen Dordrecht (uitvoerder N.V. De Klopper, Voorstraat 388);

 • 1015a (2-5-1912 no. 107)
  J. Corn.s Verheijden, het wegbreken van twee scheidingsmuurtje een schoorsteen en een trap, en het formeeren van twee kantoorlokalen, pakkaer en pakhuis en een trap naar de bovenlocalen, Vriesestraat 54;

 • 1019a (7-5-1912 no. 113)
  Maatschappij tot verkoop van Hulpmeststoffen te Dordrecht, het bouwen v/d loods tot uitbreiding der opslagplaatsen van kunstmestoffen, Handelsterrein;

 • 1020a (19-7-1909 no. 463)
  Maatschappij tot verkoop van Hulpmeststoffen te Dordrecht, vergrooting van bestaande loodsen, Handelsterrein, 's-Gravendeelsedijk 35;

 • 1021 (27-1-1915 B. nr. 32) S.M.H. van Gijn (Firma Kuijl en van Gijn)m, Sluisweg, vergunning 9/14 april 1914 No. 783, 's-Gravendeelsedijk 35;
  (1019-1020-1021-1022-1023 5 stuks loods, 's-Gravendeelsedijk 35 (K6245))

 • 1022a (juni 1924)
  J.C.W. Rest, te Dordrecht Knolhaven 27, het plaatsen van een houten loods op een gedeelte van het handelsterrein der gemeente Dordrecht voor het drooghouden van eventueel daar liggende antraciet (K3555)

 • Laatst gewijzigd: december 2019.