Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1858
Bron: stadsarchief Dordrecht
Archief 6
Inventarisnr. 3472 (over 1858).

Last updated : 14-5-2007

Gemaakte aantekeningen (geen complete index!)[BRON: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3472]
(stapel met brieven etc - 1)
- (Dordrecht 18-5-1858) verkoop goederen
C.J. van Eijsden B11 [adresboek 1854 = Wijk B Wijnstraat No. 11, banketbakker]
wed. J.A. Maas C 39 [adresboek 1860 = Wed. J.A. Maas geb. Janssen, Wijk C Voorstraat No. 39, uitgeefster van spijsportien]
J.C. Legel Jr C54 [adresboek 1860 = Wijk C Nieuwbrug No. 54, slijter en tapper]
J.W. Fels D68 [adresboek 1854 = Wijk D Voorstraat No. 68, zadelmaker]
A. Winter B113[=Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 113]
- (Dordrecht 19-5-1858, nationale Militie) P.J. Vos-Pietertje Blommers (huwelijk);
- (18-5-1858; buitenlandsche paspoorten, Commissaris des Konings 550/280)
- (Dordrecht 1-6-1858; buitenlandsche paspoorten, Commissaris des Konings 323) 
(1) J.J. de Reus
(2) J.A. Vos [van Hagestein]
(1) F.E. van Erp
(2) F. Carlebur, Duitschland, Belgie, Frankrijk
(3) J. Rosierse, Duitschland, Belgie, Frankrijk
- (Woerden 31-5-1858 strafgevangenis) F. Kalfsvleesch en W. van Rij;
- (Gouda 29-5-1858) Coenraad Mitzer, milicien;
- (Breda 5-6-1858) chacot van een dagonder / stoomboot Moerdijk /voerman Van de Ven;
- (Rotterdam 7-6-1858; Marine) C. en P. Klomp bij M. Klomp op Hellingen te Dordrecht;
- (Dordrecht 16-6-1858; registratie) overleden 23-1-1858 Ebeltje Pietersz huisvrouw Albertus van Rijswijk;
- (Huis van Arrest te Hoorn 19-6-1858) H(?). Mulder;
- ('s-Gravenhage 17-6-1858; Marine, lett. B no. 90) Theodorus Kroes, 33 jaar, bakker bij vader, naar Hamburg, San Francisco, Adelaide, schip 'Euterpe';
- LIJST NAMEN JAGT EN VISSCHERIJ;
- (Dordrecht 1-7-1858, buitenlandsche paspoorten)
  (1) A. Vos van Hagestein
  (2) Jhr. W.B. v.d. Santheuvel
  (3) P. de Koning
  (4) jhr. W. Gevaerts van Nuland
  (1) B.G. Veltman
  (2) F. de Vries
  (3) G.A. Ruwenhorst
  (4) jhr. H.L.W. v.d. Santheuvel
  (5) A.C. v.d. Weg
  (6) A. van Kuijk
  (7) ...etc.
- Pieternella du Hen huisvr. Andries van der Boor, krankzinige gesticht;
- (5-7-1858) kleine vischacte J. van Klaveren;
- (16-7-1858; Commissaris des Konings 767/408) groote vischacte J. Schouten Jr.;
- (19-7-1858; Commissaris des Konings 771/417) groote jagtakte P. Struijs; 
- (31-7-1858) Wilhelm Hoppe te Aken;
- (31-7-1858) H. van der Wielen;
- (17-8-1858) soldijbrief voor G. Knieriem vrouw van J.J.A. van Voorden;
- (Dep. van Marine 25-8-1858) Koert Jans van Zeverien, kofschip 'Maria Janna Jacoba Barendina';
- (Delft 8-9-1858) Flipsen Johannes, smid, Sourabaija in Oost-Indie;
- (Bosch 13-9-1858) J.P. van Rije, bij mr schilder J. van Rije a costij;
- Johan Jacob Bahn Muller en huisvr. Sigie van der Leeuw;
- Peter Schmidt en Anna Maria Weimer;
- (Commissaris des Konings A no. 7535/3, 1e afd.) belemmering scheepvaart Zederikskanaal[BRON: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3472]
(stapel met brieven etc. - 2)
[digitale foto]
- N. 4 Aan zijne Excellentie den Heer minister van Marie te s-Gravenhage.
Onderwerp: Nalatenschap D.A. Wiekeraadt
Dordrecht, den 2 Januarij1858
Op den 10 Julij 1857 is te Riouw overleden de matroos 3e klasse Dirk Albert Wiekeraadt, dienende op Z.M. vaartuig 'De Haai'.
De betrekkingen van dien persoon hebben zich tot mij gewend met verzoek van hen in te lichten omtrent de middelen welke door hen moeten aangewend worden van in het bezit zijne nalatenschap gesteld te worden.
Ik neem derhalve de vrijheid Uwe Excellentie te verzoeken mij wel te willen inlichten of door gemelden persoon iets is nagelaten, en zoo ja, welke middelen door de belanghebbenden dienen in het werk gesteld te worden om in het bezit daarvan te gereken.
De Burgemeester van Dordrecht (get) Timmers Verhoeven
[digitale foto] - STAAT der gedurende, de vierde drie maanden van 1857 door het KANTON-GEREGT te Dordrecht in strafzaken gewezen vonnissen, wegens politie-overtredingen begaan binnen de gemeente Dordrecht.

Datum van het Proces-Verbaal Namen der Beklaagden Ouderdom Beroep Woonplaats Vonnis Toegepaste verordening Datum van het Vonnis aanmerkingen
1857
29 Julij
Joost Atzes de Boer - koopman Dordrecht boete f 3 of één dag gevangenisstraf en de kosten ad f 0,87 Art. 1 en 336 der politieverordening voor Dordrecht dd 15 October 1856 1857
1 October
Vonnis No. 141 bij verstek
10 Augustus Gerrit Rivier - - do boete f 3 of twee dagen gevangenisstraf en de kosten ad f 0,87 Art. 14 en 336 der politieverordening voormeld 1 do Vonnis No. 142
3 do Wiebe Ridderhof 32 jaren smid do boete f 3 of één dag gevangenisstraf en de kosten ad f 0,87 Art 6 en 336 der politieverordening voormeld 1 do Vonnis No. 143
29 Julij Agnes Rietveld 18 jaren dienstbode do u.s. u.s. 1 do Vonnis No. 144
17 do Heiltje van der Waard 28 jaren do do vrijgesproken - 1 do Vonnis No. 145
7 Augustus Grietje van Dalen huisv. van Jacobus van Rijswijk 72 jaren werkster do u.s. - 1 do Vonnis No. 146
18 Julij Aaltje du Hen 32 jaren dienstbode do Elk boete f 1 of een dag gevangensistraf en de kosten ad f 1,10  1/2 te zamen Art. 3 en 33 a der politieverordening voor Dordrecht dd 15 October 1856 1 do Vonnis No. 147
Anna Plezier 33 jaren do do
10 Augustus Johannes Hendrik Pommer 66 jaren sjouwer do boete f 3 of 2 dagen gevangenisstraf Art. 14 en 336 1 do Vonnis No. 148
24 do Maarten Lodewijk Bohré 30 jaren zonder Zwijndrecht boete f 75 of 7 dagen gevangenisstraf en de kosten ad f 2,04 Art. 10 en 28 van het Reglement op de overzetveren in Z. Holland dd 16 Julij 1847 8 do Vonnis No. 149
7 Julij Willem van Sint Annaland 31 jaren arbeider Papendrecht u.s. u.s. 8 do Vonnis No. 150
29 Augustus Mattheus van Os 49 jaren vuilnisophaler Dordrecht boete f 2 of twee dagen gevangenisstraf en d ekosten ad f 3,22 Art. 3 en 33a der politieverordening voor Dordrecht dd 15 October 1856 22 do Vonnis No. 159
 
1857
12 Augustus
Wilhelmus Knossers - arbeider Dordrecht boete f 5 en drie dagen gevangenis en de kosten ad f 2,28 Art. 7 der politieverordening voor Dordrecht dd 15 october 1856;
Art. 475 s 3 478 n 483 wetboek van Strafregt
22 October Vonnis No. 160 bij verstek
11 do Johannis Driessen 30 jaren drogistbediende do [=dito] boete f 3 of één dag gevangenis en de kosten ad f 0,87 Art 6 en 336 der politieverordening voormeld 22 do Vonnis No. 161
23 do Willem Driessen 21 jaren touwslager do boete f 3 of twee dagen gevangenis en de kosten ad f 0,87 Art. 14 en 336 der politieverordening voormeld 22 do Vonnis No. 162
24 do Cornelis Johannes Dubbelt - blikslager do u.s. u.s. 22 do Vonnis No. 163 bij verstek
17 Meij Johanna van Dalen weduwe Johannes Lutselaar 67 jaren tapster do 2 boeten van f 3 of 2 dagen gevangenis en de kosten Art. 24 S 1,3 en 4 en 336 der politieverordening voor Dordrecht dd 15 October 1856 17 December Vonnis No. 164
Antonie van Leeuwen  21 jaren sjouwer do Elk 1 boete van f 3 of één dag gevangenis en de kosten Art 164 en 165 der wet van 29 Junij 1851 Stbl No. 85
Maria van de Weg huisv. van Hendrik van der Linden 28 jaren zonder do
Willem van de Weg 22 jaren sjouwer do
Cornelis Johannes Stout 44 jaren arbeider do
Leendert van Es 21 jaren zakkendrager do
4 Junij Klazina Roobol huisvrouw van Arie Vliegenthart 25 jaren zonder do geldboete f 1 of een dag gevangenis en de kosten ad f 2,98 Art 3 en 33a der voormelde politieverordening  en als voren 17 do Vonnis No. 165
8 October Pieter Bozua 49 jaren vleeschhouwersknecht  do boete f 3 of één dag gevangenis en de kosten af f 0,87 Art. 6 en 336 der voormelde politieverordening  en als voren 17 do Vonnis No. 166
7 do Machiel Moze Uitdentuin 57 jaren koopman do u.s. u.s. 17 do Vonnis No. 167
8 do Huibert van Duinen 54 jaren opperman do u.s. u.s. 17 do Vonnis No. 168
 
1857
7 October
Pieter Nieuwkerk - opperman Dordrecht boete f 3 of een dag gevangenis en de kosten ad f 0,87 Art. 6 en 336 der politieverordening voor Dordrecht dd 15 October 1856 17 December Vonnis No. 169 bij verstek
          Aldus opgemaakt te Dordrecht den 8 Januarij 1858
De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kanton Geregt.

- (6-1-1858 overleden gedecoreerden)Cornelis Boon, overl. 30-10-1857;
- (13-1-1858) schip 'FLORA', gezagvoerder A.A. van der Wijk, gezonken Honglaibaai, reederij Sandberg en Co;
- (30-1-1858) Christiaan Benz, krankzinnige gesticht;
- (5-2-1858) consul te Victoria Hongkong, Firma Schaeffer en Cie, Ned. schip 'FLORA';
- (17-2-1858 RC Armbestuur) Johannes van de Winkel en Dina Verbruggen;
- (8-3-1858) matroos 3e klasse Hendrik Romijn, stoomschip 'Batavia', overl. Sourabaija 2-7-1857 (hospitaal);
- (23-3-1858) J. Schrader bij J. Schotman in Vleeschhouwersstraat A 257;
- (31-3-1858) Helena Simons wed. Jacobus Keemink;
- A380 DEPARTEMENTE VAN MARINE Lett. E No. 62
's-Gravenhage, den 29 Maart 1858.
Getal der bijlagen : Een zakboekje
Ik heb de eer UEd Achtb. te informeren, dat eerst dezer dagen, uit Oost-Indie bij het Departement van Marine zijn ontvangen de opgaven, welke benoodigd waren, tot afsluiting der rekening van wijlen den laatstelijk aan boord van Z.M. brik 'De Haai' gediend hebbende Matroosder 3e klasse D.A. Wiekeraadt, bedoeld bij Ued Achtb. schrijven dd 2 Januari jl No. 4.
Uit het hierbij gevoegd afgesloten zakboekje van wijlen dien schepeling, zal Ued achtb. ontwaren, dat zijne rekening, zoo wegens te goed gemaakte soldij, als de opbrengst der door hem nagelaten en voor den mast verkochte goederen een nadeelig saldo oplevert van f 5,57.
Ik verzoek UEd Achtb. het vorenstaande aan de belanghebbende mede te deelen en het voorschreven zakboekje aan hen uittereiken.
De Minister van Marine. Morrij.

AAN: den Heer Burgemeester van Dordrecht
KANTLIJN: Aan Wiekeraadt Pontschipper [adresboek 1860=Wijk A Hoogenieuwstraat No. 488b] het boekje uitgereikt den 2 April 1858.

- (8-4-1858) Pieter Verheul.
[digitale foto] - B No. 82  Naaldijk den 8 April 1858.
In antwoord op UEdA missive van den 6 April ll N. 197 heb ik de Eer mede te deelen
Dat Pieter Dijkshoorn niets bezit en dat P.A. Vroeg weinig of geen vermogen heeft maar dat deze laatste zeer goede borgen zoude kunnen hebben in zijnen vader G.H. Vroeg en zijn oom Arie Vroeg,
De Burgemeester van Naaldwijk. J. van der Goes.
[digitale foto] - Aan P. Dijkshoorn te Naaldwijk
Dordrecht den 9 April 1858
Deze is dienende om U kennis te geven dat de herstelling der kaaimuur aan de Nieuwe Haven alhier, waarnaar Gij bij de openbare aanbesteding van 6 April ll. hebt ingeschreven aan U niet kan gegund worden, ten ware gij in plaats van P.A. Vroeg, zijn vader G.H. Vroeg of zijn oom Arie Vroeg tot borg kunst stellen in welk geval ik daarvan per ommegaande van U berigt zal in wachten, terwijl wij met den borg B.A. van Driel te Monster genoegen zullen nemen.
[digitale foto] - AAN P. Dijkshoorn Aannemer te Naaldwijk
Dordrecht den 13 April 1858.
Deze dienst om U te berigten dat de raad besloten heeft de aanbesteding van de herstelling van den kaaimuur langs de Nieuwe Haven van 6 April Heden aan U als laagsten inschrijver niet te gunnen, daar de berigten omtrent uwe soliditeit ingenomen aan de vergadering minder gunstig zijn voorgekomen.
De Burgemeester van Dordrecht (get) Timmers Verhoeven
[digitale foto] -STAAT der gedurende, de eerste drie maanden van 1858 in het Ressort van het KANTON-GEREGT te Dordrecht, begane policie-overtredingen, wegens welken is voldaan het maximum der boete, ingevolge Articul 254 van het Wetboek van Strafvordering.
Datum van het Proces-Verbaal Namen der Overtreders Beroep Woonplaats Aard der overtreding Beloop van aanmerkingen
de Boete de Kosten
25 September 1857 Cornelis Zwijnenburg schaapherder Kijfhoek Het weiden van vee op de berm van den Rijks Straatweg onder Hendrik Ido Ambacht f 3,00 f 3,06 -
13 November 1857 Margaretha van Schaardenburg huisvrouw van Jacob Heij tapster Zwijndrecht Het te droogen hangen van kleding-stukken langs de openbare straat te Zwijndrecht - - Ten voordeele van de gemeente Zwijndrecht
        Aldusopgemaakt te Dordrecht den 24 April 1858
De Ambtenaar van het O.M. bij het Kantongeregt. C.H. Moulin

- VISCHACTEN;
- (Dordrecht 3-5-1858) Dezer dagen heeft zich voor mij vervoegd schipper Hendrik van der Wiel, woonachtig te Druten, die op den 29 April l.leden het ongeluk heeft gehad in de nabijheid van den Moerdijk ten gevolge van storm weder zijn schip te verliezen, met verzoek .... [collecte voor hem houden]
[digitale foto] - R493 Dordrecht den 7 Mei 1858.
Aangezien J.J. Hessels, wonende alhier Wijk A N. 487 [=Hoogenieuwstraat], na de beteekening van het dwangbevel in date 3 Mei 1858 in gebreke gebleven is het verschuldigde in de plaatselijke belasting onder den naam van Hoofdgeld, over den Jare 1857 af f 1,50 te voldoen, zoo neem ik de vrijheid UEd Achtbare te verzoken, machtiging te willen verleenen aan Bartholomeus van Geluk, Deurwaarder bij de Arrondissements Regtbank alhier, tot in beslagneming en verkoop zijner goederene.
De gemeente Ontvanger te Dordrecht. J.A. Armstrong
NOTE: gemagtigd bij besluit van 8 Mei 1858 no. 483
AAN: de Edel Achtbare Heer Burgemeester van Dordrecht
- (Druten 7-5-1858; collecte) 29/4 gezonken vaartuig; schipper Hendrikus Philippus van der Wielen (sterke drank), eigendom J. van der Wielen;
[digitale foto] - R510, No. 252 onderwerp Beurtveer
leijden den 10 Mei 1858.
Ik heb de eer UEd te berigten dat schipper W. Krul, het geheele jaar nog niet is aangekomen, waaromtrent door de fabriekanten reeds herhaalde klagten bij den Commissairs zijn  ingediend, die dan ook daarover meermalen aan dien schipper heeft geschreven doch daarop geen het minste anwoord ontvangt.
Bijzonder aangenaam zoude het mij zijn dat het beurtveer geregeld in het belang van den handel werde bediende terwijl ik mag vertrouwn dat ook van uwe zijde daartoe gaarne zal worden medegewerkt, waarom ik zoo vrij ben van deze ongeregeldheid aan UEd kennis te geven.
De Burgemeester van Leijden
Aan de heer Burgemeester van Dordrecht.
[digitale foto] - No. 510/305 onderwerp Beurtveer
Dordrecht 28 Mei 1858.
Ten gevolge van Uwe ge..? van den 10e dezes No. 252 heb ik den beurtschipper W. Krul van mij ontboden en hem de klagten voor gehouden, welke tegen hem worden ingebragt.
Hij betuig de ..? dat deze zonder grond waren en geloofde dat .. tijd .. te ..?
uit dezen den B. van Dorsten bestelde voor .. geteekend, is hij gebleken, dat Krul werkelijk den 27 Maart 15 en 26 April en 12 Mei goederen te Leijden heeft aangebragt en gelost.
Hij verklaarde mij den gekomen zijn van steeds te onformeren, of er reden zullen zijn, hetgeen zal dan het geval is dan de fabriekanten .. goederen grooten deels per spoortrein ver..en.
Voorts dat hij .. den .. zich .. wenscht te, en daarvan zijn ziet zal ?
Er schijnt tusschen commissaris en den schipper geene goede vaste houding te bestaan, en beiden lading tot klagten te zoeken te zijn.
Aangenaam zou het mij wezen, te dien ook van zijde, zelfs bij de fabriekanten onderzoek gedaan, opdat het blijke wat in deze waarheid is.
De Burgemeester van Dordrecht.
- (12-5-1858) M.J. Geuvels huisvr. J. de Kok, schip 'Merapie'.[BRON: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3472]
(stapel met brieven etc. - 3)
- (25-10-1858) verkooping stoombooten te Dordrecht;
[digitale foto] - STAAT der gedurende, de derde drie maanden van 1858 door het KANTON-GEREGT te Dordrecht in strafzaken gewezen vonnissen, wegens politie-overtredingen begaan binnen de gemeente Dordrecht.
Datum van het Proces-Verbaal Namen der Beklaagden Ouderdom Beroep Woonplaats Vonnis Toegepaste verordening Datum van het Vonnis aanmerkingen
1858
29 maart
1. Maria Rosalia Fischer weduwe van Jacobus Bossij 54 jaren zonder beroep Dordrecht Gedaagde wegens overtreding van het Art 24 der politieverordening voor Dordrecht van 15 October 1856 vrijgesproken 1858
1 Julij
Vonnis nr. 98
2. Johannes IJsbrand Snoek 35 jaren meesterknecht Dordrecht
3. Gerrit Mosselman 34 jaren winkelknecht Dordrecht
4. Pieter Mosselman 29 jaren zonder beroep Dordrecht
5. Jan van Dijk 41 jaren blikslager Dordrecht
2 april 1. Gesina Velds hv: van Jan Smits 48 jaren tapster Dordrecht

ut supra

1 d[it]o Vonnis nr. 99
2. Johann Raskopff 18 jaren muzijkant Dordrecht
3. Willem Alexander Gerardus Franciscus Dupain 35 jaren muzijkant Dordrecht
4. Hendrik Nikolaas Bax 22 jaren molenaar Alblasserdam
3 april 1. Alida Verboekens hv: van Hendrik Wijnhoven - tapster Dordrecht Elk eene geldboete van f 3 of één dag gevangenisstraf en te zamen in de kosten ad f 3,22
Rel 1:2:4:5; en 6: beklaagden bij verstek
Art 24 en 336 der politieverordening voor Dordrecht van 15 October 1856 1 d[it]o Vonnis nr. 100
2. Pieter Riemsdijk - zakkendrager Dordrecht
3. Johannes Riemsdijk 21 jaren steenhouwer Dordrecht
4. Jacobus Groenenberg - sjouwer Dordrecht
5. Arie van der Koogh - sjouwersbaas Dordrecht
6. Cornelis Arbouw - sjouwer Dordrecht
3 april 1. Johannes Nispeling 24 jaren zakkendrager Dordrecht Elk eene geldboete van f 3 of twee dagen gevangenisstraf te zamen en de kosten ad 2,86  1/2 ut supra 1 d[it]o Vonnis nr. 101
1, 2 en 3 beklaagden bij verstek
2. Hendrik van de Merwe - olieslager Dordrecht
3. Dirk van Wijngaarden - schippersknecht Dordrecht
4. Adrianus van Es 24 jaren korenschepper Dordrecht
3 april Maria Zoethout hv van Albertus Eeckhoudt 36 jaren tapster Dordrecht Elk een geldboete van f 3 of een dag gevangenisstraf en te zamen en de kosten u.s. 1 d[it]o Vonnis nr. 102
Thomas de Klerk 27 jaren smid Dordrecht
Maria Arenout weduwe 36 jaren zonder beroep Dordrecht
Gilles Pompejus van 't Hoff - - Dordrecht
6 april Pieternella Stolk huisv. van Willem Riethof 35 jaren tapster Dordrecht De 1n twee en den 2en eene geldboete ieder van f 3 of gevangenisstraf van 2 dagen voor den 1en van 1 dag voor den 2e beklaagden en te zamen in de kosten ad f 1,34 u.s. 8 d[it]o Vonnis nr. 103
Adrianus van der Wal 37 jaren knecht Dordrecht
Datum van het Proces-Verbaal Namen der Beklaagden Ouderdom Beroep Woonplaats Vonnis Toegepaste verordening Datum van het Vonnis aanmerkingen
1858
4 april
1. Johanna Klom huisvr. van Leonardus van Gisteren 52 jaren - Dordrecht Ieder eene geldboete van f 3 of gevangenisstraf van een dag en te zamen en de kosten ad f 2,51  1/2 Art 24 en 336 der politie verordening voor Dordrecht van 15 October 1856 1858
8 Julij
Vonnis No. 104
2. Pieter Fuijk - bediende Dordrecht
3. Philippus Raadgeep 32 jaren koopman Dordrecht
4. Abraham van der Munt 30 jaren mandenmaker Dordrecht
7 april Hendrik Wember Mast 43 jaren commissaris van Stoombooten Dordrecht Twee geldboeten ieder van f 1 en de kosten ad f 1,57 1/2 Art. 475 No 2 en 463 strafregt art. 20 wet van 29 Junij 1854 Stbl. no. 102
Art. 23 politie verordening voor Dordrecht van 15 October 1856
8 Julij Vonnis No. 105
6 april Cornelis Lodders 46 jaren schoenmaker Dordrecht Eene geldboete van f 3 of twee dagen gevangenisstraf en de kosten ad f 0,87 Art 14 en 36 der politie verordening voor Dordrecht van 15 October 1856 8 Julij Vonnis No. 106
5 april Willem Rutten 29 jaren houtsjouwer Dordrecht utt supra u.s. 8 Julij Vonnis No. 107
4 april Nicolaas de Waal - kaaiwerker Dordrecht u.s. u.s. 8 Julij Vonnis No. 108 bij verstek
9 april Johannes Christiaan Kaho 34 jarren koopman Dordrecht Eene geldboete van f 1 en de kosten ad f 1,34 Art. 471 no. 4 466, 467 en 469 wetboek van strafregt 8 Julij Vonnis No. 109
6 april Gerrit de Boef 28 jaren metselaar Dordrecht Eene geldboete van f 0,25 of bij onvermogen één dag gevangenisstraf en de kosten ad f 0,87 Art. 1 en 6 der wet van 1 maart 1815 Stbl N. 31 8 Julij Vonnis No. 110
5 april Jacob Bozua 36 jaren scheepmaker Dordrecht ut supra u.s. 8 Julij Vonnis No. 111
5 april 1. Pieter Kranendonk - metselaar Dordrecht Ieder eene geldboete van f 1 of één dag gevangenisstraf en de kosten ad f 1,10  1/2 Art. 8 en 38a der politie verordening voor Dordrecht van 15 October 1856 8 Julij Vonnis No. 112 bij verstek
2. Pieter Hofman - zonder beroep Dordrecht
5 april 1. Johannes Jacobus van der Elst 18 jaren metselaar Dordrecht Beklaagden wegens overtreding van Art. 8 der politie verordening voor Dordrecht van 15 October 1856 8 Julij Vonnis No. 113
2. Hendrik Zoeteman 12 jaren zaagmolenaar
jongen
Dordrecht
3. Cornelis Barrevoets 24 jaren sjouwer Dordrecht
Datum van het Proces-Verbaal Namen der Beklaagden Ouderdom Beroep Woonplaats Vonnis Toegepaste verordening Datum van het Vonnis aanmerkingen
1858
8 April
1. Maria Smallenburg huisv. van Willem Stuivenberg 39 jaren tapster Dordrecht De eerste beklaagde in twee ende derde in ééne geldboete van f 3 of gevangenisstraf voor den derden en te zamen de kosten ad f 1,22 1/2 den 2e beklaagden vrij gesproken. Art. 24 en 336 der politieverordening voor Dordrecht van 15 October 1856 1858
15 Julij
Vonnis No. 114
2. Johannes Roest 49 jaren schoenmaker Dordrecht
3. Adrianan Snijders 25 jaren breister Dordrecht
8 April 1. Catharina Stokvisch 28 jaren tapster Dordrecht Vrijgesproken als gedaagden wegens overtreding van Art. 24 der politie verordening voor Dordrecht van 15 October 1856 15 do Vonnis No. 115
2. Johannes Roest 49 jaren schoenmaker Dordrecht
22 Junij Adriana Zoeteman hv: van Pieter Nagtegaal - - Dordrecht Eene geldboete van f 1 of één dag gevangenisstraf en de kosten af f 0,87 Art. 12 en 33 der politieverordening voor Dordrecht van 15 October 1856 15 do Vonnis No. 120 bij verstek
22 Junij Maria Broens huisvrouw van Johannes van den Hurk 47 jaren water en vuurverkoopster Dordrecht Gedaagde wegens overtreding van Art. 12 der politieverordening voor Dordrecht van 15 October 1856, vrijgesproken 15 do Vonnis No. 121
25 April Jacoba van Aas 19 jaren dienstbode Dordrecht Eene geldboete van 50 cents of één dag gevangenisstraf en de kosten af f 0,87 Art. 1 en 6 der wet van 1 maart 1815 Stbl n. 21 15 do Vonnis No. 122
6 April Bastiaan Dirk van den Brasem 26 jaren schoenmaker Dordrecht Eene geldboete van f 6 of vier dagen gevangenisstraf en de kosten af f 2,87 1/2 Art. 14 en 336 der politieverordening voor Dordrecht van 15 October 1856 15 do Vonnis No. 123
8 April Hendrik Kwikkers - - Eene geldboete van f 3 en de kosten ad f 0,87 Art 7 al 2 der voormelde politieverordening 15 do Vonnis No. 124 bij verstek
6 April 1. Cornelis de Bruin 25 jaren arbeider Dordrecht Ieder eene geldboete van f 1 of één dag gevangenisstraf en de kosten ad f 2,04  1/2 Art. 8 en 336 der politieverordening  voormeld 15 do Vonnis No. 125
2. Adrianus Schaap 22 jaren arbeider Dordrecht
3. Antonie Groenewegen 22 jaren arbeider Dordrecht
11 April Elizabeth de Vries 42 jaren koopman Dordrecht Gedaagde wegens overtreding van Art. 2 der wet van 1 maart 1815 Stbl. n. 21 , ontslagen van alle regtsvervolging te deer zake Vonnis No. 126
11 April 1. Frans Arenout 61 jaren houtsjouwer Dordrecht Ieder eene geldboete van 50 centen of bij onvermogen één dag gevangenisstraf solidair en de kosten ad f 1,10  1/2 Art. 1 en 6 der wet van 1 maart 1815 n. 21 22 do Vonnis No. 127
2. Arie van Maren 37 jaren molenaars
knecht
Dordrecht
Datum van het Proces-Verbaal Namen der Beklaagden Ouderdom Beroep Woonplaats Vonnis Toegepaste verordening Datum van het Vonnis aanmerkingen
1858
15 April
Pieter van Ooijen - sjouwer Dordrecht Eene geldboete van f 3 of één dag gevangenisstraf en de kosten ad f 0,87 Art 6 en 336 der politieverordening  voor Dordrecht van 15October 1856 1858
22 Julij
Vonnis Nr. 128 bij verstek
16 April David Sluis 47 jaren dito Dordrecht utt supra u.s. 22 do. Vonnis Nr. 129
17 April Jacobus van Haaren - opperman Dordrecht u.s. u.s. 22 do. Vonnis Nr. 130 bij verstek
18 April Christina Teutel - - Dordrecht Eene geldboete van f 1 of één dag gevangenisstraf en de kosten ad f 0,87 Art 8 en 33a der voormelde politieverordening  22 do. Vonnis Nr. 131
13 April Jan Schippers - werkman Dordrecht Eene geldboete van f 3 of twee dagen gevangenisstraf en de kosten ad f 2,28 Art. 14 en 336 der voormelde politieverordening  22 do Vonnis Nr. 132
14 April Marcus van der Sluis - kruijer Dordrecht Eene geldboete van f 3 of één dag gevangenisstraf en de kosten ad f 0,87 Art 6 en 336 der voormelde politieverordening 22 do Vonnis Nr. 133
16 April Abraham Vos 21 jaren schipper Dordrecht Eene geldboete van f 10 of één dag gevangenisstraf en de kosten ad f 0,87 Art 46 en 43 No. 2 der  politieverordening voor de hoven te Dordrecht van 4 maart 1854 27 do Vonnis Nr. 134
29 April Pieter Bisschop 17 jaren gruttersknecht Dordrecht Eene geldboete van f 3 en de ksoten ad f 0,87 Art. 31 van het Reglement op de wegen en voetpadenin ZH Art. 475 No. 3 wetboek van Strafregt 27 do Vonnis Nr. 135
8 April Johannes Wilhelmus van Dijk - matroos Dordrecht Beklaagde wegens overtreding van Art. 24 der politieverordening voor Dordrecht van 15 October 1856, vrijgesproken 27 do Vonnis Nr. 136 bij verstek
18 April Willem Florus Wiens 21 jaren zaagmolenaar Dordrecht Eene geldboete van f 3 of één dag gevangenisstraf en de kosten ad f 0,87 Art. 14 en 336 der politieverordening  voor Dordrecht van 15 October 1856 2 September Vonnis Nr. 145
18 April Johanna Paulina Millenaar 23 jaren zonder beroep Dordrecht Eene geldboete van f 1 of één dag gevangenisstraf en de kosten ad f 1,34 Art. 3 en 33a der voormelde politieverordening  2 do Vonnis Nr. 146
18 April Catharina de Heer hv. van Eldert Ridderhof 45 jaren schoonmaaktster Dordrecht Eene geldboete van f 0,50 of bij onvernogen één dag gevangenisstraf en de kosten af f 0,87 Art. 1 en 6 der Wet van 1 maart 1815 Stbl no. 21 2 do Vonnis Nr. 147
23 April Maartje de Vos hv: van Jacobus van der Elst 45 jaren dito Dordrecht Eene geldboete van f 1 of één dag gevangenisstraf en de kosten ad f 0,87 Art. 2 en 33a der politieverordening voor Dordrecht van 15 October 1856 en 27 April 1858  2 do Vonnis Nr. 148
Datum van het Proces-Verbaal Namen der Beklaagden Ouderdom Beroep Woonplaats Vonnis Toegepaste verordening Datum van het Vonnis aanmerkingen
1858
25 April
Sija Noteboom weduwe Pieter Traarbach 63 jaren zonder beroep Dordrecht Eene geldboete van f 0,50 of bij onvermogen één dag gevangenisstraf en de kosten Art. 1 en 6 der wet van 1 Maart 1815 Stbl No. 21 1858
2 September
Vonnis No. 150
26 d[it]o Lena Roovers weduwe van Johannes Slees 50 jaren werkster dito Eene geldboete van f 3 of één dag gevangenisstraf en de kosten ad f 0,87 Art. 6 en 336 der politieverordening voor Dordrecht van 15 October 1856 2 do Vonnis No. 151
10 april
15 meij
19 junij
Nathan Foks 50 jaren koopman do Drie geldboeten van f 0,50 ieder en de kosten ad f 0,87 Art. 471 No. 4 wetboek van Strafregt 2 do Vonnis No. 152
27 April Jakob van Gink 29 jaren boerenarbeider do Eene geldboete van f 3 en de kosten ad f 0,40 Art. 35 al 1 en 2 art. 60 al. 7 van het prov. Regl. op de wegen en voetpaden in ZH dd 7 December 1852 2 do Vonnis No. 153
25 do 1. Gerrit Ridderhof 17 jaren besteldersknecht do

do

Ieder eene geldboete van f 1 of één dag gevangenisstraf en te zamen de kosten ad f 2,28 Art. 8 en 3a der politieverordening voor Dordrecht van 15 October 1856 9 do Vonnis No. 149
2. Johannes Ridderhof 16 jaren cigarenmaker
4 Meij 1. Aaltje Du hen 33 jaren dienstbode do Ieder eene geldboete van f 1 of een dag gevangenisstraf en te zamen de kosten ad f 1,57 1/2 Art. 3 en 33a der voormelde politieverordening 9 do Vonnis No. 154
2. Johannes Bilster wed. Theodorus Le Suis 54 jaren schoonmaakster do
27 April Renier Kuipers 30 jaren metselaar do Eene geldboete van 50 centen of bij onvermogen één dag gevangenisstraf en de kosten ad f 2,04 1/2 Art 1 en 6 der wet van 1 maart 1815 stbl. nr. 21 9 do Vonnis No. 155
1 Meij Elisabeth Foks 20 jaren koopvrouw do Eeenge geldboete van 50 centen en de kosten ad f 0,87 Art. 471 4e en art 466, 467, 469 wetboek van Strafregt 9 do Vonnis No. 157
1 do Barbara van Zwartsenburg huisv. van Adrianus Eijskoot 27 jaren vischvrouw do ut supra u.s. 9 do Vonnis No. 158
10 do Johannes Wuns 29 jaren sjouwer do Eene geldboete van f 3 of één dag gevangenisstraf en de kosten ad f 2,51  1/2 Art. 6 en 336 der politieverordening voor Dordrecht van 15 October 1856 9 do Vonnis No. 159
12 do Huibert Alleman 50 jaren winkelknecht do ut supra u.s. 9 do Vonnis No. 160
23 do Johannes Riel - tapper do Eene geldboete van f 3 od twee dagen gevangenisstraf en de kosten ad f 0,87 Art 24 al 1 en art 336 der voormelde politieverordening  9 do

 

Vonnis No. 161 bij verstek
Datum van het Proces-Verbaal Namen der Beklaagden Ouderdom Beroep Woonplaats Vonnis Toegepaste verordening Datum van het Vonnis aanmerkingen
1858
6,7,8,23,29 en 30 Meij
27 Junij
17+19 Julij
Cornelis Uittenbogaard

[=verm. Kees Spijkervet]
33 jaren sjouwer Dordrecht Tien geldboeten van f 10 of zes dagen gevangenisstraf en de kosten ad f 0,99 Art 14 en 336 der politieverordening voor Dordrecht van 15 October 1856 1858
9 September
Vonnis No. 162
7 Meij Sier de Koning 26 jaren arbeider Hendrik Ido Ambacht Eene geldboete van f 6 of vier dagen gevangenisstraf en de kosten ad f 2,04  1/2 u.s. 9 do. Vonnis No. 163
15 do Jenneke Homburg hv van DijkPonte 35 jaren zonder beroep Dordrecht Eene geldboete van 50 cents en de kosten ad f 0,87 Art 471 No. 4 en art. 469, 466, 467 wetboek van Strafregt 16 do Vonnis No. 166
23 Junij 1. Jacobus Duivenboden - tapper dito De 1e beklaagde twee geldboeten van f 3 ieder of 2 dagen gevangenisstraf, de zes laatste beklaagden ieder ééne geldboete van f 3 of een dag gevangenisstraf ad f 3,22 Art. 24 al. 1, 3 en 4 art. 336 der politieverordening voor Dordrecht van 15 October 1856 16 do Vonnis No. 167
De 1, 4, 6 en 7 beklaagden bij verstek
2. Willem Vogel 25 jaren zaagmolenaar do
3. Nicolaas van Raamt 19 jaren kuiper do
4. Hendrika van der Wiel - - do
5. Johanna Bosua 25 jaren dienstbode do
6. Joost Smit - matroos -
7. Willem Wiggers - dito -
17 do 1. Johannes van Riemsdijk - kalksjouwer Dordrecht ieder eene geldboete van f 3 of twee dagen gevangenisstraf en ieder voor het geheel hoofdelijk in d ekosten ad f 2,04 1/2 Art. 14 en 336 der voormelde politieverordening 16 do Vonnis No. 168
de 1e beklaagde bij verstek
2. Dirk van Pelt 36 jaren sjouwerman dito
3. Lieve Noordelijk 36 jaren kalkwerker do
17 Meij Johanna Ensler 16 jaren werkster do Eene geldboete van f 1 of een dag gevangenisstraf en de kosten ad f 0,87 Art. 3 en 33a der voormelde politieverordening 16 do Vonnis No. 169
24 Junij Pieter Burg 20 jaren timmemran do ut supra u.s. 16 do Vonnis No. 170
7 do Stephanus Gijsbertus Schreuder 37 jaren opperman do Eeene geldboete van f 3 of twee dagen gevangenisstraf  en de kosten Art. 14 en 336 der voormelde politieverordening 16 do Vonnis No. 171
28 Meij Antonia Groeneveld wed. van Cornelis Koldeman 68 jaren werkster do ut supra u.s. 16 do Vonnis No. 172
22 en 31 do Johan Andreas Kesler - schoenmaker Rotterdam Twee geldboeten van f 6 of vier dagen gevangenisstraf en de kosten ad f 1,80 Art. 731 N. 20 en 74 der alg. politieverordening voor Zwijndrecht van 10 November en 16 december 1856. Art. 14 en 336 der politieverordening voor Dordrecht van 15 October 1856 16 do Vonnis No. 173 bij verstek
1858
14 Meij
Hartog Kalkoen - koopman s 'Hage Eene geldboete van 50 cents en d ekosten ad f0,87 Art. 471 No. 4 en 469, 466, 467 wetboek van Strafregt 1858
16 September
Vonnis No. 175 bij verstek
23 do 1. Willem Sikkens 52 jaren tapper Dordrecht De 1e beklaagde twee geldboeten ieder van f 3 of twee dagen gevangenisstraf, de 2, 3 en 4 beklaagden eene geldboete van f 3 of één dag gevangenisstraf en de kosten ad f 3,80 1/2 Art. 24  en 336 der politieverordening voor Dordrecht van 15 October 1856 23 do Vonnis No. 176 De 2 en 3 beklaagden bij verstek
2. Cornelis Kooijman - - Dubbeldam
3. Johannes Keldermans - - Dordrecht
4. Willem Grobbe 25 jaren arbeider dito
23 do 1. Arnoldus Boet 38 jaren tapper do De 1e beklaagde twee geldboeten van f 6 en eene van f 3 of 3 dagen gevangenisstraf. De 2e beklaagde eene geldboete van f 3 of een dag gevangenisstraf en de kosten ad f 3,57  1/2 u.s. 23 do Vonnis No. 177
De 2e beklaagde bij verstek
2. Jacobus van den Kieboom - schipper Raamsdonk
25 do Bartholomeus Nagtegaal - - Dordrecht Eene geldboete van f 1 of een dag gevangenisstraf en de kosten ad f 1,57 1/2 Art. 12 en 33a der politieverordening voor Dordrecht van 15 October 1856 23 do Vonnis No. 179 bij verstek
29 do Willem Mom - - dito ut supra u.s. 23 do Vonnis No. 180 bij verstek
25 do Antonie Schouten - - dito u.s. u.s. 23 do Vonnis No. 181 bij verstek
25 do Willem Rooze - - dito u.s. u.s. 23 do Vonnis No. 182 bij verstek
25 do Catharina Dooren - winkelknecht dito u.s. u.s. 23 do Vonnis No. 183 bij verstek
24 en 25 do Johannes Hendrik Pommer 67 jaren sjouwerman dito Twee geldboeten van f 6 of vier dagen gevangensistraf en de kosten ad f 0,99 Art. 14 en 336 der voormelde politieverordening 23 do Vonnis No. 184
26 do Willem van den Berg 52 jaren schoenmaker dito Eene geldboete van f 1 of één dag gevangenisstraf en de kosten Art. 12 en 33 der voormelde politieverordening 23 do Vonnis No. 185
26 do Johannes Teubel 51 jaren losse werkman dito ut supra u.s. 23 do Vonnis No. 186
30 do Willem Sikkens 52 jaren tapper dito Beklaagden wegens overtreding van Art. 24 der politieverordening voor Dordrecht van 15 October 1856, vrijgesproken 30 do Vonnis No. 187
Hendricus Johannes de Haan 19 jaren metselaar dito
Adrianus van den Heuvel 28 jaren dito dito
 
1858
26 Junij
Christiaan van Seventer 44 jaren timmerman en metselaar Dordrecht Eene geldboete van f 1 en de kosten ad f 1,57  1/2 Art. 471 No. 4 en art 466, 467, 469 wetboek van Strafregt 1858
30 September
Vonnis No. 188
14 Julij Simon Bouman 38 jaren tapper en besteller dito Eene geldboete van f 1 of een dag gevangenisstraf en de kosten ad f 1,57  1/2 Art. 12 en 33a der politieverordening voor Dordrecht van 15 December 1856 30 do Vonnis No. 189
16 do Willem van den Berg - schoenmaker dito ut supra u.s. 30 do Vonnis No. 190 bij verstek
2 do Nathan Foks - koopman dito u.s. u.s. 30 do Vonnis No. 191
1 do Pieter Dubbelman 30 jaren schipper dito Eene geldboete van f 10 of twee dagen gevangenisstraf en de kosten ad f 1,57 1/2 Art 16 en 436 der politieverordening voor de hoven van Dordrecht van 21 maart 1854 30 do Vonnis No. 192
14 Julij Hendrik Klingeman 32 jaren zonder Zwijndrecht Eene geldboete van f 6 of vier dagen gevangenisstraf en de kosten ad f 0,99 Art. 14 en 336 der politieverordening voor Dordt van 15 October 1856 30 do Vonnis No. 194
3 do Johannes Verboom 30 do sjouwer Dordrecht Eene geldboete van f 3 of gevangenisstraf en de kosten ad f 0,87 u.s. 30 do Vonnis No. 195
          Aldus opgemaakt te Dordrecht den 25 October 1858.
De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kanton Geregt. Moulin.

- (2-11-1858) kapitein S. Dunn, Engelsch brik 'Isabella', Wolwevershaven;
- (3-11-1858) schepen met aardappelen/fruit beladen;
- (5-11-1858) beplanting Steegoversloot;
- (16-11-1858) Cornelia Snoek huisvr. Maarten Zwang, krankzinnige gesticht;
- (dec. 1858) B.L.A. Armstrong, vischen met fleuren, terwijl het water met ijs bedekt is;
- REQUESTEN ARMBESTUUR o.a. Mattheus Willem Duppe, Jan van Dijl C3, A.J. peper de Bevere (Sliedrecht), Hendrik Ruth Bongers;
- REQUESTEN Adj. HAVENMEESTER
O.a.
[digitale foto] * [R 1288/7] Aan den Gemeenteraad van Dordrecht.
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen:
Jan Mijnders, pakhuisbediende bij den Heer D. Schotman Dzn, cargadoor enz te Dordrecht, oud 31 jaren.
Dat hij zich gaarne benoemde zoude zien tot aspirant havenmeester binnen deze Gemeente, welke betrekking is open opengevallen ten gevolge van het overlijden van C. van Bergen.
Dat hij verneemt voor den betrekking de noodige geschiktheid te bezitten.
Dat hij eertijds is geweest knecht aan boord bij zijn vader, en daardoor volkomen bekend is met de binnenlandsche schipperij.
Dat hij daarna is geweest pakhuisbediende bij nu wijlen den Heer Jacob Buijs 't Hooft en thans in diezelfde betrekking werkzaam is bij den Heer D. Schotman Dzn.
Dat het bekend is, dat hij Requitrant in die betrekking veeltijds werkzaam is aan boord van buitenlandsche schepen waardoor hijook met den scheepvaart vertrouwd., tevens de noodige kennis meent  ..brengen te hebben van de ook op die scheepvaart rustende verpligtingen in het bijzonder van zooveel de haven paal en aanleggelden betreft en de regelen daarbij met betrekking tot de invordering in acht te nemen.
Dat hij zich verder mag beroepen op getrouw-
heid en zijn dienst en stipte eerlijkheid, terwijl hij eindelijk verneemt, dat het hem tot aanbeveling strekt, dat hij Requitrant tot deze sollicitatie niet is overgegaan zonder daarvoor vanaf met zijnen tegenwoordigen patroon geraadpleegd te hebben en dien volkomen goedkeuring daarop verkregen te hebben.
Redenen waarom hij zich wendt tot UEA met eerbiedig verzoek dat het UEA behagen moge, hem te benoemde tot adsistent-haven meester binnen deze Gemeente.
't welke doende enz
J. Mijnders [adresboek 1860: Wijk A Hoogenieuwstraat No. 433]

[digitale foto] *R 1278 Aan de Edel Achtbare Heeren burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
Geeft eerbiedig te kennen
Huibert Kooijmans wonende te Dordrecht
Dat hij gedurende Zestien jaren als Baas Timmerman ter zee heeft gevaren en van zijne scheeps officieren en daaronder van den tegenwooridgen Havenmeester Keijzer de beste getuigenissen ontvangen heeft en ook steeds de goedkeuring van Heeren Reeders Deking Dura, Voogd en andere heeft mogen verwerven.
Dat hij zoowel door zijne kennis van schepen en vaart, als door zijn gedrag bescheidenlijk meent, geschikt te bezitten om met de betrekking van wijlen C. van Bergen bij den Havenmeester alhier begunstigd te worden.
Weshalve hij zich wendt tot UEd Achtbaren met het eerbiedig verzoek om met genoemde facerende betrekking begunstigd te worden.
't welk doende enz. H. Kooijmans

[digitale foto] * R1281 Aan Heeren Burgemeester Wethouders der Stad Dordrecht
Geve met verschuldigde Eerbied te kennen
Otto Kriens gehuwd en Echtgenoot van Zeven kinderen van beroep schipper sedert jaren van deze gemeente
Dat rekwestrant door het overlijden van den Adjunct Havenmeester voor de vaceerende betrekking wenscht in aanmerking te komende
Dat hij rekwestrant verneemt voor die betrekking de vereischte bekwaamheid te bezitten
Redenen die hem rekwestrant UEd Achtb. eerbiedig doen verzoeken zijn verlangen in gunstige overweging te nemen.
T welk doende enz Otto Kriens [adresboek 1860 =Wijk A Hoogenieuwstraat No. 503]
Dordt 1 Dec 1858

[digitale foto] * R1273 Aan De Wel Edle Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht
Geeft met eerbied te kennen
Hermanus Rip, varensgezel wonende in de Doelstraat te Dordrecht
dat hij verzoeker is geinformeerd het overlijden van C. van Bergen in leven Substitut Havenmeester te Dordrecht
daar nu de verzoeker van zijn vroegste jeugd, met het binnen en later met het zeevaren, en vooral voor de Heeren Klerk en Voogd nog ten dienste is.
Alzoo met zee kapiteins en binnenschippers, en ten slotte grootendeels met alle beurten en binnenschepen bekent is
Zoo is den verzoeker van de fatsoenlijkste en van deskundioge, van gemelde stad,
en vooral die den verzoeker van nabijkennen en bekwaam oordeelen genoemd
ambt te kunnen waarnemen ten rade geworde
En wend uitdienhoofde den verzoeker zich ootmoedig tot UWel Edele Achtbare Heeren, dat UWel Edele Achtbare in aanmerking gelieve te nemen, dat hij verzoeker, daar het onderzoek kan leiden van een geschikt gedrag, zoodat na gedaan onderzoek het UWel Edele Achtbare behage moge, van den verzoeker H. Rip, die den ouderdom van 39 jaren bereikt, gehuwd zonder kinderen, vorengenoemde vacature te moge vervullen of vervangen en hem het ambt als Substitut Havenmeester gelieve te willen toedenken.
Daarvan eene gunstige dispositie van gelieve te verllenen
het welk doende Etc
H. Rip
Dordrecht den 29 November 1858

[digitale foto] * R1275 Aan den Gemeente Raad van Dordrecht.
Geeft met verschuldigen eerbied te kennen Jacob Blom, noodhulploods geboren en wonende te Dordrecht
Dat door het overlijden van Cornelis van Bergen de Adjunct havenmeester plaats is vacant geworden.
Dat zijne betrekking van noodhulploods hem geen genoegzaam bestaan middel opleverd
Dat requestrant vermeent de noodig bekwaamheid te bezitten, welke aan de betrekking van Adjunct Havenmeester verbonden is.
Dat indien het U Ed Achtb mogt behagen, hem in die betrekking aan te stellen hij ... van zijne noodhulploods plaats afstand zal doen.
Weshalve Requestrant zich wendt tot U Ed Achtb. met onderdanig verzoek, hem om de hier bovenaangevoerde redenen, met de betrekking van Adjunct Havenmeester te willen begunstigen
't Welk doende etc.
J. Blom

[digitale foto] * R 1276 Aan den Gemeente Raad van Dordrecht
Geeft met eerbied te kennen
Simon Baars, knecht op de Stoomboot 'Johan de Witt', wonende te Dordrecht aan de Hoogenieuwstraat.
Dat hij wenscht benoemd te worden tot opvolger van Cornelis van Bergen, den 27 dezer maand alhier overleden, voor de door dezen bij de haven politie dezer gemeente bekleedde betrekking van adjunct havenmeester of onder welken titel zij bekend zij.
Dat hij gedurende eene reeks van jaren met alles wat het varen ende behandeling van schepen en vaartuigen betreft, in alle bijzonderheden bekend en vertrouwd is; als van zijne jeugd af geen ander vak dan het varen beoefend hebbende, van welk een en andere hij, des gevorderd, de bewijzen kan over leggen.
En dat hij zich daarom wendt tot Uwe Vergadering, met het eerbiedig verzoek, dat het Uwer Vergadering moge behagen hem ondergeteekende te benoemen tot Ambtenaar dezer Gemeente, ter vervulling die betrekking bij de havenpolitie, welke door het overlijden van Cornelis van Bergen is opengevallen
Dordrecht 30 November 1858
't welk doende enz
Simon Baars [=adresboek 1855 = Wijk A Hooge Nieuwstraat No. 465]
[digitale foto] * R1279 Aan de Edel Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht.
De ondergetekende P. Vernes, Kapitein der Koopvaardij, geboren en inwonend burger ter deze stede, oud vijf en veertig jaren in bevaring(?) gekomen zijnde dat den door het afsterven van C. van Bergen, Havenmeester adjunct dese post vacant geworden is, neemt den vrijheid, met verschuldigden eerbied aan UE Achtb. zijnen wensch te kennen te geven om bij de benoeming van eenen opvolger in plaats van de overledene C. van Bergen, mede bij UE  Achtb. in aanmerking te mogen komen.
Met de Engelsche Noorche Duitsche en en sooveel Fransche Taal als tot(?) een(?) vertaling(?) en ent(?) van een schip noodig zij bekend zijnd.
En van zijne vroege jeugd af binnen varende, later zee varende, in onderscheidene opklimmende rangen van dat bedrijf, waar in hij tot heden toe geplaats was, waarvan hij achttien achtereenvolgende jaren in de dienst der Heeren M.W. Rees + Comp en eindelijk zeve jaren, tot op deze dag, in de dienst der Heeren Klerk & Voogd, alle ten dezer stede, en blijkens overleg  hare bewijzen, tot volkomen genoegen van al zijnen voormelde principalen, mogt door brengen hem tot eenige aan beveling bij UE Achtb zal moge verstrekkende
Dordrecht 1 December 1858
Het welk diende enz
P. Vernes [=Nieuwehaven]

[digitale foto] * R1288/3 Aan den Gemeente Raad van Dordrecht
Geeft met eerbied te kennen
Cornelis Steketee, varensgezel wonende te Dordrecht, in de Vleeschhouwersstraat
Dat hij wenscht benoemd te worden tot opvolger van Cornelis van Bergen, den 27 November ll, alhier overleden, voor de door dezen, bij de haven-poltie dezer gemeente bekleedde betrekking
Dat hij in verschillende betrekkingen van zijne jeugd af bij het varen is geweest, en daar door met alles wat dat vak ende omgang met schepen en vaartuigen betreft, ende bijzonderheden bekend is.
Dat hij in het jaar 1830 als vrijwilliger dienst heeft genomen bij de zeemagt van den Staat, en dientengevolge verscheidene jaren als dienstdoende loods heeft gediend op ZH Kannonneerboot No. 23, in welke betrekking hij steeds de goedkeuring zijner Officieren heeft mogen verwerven, waarvan hij door verschillende getuigschriften bewijs kan leverren.
Dat hij door zijne in verschillende omstandigheden opgedane ondervinding zich in staat acht om de bedoelde betrekking te vervullen
En dat hij zich daarom wendt tot Uwe vergadering, met het eerbiedig verzoek dat het Uwer Vergadering moge behagen hem ondergeteekende te benoemen tot Ambtenaar dezer gemeente, ter vervulling van de betrekking bij de haven-politie welke door het overlijden van C. van Bergen is opengevallen
    Dordrecht 2 December 1858
    't Welk doende enz
    C. Steketee [adresboek 1854: Wijk A Hooge Nieuwstraat No. 465; adresboek 1860/1865: Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 226]
[digitale foto] * R1288/5 Aan de Edel Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
Geeft met verschuldigde Eerbied te kennen Frans Schaap, schipper wonende op de Pottekade alhier
Dat door het overlijden van Cornelis van Bergen de post van adjunct Havenmeester is opengevallen, waartoe hij suppliant zich aanbied
Verzoekende het UEAchtbare behagen mogen hem met die betrekking te willen begunstigen en daartoe aantestellen
  T Welke doende
  Frans Schaap
   Dordrecht 2 December 1858

[digitale foto] * R1288/10  Aan de Edel Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
Geeft eerbiedig te kennen
Willem van Heemst scheepmaker wonende te Dordrecht
Dat hij vroeger gedurende tien achtereenvolgende jaren in het beurtveer van hier op Rotterdam gevaren heeft
Dat hij eerbiediglijk meent dat hij daardoor genoegzame kennis van schepen en vaart heeft verkregen om voor de vaceerende betrekking van adjunct Havenmeester in aanmerking te kunnen komen
Weshalve hij zich wendt tot UEd Achtbaren met het eerbiedig verzoek om als adjunct Havenmeester te worden aangesteld
  't Welk doende enz
  Willem van Heemst [adresboek 1854: Wijk A Binnenwalevest No. 462; adresboek 1860: Wijk B Palingstraat No. 96]
[digitale foto] * R1319 Aan den Gemeente Raad van Dordrecht
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Arie de Vries, schipper van beroep en wonende te Dordrecht
Dat door het overlijden van Cornelis van Bergen de post van Adjunct Havenmeester alhier is vacant geworden.
Dat requestrant den ouderdom heeft van 38 jaren, de buitenlandsche zeeën heeft bevaren en later als schipper voor zijn gezin den kost verdient, het welk hem een sober bestaan oplevert
Dat requestrant  vermeent de noodige bekwaamheid te bezitten om de post van Adjunct Havenmeester naar behooren te kunnen waarnemen
Redenen waarom requestrant zich wendt tot UEd Achtb. onderdaniglijk verzoekende, hem met die betrekking te willen begunstigen
  't Welk diende etc
  A. de Vries

[digitale foto] * R1337 Aan de Edel Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders der stad Dordrecht.
Job Dronkers, schippersknecht oud dertig jaren gedomicilieerd te Goes.
Geeft eerbiedig te kennen
Dat hij van zijne jeugd af, als knecht bij zijn vader in den Beurt van Goes op Dordrecht visa versa gevaren en ook vele buiten reizen heeft gedaan
Dat hij bij zijn vader bij voorkoming de koopmanstaken waarnemende, ook met de administratie niet onbekend is
Dat hij van bekwaamheden en gedrag voldoende bewijzen kan overleggen
Dat hij in het gepasseerde jaar met eene hier tehuisbehoorende vrouw gehuwd zijnde, zich gaarne in deze gemeente gevestigd zag
Om alle welke redenen hij eerbiedig verzoekt dat het U Edelachtbare mogen behagen, hem tot Adsistent Havenmeester te benoemen
   Dordrecht 11 December 1858
J. Dronkers [adresboek 1873: Wijk A Hoogenieuwstraat No. 492]

Laatst gewijzigd: mei 2007.