Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1866


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3480 (over 1866).

Gemaakte aantekeningen (geen complete index!)[DOOS 1 ENVELOP 1]
- (30-12-1865) 3e klasse rijksveldwachter Gijsbert Jansen, thans te 's-Gravendeel;
- [GEDRUKT] Zwolle 28-12-1865 brand Enschede 17 mei 1862;
- (3-1-1866) vervoer van vee voor slagtbak, C. Kruijmel, Dordtse kil, Maas;
- (6-1-1866) schroefboot Dordrecht No 1 en 2, Binnel. Schroefb. Reederij;
- (23-12-1866) vervoer van reusel, J. van Dongen, spekslager, Wijhe over Rotterdam;
- (8-1-1866) attestatie de vita, A.F. de Vassij;
- soldijgelden schepelingen o.a. Bras, van Boheemen, M. Kloot, S. Zwart, C.J. Kelfkens;
- (11-1-1866) J. Vriesendorp & Zonen, inheijen palen Oude Maas;
- (13-1-18660 matroos Johannes Godfried Versteeg;
- (17-1-1866) J. van Nievervaart, vischwater Dubbeldam;
- (22-1-1866) A.A. Bouman, vergunning stichten oliekokerij;
- (26-1-1866) brief F.W. Beglinger;
- wed. H.P. Visser geboren Blussé op huize BELLEVUE (brief 26-1-1866);
- (Hoensbroek 22-1-1866) Jacob Cremes, kleine erfenis Christ. Theodora Kramers/Cremers;
- beurtveer Dordrecht-Bergen op zoom;
- koepokinentingen;
- (17-2-1866) schroefschip Willem en Clara en Sara (W.B. Derks cs);
- afsluiting, veeziekte;
- (Kethel 28-2-1866) S. Mostert, invoer schapen;
- (5-3-1866) Dirk Volkert;
- slopen oude houten draaibrug aan de Witte Leeuw;
- vervoer vee 6-3-1866 A.G. BremekampC. v.d. Straate Az

[DOOS 1 ENVELOP 2]
- (1-3-1866) stoomsleepb. Gorinchem Zalt Bommel - Dordrecht, J.D. Haverman;
- (23-3-1866) bestedeling Arie Broeder, Frederiksoord;
- (26-3-1866) van Dorsser en Co, veeziekte;
- (30-3-1866) D. Volker, uitdieping haven;
- buitenl. paspoort Isaäc de Goeije;
- P.J. Kipp en Zn;
- (27-2-1866) J.D. Havermans;
- ballasthalers J. Blom, F. Bestebreur, J. Hombroek;
- (12-4-1866) havenmeester van Zijp;
- (13-4-1866) Gips en Co, Japansch oorlogsschip;
- runder typhus uitgebroken, weide Teunis de Bruijn (Dubbeldam 18-4-1866);
- mandate Joh. Petr. Zwang, Frans/ Balte/Martinus Zwang;
- (1-5-18660 buitenl. paspoort Fredrik de Rooij;
- bad- en zweminrichting De Vrije Maasstroom, grave van Hogedorp;
- (7-5-1866) C. Mookhoek, gebruik van roeiboot f 0,69;
- stoomvaartdienst Amsterdam-Dordrecht, J. de Bruin en B.A. de Munck;
- het lijk van Frans Jans Hontong begraven;
- een onbekend doofstom man;
- schroefboot Dordrecht 3, Binnenl. Schroefstoomb. Mij.;

[DOOS 1 ENVELOP 3]
- (16-5-1866) A.H. Blom, beroepen als leraar;
- stoomtuig met ketel, gasfabriek van v.d. Made en van Breda (25-5-1866);
- (Dordrecht 29-5-1866) Pannerden, signalement schipper A. Buil;
- buitenlands paspoort 1-6-1866, Johannes Marinus v.d. Made;
- (Papendrecht 30-5-1866) visscherij De Cantsteker, rietveld de Stededijk;
- (6-6-1866) nieuwe aanlegplaats voor stoombooten in nabijheid Bom;
- H.C. Korthals, 27 jaar, verpleegd in Frederiskoord;
- 9 stadsbidders;
- (23-6-1866) Pieter de Sterk, C435 vergunning voor een huis van ontucht;
- Meijndert Schotman (27-6-1866 Goes);
- leraar engels HBS J.S. Robinson;
- Itz, toezicht bouw nieuwe weeshuis;

[DOOS 1 ENVELOP 4]
- (9-7-18660 Huge de Goede, kapitein MERWESTROON;
- (11-7-1866) J.P. Schaeffer, klacht;
- 2 eendenkooijen, 14-7-1866;
- (19-7-1866) passage Witte Leeuwsbrug, Nievervaart, Heijtink en Co, H en C. Schouten, Gerrit van Hoogstraten etc;

[DOOS 2 ENVELOP 1]
- (30-7-1866) Hendrikus Gerardus Happener van Krimpen a.d. IJssel;
- cholera, drinkwater;
- Albertus HAZER, geb. Dordrecht 15-9-1840 (Venloo 31-7-1866);
- (Zaandam 21-8-1866) brief C. Stoffel;
- (22-8-1866) Jean Jacques Antoine Muller;
- (5-9-1866) stoomwerktuig stoomboot Johan de Witt 2, van W. de Bruijn c.s.;

[DOOS 2 ENVELOP 2]
- (20-9-1866) Arie van Maaren;
- (25-9-1866) stoomwerktuig schroefboot INDUSTRIE, A. den Duijtsen en Co;
- J.J.B.J. Bouvy, schroefbootdienst, Albert DUPONT en Cie te Luik;
- Neeltje de Quartel huisvr. W.G. Vleijshouwer (rechtbank Leiden);
- (22-10-1866) uitdiepng Spuihaven;
- (5-11-1866) K.M. Groen, tjalkschip Jonge Alida;

[DOOS 2 ENVELOP 3]
- prijzen voor vleesch/gort, rijst etc (8-11-1866);
- (8-11-1866) rijnschip Dankbarheit, R. Mussing;
- (9-11-1866) stoombootdienst tarief Moerdijk-Dordrecht/Rotterdam;
- (14-11-1866) J.H. Giltay, apotheker, lid comissie onderwijs;
- (17-11-1866) cholera;
- verbod invoer mest, hooi en strooi provincie Noord-Brabant-Gelderland;
- (23-11-1866 Leeuwarden) K.M. Groen;
- (27-11-1866) proces verbaal P. van der SLIK & Co (petroleum);
- (4-12-1866) stoombootd. A. den Duijtsen/O.J. Verkerk;
- (19-12-1866) Jac. .. van Leeuwarden;
- aantal aan cholera overleden personen te Dordrecht in 1866 (398 personen tussen 28/4 en 25/9);
- brief P. COPS (22-12-1866 Boxmeer);
- (15-4-18660 visakten (namenlijst);

Laatst gewijzigd: september 2007