Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1871-1872


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3485 (over 1871) en 3486 (over 1872).

(last updated: 29-1-2006)

brieven aan de burgemeester 1871 (SAD 6-3503)

(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3503]

(envelop 1)
- (20-12-1870) J.M. Dekker, aannemer te Sliedrecht, woensdagochtend om zes uur te Papendrecht was er niemand en heeft toen een schuit genomen die daar lag aan de scheepstimmerwerf K..ans(?) dientengevolge te laat om met de Boot van 7 ure mede te gaan..etc.
- (Gouda 31-12-1870) Albertina Anneke Pauline Bär weduwe van Paul Guilluime Antoine Lanzing, verpleegd krankzinnige gesticht.
- (2-1-1871 Dordrecht) .. aangeboden een lat, rechtgevende om één persoon tot levenslange verzorging in het ouden mannenhuis te 's Hage te plaatsen voor de som van ca f 340..etc.
- ('s Gravenhage 31-12-1870 beschikking) 23/11 N. Bonten, bouwen woonhuis te Papendrecht, zegelgelden f 2, 07.
- Opgaaf der gemiddelde prijzen welke hier ter plaatse worden betaald voor de consumtive artikelen, door het gemeentebestuur opgegeven als.
- tabellarische opgave politie personeel.
- (6-1-1871) verkiezing 2e Kamer, P. Blusse van Oud-Alblas.
- (13-1-1871 Leijden militaire detentie) C.L. Abbema.
- (Wijk bij Duurstede 13-1-1871) Adam Hartman, Vriezestraat te Dordrecht.
- soldijgelden (Oct. 1870): J. Brus, J.A. Hoeben, J.M. van Persijn, W. van Es, K. Grolle, J. Bussteijn, L. Meijboom, F. Scheepbouwer, F. van Heelsbergen, D. Moolhuijzen, H. de Graaff, P. Hoebee, J. Louwman, A. Ponte, P. Ponse, H. van Dijk, L. Dam, A. van de Reepe, A. van der Burg, P. Deuling, K. Molenaar, S. de Swart, G.G.W. Mulder, A. van Driel, J. Dalebout, S. van der Waart, W.J. Schnieder, P. Pidoux, G. Philipsen, J. Hartman, P. van Gelderen, H.S. Belderok, J. de Vet echtgenoot L. Valk.
- (Dordrecht 19-1-1871) Hendrik Jordens, 72 jr., naar Goidschalksoord, op 12 dezer zonder nachtverblijf en zonder geld / geen landlooper.
- (18-1-1871) vervoerbare stoomketel Van der Made en Gips.
- (maten en gewigten 21-1-1871 en 24-1-1871) ijkstempel, afkeuringsmerken.
- krantenknipsel: Ondersteuning van door den oorlog verarmde bevolking.
- (28-1-1871) Overtredingen Politie Verordening.
1870 namen der relatanten namen der overtreder aard der overtreding uitslag der vervolging
30/1 Oct. Schotel B. Makkelie dronkenschap Vroeger nooit bevonden. Is met waarschuwing vrijgelaten.
  Rook c.s. Corn. Kooijman id Vreemde poldergast, Niet vervolgd.
31 Oct./1 Nov. Renout Anth. Kouwenberg id Vreemde schipper. Niet vervolgd.
  Kelders P. van Trooijen id Vroeger nooit bevonden. Is met waarschuwing vrijgelaten.
4/5 Nov. Baden W. Moesbergen id Vreemde schaapherder. Niet vervolgd.
  Baden c.s. H. Korporaal id Heeft vrijwillig de boete betaald
    Arie de Bont id idem
  Schaap M. Dingemans id Vreemde poldergast, Niet vervolgd.
  Renout Pieter den otter id Slechts ligt beschonken. Niet vervolgd.
  Renout c.s. Willem van Ham id Uit een tapperij verwijderd. Niet vervolgbaar.
5/6 Nov. Hoekman C. Lelieveld id Is vervolgd.
  van Leeuwen M. Dingemans id Vreemde poldergast, Niet vervolgd.
  de Waal H. v.d. Merwe id Uit een tapperij verwijderd. Niet vervolgbaar.
6/7 Nov. van Leeuwen Wm. Verhappen id Is vervolgd.
  Oosterhout c.s. H. Schaffels id Door de agenten uit zijn woning gehaald. Niet vervolgbaar.
  Homburg B. Kooper id Slechts ligt beschonken. Niet vervolgd.
7/8 Nov. Blauw A. Schouten id Is vervolgd.
  Snijders A. Kamerling id Slechts ligt beschonken. Niet vervolgd.
8/9 Nov. Renout J. Jung id In militaire dienst. Niet vervolgd.
9/10 Nov. Blauw Corn. Schotel Rijden klinkerstraat. Is vervolgd.
  Oosterhout H. van Bezouwen Belemmering der straat. idem
11/2 Nov. id F.J. Kunst dronkenschap idem
  Blauw A. Lammers id Zijn wegens het maken van twsit uit de tapperij Het Metalen Kruis verwijderd en in bewaring gesl..(?) doch niet vervolgbaar.
    H. Heitzman id
    G. Nieuwhof id
13/4 Nov. Hoekman Petronella van Eck Rrjden klinkerstraat Is vervolgd.
  Rip Corn. Voortman dronkenschap Uit het schuitenvoerders wachthuis Rietdijk gehaald. Niet vervolgbaar.
  van Leeuwen H. Court id Vreemde poldergast. Niet vervolgd.
    P.H. Neupas id
    R. de Boer id
  Smeulers Jan Sigterman het spelen met geld op straat Heeft vrijwilllig de boete betaald.
    Kees v.d. Wal id id
    Willem de Wit id id
    Adr. Jonkers id id
    Leendt. de Bruin id id
14/5 Nov. Oosterhout Jan Jansen rijden klinkerstraat. id
14/5 Nov. Bergman L.J. van Boheemen tappen na 11 ure 's av. Is vervolgd.
  Renout Cobus Brand belemmering straat idem
15/6 Nov. Oosterhout Frans Rutten rijden klinkerstraat Heeft vrijwilllig de boete betaald.
  Inspecteur W. Smallenbach dronkenschap Uit een huis verwijderd. Niet vervolgbaar.
17/8 Nov. Hoekman H. Boonenberg id Is gedagvaard.
18/9 Nov. id id id id
  Schaap R. Remmers id Heeft vrijwilllig de boete betaald.
  Eijsman Lena 't Hart id Is met waarschuwing vrijgelaten.
  Hoekman G. Philipsen id Vreemde arbeider. Niet vervolgd.
  Renout Geerta. Wegman werpen van vuile in eene gracht Heeft vrijwilllig de boete betaald.
19/20 Nov. Snijders Leendert Biele dronkenschap Is vervolgd.
20/1 Nov. Barendrecht Corn. de Groot id Heeft vrijwilllig de boete betaald.
22/3 Nov. Grootenboer Joh. Vlasblom id id
24/5 Nov. Bergman Gerrit van Heumen het niet oprijden na aanmaning Is vervolgd.
  Hoekman Hendr. Franken rijden klinkerstraat id
26/7 Nov. v.d. Schalie Joh. v.d. Winkel dronkenschap id
27/8 Nov. Hoekman Gerrit v.d. haar id Vreemde poldergast. Niet vervolgd.
  Oosterhout c.s. Nic. v.d. Berg id Vreemde schippersknecht. Niet vervolgd.
    Engeldt. Dijkhuis id Vreemde schippersknecht. Niet vervolgd.
  Rook c.s. H.G. Hoenderop id Vreemde schipper. Niet vervolgd.
28/29 Nov. id Adr. van Doon id Vreemde poldergast. Niet vervolgd.
  Renout en Rip  Jan de Jong id Is vervolgd.

- (Dordrecht 30-1-1871) Willem Smallenbach, staat van krankzinnigheid (brief H. van Houwelingen, photographe, zijn vrouw is dochter van Smallenbach).
- (3-2-1871) Jan Philip Meerdink, 22-4-1869 naar Winterswijk.
- stoomketel 'Vischhandel' van J. Aarnouts en Cie.
- (3-2-1871) Overtredingen Politie Verordening.
1870 namen der relatanten namen der overtreder aard der overtreding uitslag der vervolging
4/5 Dec. Hoekman F. Waardenburg dronkenschap Niet vatbaar voor vervolging.
  Snijders Eduard Stasse id Vreemde poldergast. Niet vervolgd.
5/6 Dec. Keizer c.s. F. Ganzewinkel id Niet vatbaar voor vervolging.
  Homburg c.s. Albertus Telders id Is vervolgd.
  Inspecteur c.s. Willem v.d. Leur id id
  Oosterhout Dirk de Kok id Niet vatbaar voor vervolging.
  Snijders A. Roodnat id Is vervolgd.
  Alleman Johanna van Es id Met waarschuwing vrij gelaten.
6/7 Dec. - Joh. v.d. Burg id Niet vatbaar voor vervolging.
  - C. Uittenbogaard id id
7/8 Dec. - id id id
9/10 Dec. van Os id id Is vervolgd
  Schaap Coenraad Boljé rijden bij sneeuw zonder bellen Niet vatbaar voor vervolging.
10/1 Dec. du Vijn Wollem Soral dronkenschap Is vervolgd.
11/2 Dec. Homburg Arie Schot id Heeft vrijwillig de boete betaald.
  de Vijn onbekenden verblijf in tapperij na bepaald tijd Niet vatbaar voor vervolging.
14/5 Dec. Bergman H. v.d. Merwe dronkenschap Is vervolgd.
  Schaap J. de Jong rijden klinkerstraat id
  Renout G. Sleewijn id Heeft vrijwillig de boete betaald.
15/6 Dec. Blauw c.s. J. v.d. Mijle dronkenschap Is vervolgd.
    H. Kennis id id
17/8 Dec. Eijsman Gerrit Piera rijden klinkerstraat Heeft vrijwillig de boete betaald.
  Hoekman C. Uittenbogaard dronkenschap Is vervolgd.
18/9 Dec. Renout H. Versteeg het spelen met geld op straat Heeft vrijwillig de boete betaald.
    F. Krijgsman id
    J. Holderman Is vervolgd.
20/1 Dec. Renout C. Hesius dronkenschap Met waarschuwing vrijgelaten
21/2 Dec. Bergman H. Witstein rijden klinkerstraat Is vervolgd.
23/4 Dec. Keizer A.J. Rutte id Heeft vrijwillig de boete betaald.
    J.J. Elkenbout id id
25/6 Dec. van Os Pieter Baks dronkenschap Is vervolgd.
28/9 Dec. van Leeuwen Joh. van Gennip id id
29/30 Dec. Renout Jan v.d. Zalm rijden klinkerstraat Heeft vrijwillig de boete betaald.
30/1 Dec. Oosterhout c.s. Gerrit Rivier dronkenschap Niet vatbaar voor vervolging.
30/1 Dec. Plazier J. Kop hvs. Louwman Werpen van vuil op straat Heeft vrijwillig de boete betaald.
  Blommers H. Dirks wed. Kwikkers id id
  Kelders A. van Wijk hsv. Oosting id id
  id P. van Gelderen hsv. Koens id Is vervolgd.
31 Dec. /1 Jan 1871 Barendrecht C. Thoen hsv. Veth id Heeft vrijwillig de boete betaald.
  Smeulers J. van Nispen hsv. v.d. Spoel? id Is vervolgd.
  Snijders A. Mulder hsv. de Graaf id Heeft vrijwillig de boete betaald.
    J. Umit hsv. Uittenbogaard id Niet vatbaar voor vervolging.
    P. Raadgeep id Is vervolgd.
    A. Ridderhof id id
    L. Zimmerman id id
  Eijsman W. van Meerkerk hsv. Korll uitkloppen van kleeden op straat Heeft vrijwillig de boete betaald.

- (3-3-1871 onderwijs Dubbeldam) Dirk de Bruin, zoon de wed. Jan Bruin geb. Timmerman (aan de Merwede).
- (8-3-1871) twee stoomketels schroefnoot Ebenhaezer No. 2 en Joseph en Paulina van resp. J. van den Heuvel en Heeren M.J. Masion en Zonen.
- kinderziekte.
- (Amsterdam 9-3-1871) veroordeelde Wilhelmina Krap.
- (13-3-1871) baggervaaartuig No 12 en 13 van F. Linskens en Cie (tijdelijke gevestigd alhier).
- (22-3-1871) baggervaartuig Roermond van F. Linskens en Cie te Blerick (tijdelijke gevestigd alhier).

(envelop 2)
- (28-3-1871) aangifte besmettelijke ziekte.
- (31-3-1871 Dubbeldam onderwijs) Maria en Johannes v.d. Merwe, kinderen van Pieter / Willem en Aantje Hekelbonk?, kinderen Willem ...etc.
- Opgaaf der gemiddelde prijzen welke hier ter plaatse worden betaald voor de consumtive artikelen, door het gemeentebestuur opgegeven als.
- stoomketel marmerzagerij Kemp en Cie en scheepswerf De Merwede van  J. van Goudoever de Jongh ..etc.
- A. Bertling, dir. Postkantoor (not. koopacte).
- (21-3-1871) lijdende aan pokken
21/3 J. Vijzelaar
     E. (J.M.) van Dam, L. Breestraat D 638
     H. Vrolijk, Torenstraat C 440
25/3 vrouw H. Alleman, Taankade
30/3 P/F. Versluis, Kolfstraat (verpleegd ziekenhuis)
31/3 Willem Bekker, Stoofstraat
4/4 Pieternella Dirk(?) hsv. Franc. Adriaans, Nieuwburg kade
10/4 Adrianus Tak, Hellingen E 38
      Doris de Kok,
Blaauwpoort A531 die in 't Gasthuis is opgenomen.
- (11-4-1871) D. Vogelenzang, vestigen als apotheker.
- soldijgelden (Jan. 1871).
- (Arnhem 15-4-1871) Matthijs Johannes Timp /  Jacobus Joannes Klinkenberg.
- (19-4-1871) M. de Jong Boers ten huize van Bastiaan Boers, Rietdijk.
- (1-5-1871 onderwijs Dubbeldam) Cornelia van Valen, dochter van Adrianus / Willem van der Linde, zoon van Dirk.
- (buitenl. pasp. 1-5-1871) Gerard van Heck en Joseph van Straaten (Frankrijk).
- (1-5-1871) Johannes Hendrik Waldschmidt, geb. Dordrech 1-2-1848, milicien.
- Johannes Jacobus Petrus Steenhorst, 14 jaar, te Rotterdam als zwerveling, geb. Vlissingen, weeshuis Dordrecht.
- (17-5-1871, ijker der maten en gewigten) ..verkoopers van steenkolen in het klein een onderzoek te doen naar het gebruik van emmers als maat .. onwettig..etc.
- (2-5-1871) F. Bettinger.. te koop huis Rietdijk C 207, 1863 geheel vernieuwd, 7 jaare een manufacturenwinkel, uitkomende Balzersvest.
- (22-5-1871) .. Geven eerbiedig te kennen. De ondergeteekende alle wonende op de Regenten of Lengenhof alhier. Dat zij adressanten sedert eenige maanden 3 a 4 malen daags in de schooldagen zijn blootgesteld aan de ondenkbaarste kwellingen en de meest onbeschofte bejegeningen van de zijde der fatsoenlijke? jeugd van de school aan de brug op het Bagijnhof..etc.....
    W.J. Hordijk, wed J. Geleijns Gout, wed. B.A. Prins, wed Hartog..?, S. van Folen, H. Gardenier, A.P. Bloot, wed van Wijk, A.W. Mars, S. van Es, A. van Coolhoven

- (onderwijs Dubbeldam) Adrianus Stam, zoon Adriaan / Pleun Stam, zoon Willem etc.
- (1-6-1871 buitenl. pasp.) Adolph Meeuw (Belgie, Frankrijk).
- (26-5-1871) brief A de Bandt, afrastering panden 2e Singel.

(envelop 3)
- (29-6-1871) Overtredingen Politie Verordening.
1871 namen der relatanten namen der overtreder aard der overtreding uitslag der vervolging
2/3 Mrt. Snijders Dirk v.d. Bosch dronkenschap Niet vatbaar voor vervolging.
4/5 Mrt. van Leeuwen H. de Klerk vervoer van meer dan 25 hl tarwe op een voertuig Is veroordeeld.
  Homburg Japer Wapperom dronkenschap id
5/6 Mrt. van Os C. van der Kuip id Boete betaal.d
8/9 Mrt. Schaap Barb. Zwartsenburg wed. Eijskoot het rijden over de klinkerstraat Is veroordeeld.
  C. Grootenboer Johannus Stokvis tappen na 's av. 11 ure Niet vatbaar voor vervolging.
10/1 Mrt. Schaap J. v.d. Meijle dronkenschap Is veroordeeld.
11/2 Mrt. Bergman Pieter Kelderman id id
  Snijders Anth. Immerzeel id id
12/3 Mrt. C. Grootenboer Willem Rijk Boogaart id Boete betaald.
13/4 Mrt. Hoekman Joh. Poots spelen met geld op straat id
  Renout George Gamelkoorn id id
    Hendrik van Alphen id id
14/5 Mrt. Schaap C. Uittenboogaard dronkenschap Niet vatbaar voor vervolging.
  Bergman N. van Efferen id Is veroordeeld.
  Rook Willem v.d. Koog id id
  Schaap Nicolaas van Efferen id id
15/6 Mrt. Kelders J.F. Engstrom id Boete betaald.
  Baden J. Delangeloo id Is veroordeeld.
16/7 Mrt. Hoekman Hendrik Hekelaar vervoer van kalk anders dan in gesloten zakken Boete betaald.
    Corn. de Witt id Is veroordeeld.
19/20 Mrt. Smeulers Joh. Gennis spelen met geld op straat Was niet bewezen.
    Dammis Tims id Is veroordeeld.
    Arie de Bruin id Boete betaald.
  Blauw Pieter van Wijnen dronkenschap Is veroordeeld.
  Smeulers A. Luiten id id
  Bozua Alb. Adrianus Velders id id
20/21 Mrt. Kemp Pieter v.d. Klundert id id
  Schaap Hendr. Spreeuwenberg id id
21/2 Mrt. Oosterhout C. Uittenboogaard id id
  Renout Jan Versteeg spelen met geld op straat id
    C. Uittenboogaard id id
  van Os Pieter de Klundert dronkenschap id
22/3 Mrt. van Leeuwen Pieter Bax rijden over klinkerstraat Boete betaald.
25/6 Mrt. Bergman P.H. Napes dronkenschap Niet vervolgd.
  id Hendrik van Trigt id Is veroordeeld.
25/6 Mrt. Renout Arie Mathijs ..? dronkenschap Is veroordeeld.
  van Leeuwen Coenraad Boljee vervoer van 50 md haver metéén wagen id
26/7 Mrt. id Martinus Verhalle dronkenschap Niet vervolgd.
  Rook A. de Bruin spelen met en om geld op straat Is veroordeeld.
    Jan Lelieveld id id
  Bergman A. Bettinger id Boete betaald.
    C. Verhoeven id id
    H.C. Kamerman id Is vervolgd.
    M. de Bresser id id
    A. Garama id Boete betaald.
    W. van Es id id
  Renout en Blauw C. Urff maken van muziek in zijn tapperij zonder vergunning Is vervolgd.
27/8 Mrt.   C. Schalks dronkenschap Niet vatbaar voor vervolging.
29/30 Mrt. Oosterhout Eegne? vervoer van een lijk na bepaald uur zonder vergunning Niet vervolgd doch gewaarschuwd.
febr. en jan. etc... o.a. :        
12/3 Smeulers Aagje Marang hsv Herm Riethof het werpen van vuil op straat Boete betaald.

- (1-7-1871 briefvervoer) Breda-'s Hage, veer Zwijndrecht met roeiboot f 240 p/j.
- (Utrecht 5-7-1871) mijn zoon Wilhelmus Peters, geb. 1850, met verlof - woont te Dordrecht A. Verhoeff, mr smid, Kolfstraat - wilt niet terug naar huis.
- Mozes Heijmans.
- soldijgelden Apil 1871.
- kwitantie voor veergelden, Veer Blauwpoort-Zwijndrecht o.a. 20 bereden paarden a 0,075 = F 1, 50.
- kruidbergplaats (kelder politie grenzende postkantoor).
- J.R. Ziwing, Klfstraat C 1380.
- Pieter Adr. Drinkwaard, te Alblasserdam.
- (24-8-1871) Balten Zwang, Stichting Gens-de Winter, Marinus Zwang, Geertrui Zwang wed. Joh. Ponsen.
- (31-8-1871) Johannes de Witt, 30, veroordeeld.
- (6-9-1871) Jacob van de Graaf.
- (1-9-1871) A. van Dijl, marktmeester der Botermarkt te Dordrecht heb bevonden....: dat door Arie Korporaal, landbouwer te Oud-Alblas eene hoeveelheid van 20 stukken Boter alhier waren ter markt gebracht welke bij weging gebleken alle een en ruim 2 dekagrammen minder wegen dan 5 hektogrammen... bekeuring.
- (Dordrecht 16-9-1871) gezagvoeder C. Boer op Ned. schoenerschip Acadia, 14/8-2/9 te Dantzig (geen cholera).
- (gedrukt overlijdensbericht) Christiaan Leijdekkers, overl. 21-9-1871. (wed. C. Leijdekkers geb. C. Huyts)
- (23-9-1871) J. Clark, Batterley Comp Alfreon.
- (25-9-1871) A.G. Bossij C 25 Voorstraat aan Aug. kerk / visitekaartje: Fr. KOENAART, m. dentiste, Rotterdam over Fransche kerk.
- Overtreding Politie Verordening. 
                      (maand april 1871, o.a. Jasper Wapperom, J.M. Peels)

(envelop 4)

- (tandheelkunde) Fr. Koenaaart, tot het vervaardigen en inzetten van kunsttanden en gebitten / Izaak Levi Pito, tandmeester te Middelburg.
- (5-10-1871) Marinus Zwang f 1, G. Zwang wed. J. Ponsen.
- soldijgelden Julij 1871.
- Ons Streven, weekblad Vrouwen en Meisjes.
- (13-10-1871) Dirk Volker te Dordrecht, brug over Maas te Gennep.
- Jan Notenboom overl. 6-10-1868, zoon Hendrik en Dirkje Verhei.
- (19-10-1871) Anne Elize Schaeffer.
- (10-11-1871) signalement Adr. Simon Oldenborgh, geb. Dordrecht 5-1-1851.
- (20-11-1871) brief G. Engels (firma Jan Engels)...verstopping buizen pand Varkenmarkt A 320 (zand lossen Knolhaven)
- (14-11-1871) van 18 jl af het lokaal boven het waaggebouw 2 malen 's weeks gebruik wordt als exercitie zaal voor de recruten der dienstdoende schutterij..
- (9-12-1871)
- Overtreding Politie Verordening.
(maand juli-aug-sept 1871, o.a. 6/7 Juli Jacob Brand, 16/7 Juli + 17/8 Aug. Christaan Jansen)
- (17-12-1871) F. de Bie, wachtmeester.

Laatst gewijzigd: januari 2006