Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1873-1874


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnr. 3487 (over 1873), 3488 (over 1874).

(last updated : 15-1-2006)

brieven aan de burgemeester 1873 doos 1 (SAD 6-3487)

(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3487 (doos 1))

(envelop 1)
- (18-12-1872) jaarlijksch verslag gemeente.
- opgenomen in Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen:
no. 288 10-4-1871 J.C. Smaaren, dr. J.A. Delhez
no. 407 6-5-1871 Gerrit Stegeman
no. 480 1-6-1871 Jacobus Boers
no. 502 11-6-1871 Andries Hoefnagel
no. 514 16-6-1871 Johannes Bernhard Venneman
no. 1064 30-11-1871 Cornelia Smak Gregoor vrouw Arie Versluis
no. 1084 2-12-1871 Douwtjes de Graaf, wonende te Zwartsluis
no. 1102 9-12-1871 Johanna Barendina Hester vrouw van J.B. Venneman
no. 280 30-3-1872 Johannes Willemen, wonende te Millingen
no. 302 9-4-1872 Willem de Klerk (Weeskinderendijk), wonende te Dordrecht
no. 342 22-4-1872 Cornelia de Vries, wonende alhier
no. 456 27-5-1872 P.C. Romswinkel
no. 500 13-6-1872 Cornelia v.d. Elst, wed. B. Hartsprong
no. 686 21-8-1872 Nicolaas van Donkelaar
no. 635 19-7-1872 Theodorus Johannes van Herwaarden
no. 733 23-8-1873 Johanna Cornelia Snoek wed. Adrianus Bodingius, Wijnstraat B 68
no. 735 23-8-1872 Teuntje de Graaf
- (16-4-1873 Jagt- en Visscherij) Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1872/1873 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.

Naam Beroep Soort van vischtuig consideratien van den borgemeester
A. Spoor arbeider steekhaam Er bestaan
geene bedenkingen
tegen 'verleenen
der gevraagde
vergunningen
M. van Dijl id id
H. Rombout id id
E. Janbroers id schakel
D. Vink id steekhaam
J. van Lindonk id id
C. Versteeg id fleuren
J. van de Klundert id aalschaar
J. Groeneveld id id
J. de Vijn id steekhaam
C. Grootenboer id id
A. Visser id id
C. van Gaalen id id
J. Bosman id aalschaar
H. van der Graaf id steekhaam
J. Sparrenburg id id
J. de Jong id id
F. Verhappen id fuiken
J. Stolk id dobbers
A. Dooren id aalschaar
J. van Duivenbode id id
D. Boshoven id steekhaam
C. v.d. Bor id kruisnet
G. Nannings x id id
W.J. de Jong id aalschaar
A. de Jong id steekhaam
A. de Waard id id
Th. Pastoor id werpnet
A.W. Sleeking id steekhaam
C.W. de Vries id id
P. van der Linde id aalschaar
K. Homburg schilder fuiken
J. Dooren arbeider aalschaar
W. de Visser id id
W. v.d. Schulp id id
G. Termeeris timmerman aalschaar
C. Kooijman arbeider id
J. Snijders id id
J. Snijders id id
F. Spoel id steekhaam
H. Louwman id aalskorven
A. Verweij visscher groote vischacte
J. Weeland visscher kleine vischacte

Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1872/73 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.

Namen en voornamen Beroep Soort van Akte Woonplaats
A. Hordijk koopman gr. vischacte D 155
A.B. Paul molenaar met kruisnet E 777
A.H. Roest dir. Gend en Loos met doggers B 86
J. Roest agent div. ondern. id B 86
D. Waals schilder met steekhaam C 838
H. Mauritz koopman gr. vischacte B 332
J.H. Smeulers uinier met steekhaam E 273
G.J.H. de Roo particulier gr. vischacte E 953
J.H. Rittel broodbakker met schakels C 264
H. Buikhuizen visscher gr. vischacte E 815
G.O. Lotsy particulier id A 121
G. de Kluizenaar slijter id E 794
P. Stolk arbeider id E 797
C. v.d. Linden houtzaagmolenr. met kruisnet E 856
G.J. Snudo particulier met schakels E 506
F. de Borst scheepmaker met kruisnet E 104
J.M. Brans commies posterijen gr. jagtacte D 888
H. van Loon Lzn. trasmolenaar gr. vischacte D 180
P. Boshoven koffijhuishouder gr. jagtacte D 113
J. Boshamer visscher gr. vischacte C 148
L. Bakker id id C 148
P. Lotsy particulier id D 267
J. de Bruijn watermolenaar met schakels E 943
N. Reus broodbakker gr. vischacte B 53
R. de Lange arbeider id E 696
J. van Nievervaart Pzn. commissionair id D 162
J.B. Thobé zakkenverhuurder met werpnet C 67
A. van Trijffel blikslager met kruisnet D 339
S.A. Göbel schoenmaker met kruisnet C 45
B. de Court Onderwater particulier gr. jagtacte D 171
A.M. v.d. Hardt Aberson griffier id A 199
S.C. de Groot particulier id E 1
H.A. Bremekamp koopman gr. jagtacte C 1324
C. Brand expediteur met aalskorven D 118a
P. Lotsij particulier gr. jagtacte D 267
H.H. v. de Poll advocaat met kruisnet E 802
P.A. Hartman logementhouder gr. vischacte D 113
G. Rees commissionair gr. jagtacte B 318
N. Onderwater officier infanterie id C 910
P. keijser particulier met fleuren D 129
M. Dijkwel schipper met kruisnet A 3
N.A. de Joncheere particulier gr. jagtacte D 368
W. de Jongh commissionair id E 8
J.A. Vos particulier id D 703
G.J. Snudo id met schakel E 585
A.J. Rees id gr. vischacte B 318
M.A. Rees commissionair gr. jagtacte B 318
M.A. Rees commissionair met schekls B 318
W. Waals bierbrouwer id D 1009
A. Blusse grondeigenaar gr. jagtacte C 937
D. de Jongh Wzn. makelaar met fleuren B 176
C. Molendijk landbouw[er] gr. vischacte E 1030a
Willem van den Waal schilder met steekhaam E [..]

- (2-1-1873 buitenl. pasp.) Johannes Hendrik den Hartog (Duitschland, Oostenrijk, Rusland)
- (4-1-1873) Opgaaf der gemiddelde prijzen welke hier ter plaatse worden betaald voor de consumtive artikelen, door het gemeentebestuur opgegeven als.
- (4-1-1873) stoomketel schroefboot Dordrecht no. 1, van H.J. Masion en Zonen.
- tabellarische opgave politiepersoneel.
- (4-1-1873) proces verbaal, sleepboot EVA, v.d. Slik Slikkerveer.
- afgestane gelden schepelingen (Oct. 1872).
- (Zeemanshuis Amsterdam 16-1-1873) C.P. van Eeghen, reeder, barkschip Meyane, kapt. J. Woelders, bemanning omgekomen o.a.: matroos RIJN GLIMMERVEEN, geb. Dordrecht, 28 jaar, batig saldo F 45. [NB. Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (9): Reinier Glimmerveen Plaatsnaam Dordrecht Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht; Inventarisnummer 352-383 Bladzijde 195 Deel 18 Geboortejaar 1845]
- (22-1-11873) gasfabriek Dordrecht.
- (4-12-1872) B.A. van Heijningen, vergunning ophoogen en uitbreiden van het kad. perceel K 200.
- suplletoire: afgestane gelden schepelingen (jan. 1873); J. Bozua.
- (cellulaire Huis van Arrest te Gorinchem) A. Hardenbol 17-18 Mrt. / A. Muis 23-24 Mrt.
- Geeft verschuldigden eerbied te kennen: Jan Hendrik Minnenbreuker, oud 38 jaren, van beroep zakkendrager, in de Doelstraat alhier woonachtig, dat hij vroeger ongeveerd 6 jaren agent van politie 3e klasse ..etc.
- Proces verbaal. De ondergeteekende Anne Antonius JOHA, hoofdbrugwachter op de spoorwegbrug over de Oude maas te Dordrecht verklaart:
Dat op den 27 Januari 1873 het poonschip genaamd De Jonge Leendert gevoerd door J. van der of van den Geven, wonende te Oude Tonge van boven komende door de opening der Groote Draaibrug is gevaren tusschen pijler I en het landhoofd door; dat bij die door aanvaring een aan de brug behoorende roeiboot vastleggende aan het remmingswerk aan de oostkant door boven genoemd schip werd aangevaren en geheel verbrijzelt ...etc. (Jacob Bernardus Veenenbos, opzichter).
- J.B. Veenenbos, opzichter Maatschappij tot Exploitatie, stoomboot Middelburg no. 2, kapt. M. Goosen (Middelburg-Rotterdam).
- (11-2-1873) soldijbrief G. van Achterweg.
-(10-2-1873) Met terugzending van het verzoek van J.J. PIRETS tot het doen verloten van eenige gouden en zilveren voorwerpen, heb ik de eer Uw Edel Achtb. te berigten: dat die voorwerpen geschat zijn op eene waarde van f 36 en de verloting zoude gehouden worden ten huize van Pirets, die tapper is van beroep etc.. (2e Singel E 541)
- brief 12-2-1873 aan N. Bonten, Dordrecht, afstand grond.
- (4-2-1873) B.A. van Heijningen, Sectie K 200.
(envelop 2)
- (17-2-1873) Willem de Bruin, wachtmeester, geb. IJsselsteijn 1-2-1815.
- (21-2-1873) stoomketel geplaatst bierbrouwerij De Oranjeboom van E.F. van Vloten.
- (21-2-1873) Willem de Bruin, zoon Willem en Metje Sprank, tr. Amersfoort 1860.
- (Veenhuizen 14-2-1873) verpleegd Jean Jacques Antoine Muller, 3-1-1867 uit Dordrecht.
- (6-3-1873) milivien D. de Klerk.
- (3-3-1873; proces verbaal; Mij tot Exploitaite van Staatsspoorwegen) A.A. JOHA, poonschip Vriendschap, gevoerd door Arie Visser te Sliedrecht, herstel F 16.
- (Breda 11-3-1873) fregatschip Bilderdijk, kapt. Tromer te Rotterdam.
- (6-3-1873) H.P. de Kat van Hardinxveld, leggen van drie platte boeijen in de merwede tot aanduiding van de zuidelijke grans zijner visscherij.
- (18-3-1873) Israel. begraafplaats, gebouw tijdelijk bewaren van overledenen.
- (21-3-1873) Hendrik van Os, Albert Woelders, geb. Dordrecht 23-10-1844 (politie).
- (18-3-1873 onderwerp: reclames) M.J. Masion, wonende in Uwe Gemeente, als beschikking op de ingediende reclame wegens zijne aanslag in het patentrecht.
- (Dordrecht 31-3-1873; schoolgeld; aan Dubbeldam) opnemen Gerrit Brand, zoon Huibert, watermolenaar Boezemkade.
- (Dordrecht 4-4-1873; schoolgeld; aan Dubbeldam) Huibert van Schagen, zoon Leendert, 's-Gravendeelschedijk.
- (30-3-1873) brief Johannes Willem Gubbels, zoon W. Gubbels en Hendrika Smiers.
- (7-4-1873) Opgaaf der gemiddelde prijzen welke hier ter plaatse worden betaald voor de consumtive artikelen, door het gemeentebestuur opgegeven als.
- (Hof van Delft 3-4-1873) verpleeggeld P.C. van Velzen.

(envelop 3)
- soldijgelden; afgestane gelden schepelingen (Januari 1873).
- (Gouda 19-4-1874) verpleegd Joannes van Le(e)uwen, geb. Gouda 7-8-1801, tr. Jantien Bebingh.
- (26-4-1873) B.A. van Heijningen, koopman te Dordrecht.
- (Huizen van correctie en arrrest te Hoorn 25-4-1873) Gerrit Arbouw f 70.
- suppletoire: afgestane gelden schepelingen (April 1873).
- (30-4-1873) stoomketel fabriek W. de Bruijn c.s.
- (29-4-1873) Willem Arnoldus Sorel, leger Oost-Indie, moeder wed., Sorel, Scharengang [=Sarisgang].
- (5-5-1873) stoomketel grutterij C. van der Koogh.
- (30-4-1873 Buren) verrigte vaccinatie Adr. Lambertus Berentemfel, geb. Dordrecht 9-5-1850.
- (Leiden 5-5-1873, goed gedrag) Laurens Franc. van Blerk, geb. 14-3-1860, Riedijk in 'De Oude Drie Kranen'.
- (7-5-1873) J.P. Bredius, verkiezingen.
- (8-5-1873) twee vervoerbare stoomketels, L.J. van den Steenhoven en Cie.
- (Haarlem 10-5-1873) soldaat Carel Begagel, geb. Dordrecht 23-6-1850, kommandant van der Beek + signalement.
- (Kon. Zoologisch-Botanisch Gen., Den Haag 13-5-1873).
- (13-5-1873) J. van Gils, gepasprt. husaar.
- (14-5 / 4-6-1873) Johannes van Le(e)uwen.
- (17-5-1873) Leonora Elisabeth Graafstal, dochter Andries en Elisabeth de Wilde, overleden.
- (21-5-1873) Th. Pastoor, onvermogenden, stoker stoomboot Feijenoord.
- (schoolgeld Dubbeldam 27-5-1873) Teuntje, dochter van J.C. van Asch, 's-Gravendeelschedijk.
- (29-5-1873 aanbesteding) ... in den Gouden Leeuw ...
- (3-6-1873) instellingen van weldadigheid.
- (5-6-1873) matroos W. Zoomer bij W. Verhoeven, korenmeter op de Hellingen (stoomschip VALK).
- (7-6-1873) Reijer van Ewijk, milicien, naar Zwijndrecht, van Tiel naar Dordrecht.
- (10-6-1873) twee stoomketels stoomboot Crescendo, v.d. Slik en Co.
- landbouwtentoonstelling Veendam.
- (Ommerschans 5-6-1873) verpleegde P. Nijman.

Laatst gewijzigd: januari 2006