Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1873-1874


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnr. 3487 (over 1873), 3488 (over 1874).

(last updated : 15-1-2006)

brieven aan de burgemeester 1873 doos 2 (SAD 6-3487)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3487 (doos 2))

(envelop 1)
- (Deventer 20-6-1873) Gerrit Steenbergen, Oost-Indie, schipper Johannes van Oeven.
- (Papenburg 27-5-1873, in het Duits).
- (proces verbaal 20-6-1873) Engelsch stoomschip ACHILLES, kapt. Jones, ijzererts bestemd voor Dordrecht, v.d. Slik en Co.
- (Dordrecht 26-06-1873) P. Verweij, carrousel.
- (posterijen 25-6-1873) postdienst Papendrecht en Zwijndrecht, resp. 120 en 150 reizen (6 a 8 minuten per reis).
- (Brielle 1-7-1873) krankzinnige Gerrit Jan Goudhoofd.
- (5-7-1873) Willem Izak van den Hoff en Comp. te Dordrecht.
- (8-7-1873) Opgaaf der gemiddelde prijzen welke hier ter plaatse worden betaald voor de consumtive artikelen, door het gemeentebestuur opgegeven als.
- (3-7-1873) proces verbaal, stoomboot Martinus Henriette, kapt. Stuit, te Dordrecht (getuige Arie Bakker, in De Mijl).
- (15-7-1873) Christoffel Coenraad de Klundert, Marienbornstraat C 752.
- soldijgelden; afgestane gelden schepelingen (April 1873).
- (27-7-1873) Johannes Keldermans, geb. Dordrecht 7-4-1837 (Oost-Indie).
- (30-7-1873) proces verbaal. 'Krokodil', Bijl de Vroe.
- (5-8-1873) Jean David Jaquet (Indie).
- (16-8-1873) agent van politie Jan Phielix.
- (22-8-1873) Aart van Dijl, marktmeester, Botermarkt, dat 22/8 door Adrianis Bongers, landbouwer te Bleskensgraaf een hoeveelheid van eenige stukken boter ter markt zijn gebragt welke bij weging gebleken allen een en een en half Decagram minder wogen dan een half kilo gram ...proces verbaal.
- (R. Jonker, Vriesestraat, sergeant Ned. Ind. Leger.
- (23-8-1873 aanbesteding) .. Gouden Leeuw ..
- (29-8-1873) te maken draaibrug over de Spuihaven ..
- (27-8-1873) J.M. van Kuijk, passementswerkerk (galon).

(envelop 2)
- (5-8-1873) agent van politie Pieter Ridderhof.
- J.M. van Kuijk, galonnen Ned. Indie / Petrus Johannes van Kuijk, Vest D 834.
- (Leerdam 15-9-1873) Geentje van Kesteren wed. Bastiaan Bax, zakkendragersgilde te Dordrecht.
- (13-9-1873) M. Vos, Dwarsgang, verloten van een duivenhok.
- (25-9-1873) toelage f 200, fonds wed. Steijn geb. Schellinger, bestemd voor behoeftige Predikanten en Officiersweduwen / F. Ubbens [wed. van den in 1869 te Midlum overl. predikant A.M. Knottnerus], geb. Dordrecht 13-5-1809 (8 kinderen).
- (29-9-1873) Maria Elisabeth van Sitteren, hs. Herman Verheul, oprigten bordeel / huis van ontucht, Lange Breestraat D 644.
- (4-10-1873) Opgaaf der gemiddelde prijzen welke hier ter plaatse worden betaald voor de consumtive artikelen, door het gemeentebestuur opgegeven als.
- (9-10-1873) Staat van lijders van Cholera Aziatica 1873
aangifte - naam - geslacht - ouderdom - beroep - straat - geneeskundige
Sept. 28; Elisabeth Jansen, dochter van Johannes Jansen; v; 2; arbeider; Torenstraatje C 358; F.J. Boudier.
Sept. 29; Johan Jurrien Larsen; m; 16; matroos; Noord..; M.F. Onnen. (doorgestreept)
Sept. 29; Jacoba Bisschop echtg. W.A. van Hemert; v; 31; winkelier in schoenen, laarzen en gemaakte kleeding; Voorstraat D 60; W.D. van Oldenburgh.
Sept. 30; Johan Jurrien Larsen; m; 16; matroos; aan boord van de Noordsche bark Freia liggende op stroom; M.F. Onnen.
Oct. 1; Andreas Beutzen; m; 27; matroos; aan boord van de Noordsche bark Freia liggende op stroom; M.F. Onnen.
Oct. 1; Hans Housen; m; 17; matroos; aan boord van de Noordsche bark Freia liggende op stroom; M.F. Onnen.
Oct. 2; Simon Wagenaar, zoon Jan Wagenaar; m; 2; schilder; Sarisgang D 968; H. van Hees;
Oct. 3; Mijntje Romijn; v; 50; zonder; Voorstraat D 86; J.A. Delhez.
Oct. 6; Geertruida de Bruin echtg. H. van Straaten; v; 67; vleeschhouwer; Voorstraat C 1343; F. de Vries.
Oct. 6; Dorothea Franc. Elise Pauwels echtg. J.M. van Kuijk; v; 46; passementwerker; Vest D 835; J.A. Delhez.
Oct. 6; Gerardus Phielix, zoon Jan Phielix; m; 3 1/2; schoenmaker; Kromme Elleboog C 1582; D.J. Admiraal.
Oct. 6; Remmert Soelen; m; 71; zonder; Voorstraat D 7; M.F. Onnen.
- (15-10-1873) Ph. Holbein, gepasp. serg. Ned. Indie.
- soldijgelden; afgestane gelden schepelingen (Julij 1873).

(envelop 3)
- (Dordrecht 17-10-1873) C. Muijen, schipper,wonende Visschersdijk (Dubbeldam), komende van Krimpen a.d. Lek, zijn aak in Riedijksche Haven in gevaren / cholera lijdende.
- proces verbaal, Telegraaf 2, gevoerd door kapt. Baars te Rotterdam, koemnde van Antwerpen.
- (21-10-1873) Pieter van Gilst, agent van politie.
- nalatenschap Maria Margaretha Claas erfgen. is Jan Boelaars, arbeider, Tolbrugstraatje LZ.
- (28-10-1873) Staat van lijders van Cholera Aziatica 1873
aangifte - naam - geslacht - ouderdom - beroep - straat - geneeskundige
Oct. 20; Albertus van der Steen; m; 56; timmerman; Heerheijmansuisstraat C 567; F.J. Boudier;
Oct. 21; Wilhelmina de Vries stoefdochter M. Tijsen; v; 6; kleermaker; Kolfstraat C 1377.
Oct. 22.; Christiaan Schiebaan; m; 40; zonder; Sluisweg E 692; B. v. Elst.
- (1-11-1873) Staat van lijders van Cholera Aziatica 1873
aangifte - naam - geslacht - ouderdom - beroep - straat - geneeskundige
Oct. 26.; Maria Vlasblom dochter van C. Vlasblom; v; 9; kuipenknecht; Vest D 524c.
Oct. 27; Maria Johanna Leemans dochter Gerardus Leemans; v; 5; besteller telegraphie; Hellingen E 236.
- (6-11-1873) J.M. van Kuijk.
- (8-11-1873) scheepskok Johannes de Groot van 't schip Madeline, gezagvoerder J. Stubington, van Kaapstad naar Mauritius (vrouw C. de Groot geb. Borst, wonende te Dordrecht, Lijnbaan E 1215)
- (15-11-1873) stoomketel zoutziederij C.J. Singels Jr.
- (19-11-1873) proces verbaal. Hendrik 't Hart te Hellevoetsluis.
- (nov. 1873 Amsterdam; [gedrukt]) Simeon VOORZANGER, 29, Israel., vermist.
- J. Solomon, 52 rue du convent, Anvers, memorandum)
- (5-12-1873) C. Hofman, verloten bij Pieter Kuiters, tapper Dwarsgang.
- brief Saartje Franken huisvr. S.J. van Herwaarden (krankzinnig).
- (12-12-1873) A. van Asperen, A.F. Engelbregt, J. la Riviere en P.J. Mets,vergunning tot het doen verloten van Sintnicolaaswaren.
- (9-12-1873) locomobile, aanbouw zijnde St. Jorisbrug / G. Visser.
- (3-12-1873) H. van Eijsden.
- (8-12-1873) Balten Zwang, zijn zoon H. Zwang Nieuwkerksplein.
- (31-12-1873) J.J.B.J. Bouvy, fabr. van gebogen glas, diploma, vergunning 't het voeren van 't Koninkl. Wapen.

Laatst gewijzigd: januari 2006