Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1873-1874


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnr. 3487 (over 1873), 3488 (over 1874).

(last updated : 15-1-2006)

brieven aan de burgemeester 1874 doos 1 (SAD 6-3488)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3488 (doos 1)]
(envelop 1)
- (16-4-1873 Jagt- en Visscherij) Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1873/1874 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld. [41 stuks]
Naam Beroep Soort van vischtuig
J. Groeneveld arbeider steekhaam
A. Ridderhof id id
H. Rombout id id
L. Walgers id kruisnet
M. van Dijl id steekhaam
C. Versteeg id fleuren
A. de Vries id reepen
J. van der Mierden id steekhaam
F. Verhappen id fuiken
D. Vink id steekhaam
G. Buikhuizen id id
J. Sparrenburg id id
J.P. v.d. Steen id id
A. Dooren id aalschaar
J. van Son id fuiken
J. van Lindonk id steekhaam
J.A. v.d. Steen id id
D. Boshoven id id
A.W. Sleeking id id
A. de Waard id id
J. Stolk id dobbers
C. Grootenboer id steekhaam
A. Visser id id
P. Ridderhof id aalschaar
F. van Leen id steekhaam
A. Gennisse id aalschaar
A. de Jong id steekhaam
J. de Jong id id
Th. Pastoor id werpnet
J. du Vijn id steekhaam
P. v.d. Linden id aalschaar
G. Termeeris id id
J. Kemp id steekhaam
H. v.d. Graaf arbeider steekhaam
F. Spoel id id
J. Keurvorst id id
J. Dooren id aalschaar
K. Homburg id fuiken
A. Spoor id steekhaam
C. Kooijman id aalschaar
J. Snijders id id

Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1873/74 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.

Namen en voornamen Beroep Soort van Akte Woonplaats
L. Bakker visscher gr. vischacte C 148
J. Boshamer id id C 148
H. Buikhuizen id id E 815
J. van Groeningen bakker met schakels C 279
W. van Twist stalhouder met kruisnet E 471
A van Trijfel particulier gr. vischacte A 134
A.C. v.d. Heuvel id id A 365
D. Hoebee scheepmaker met kruisnet E 57
J.A. Vos [van Hagestein] particulier gr. jagtacte en gr. vischacte Dresden
J. Roest agent div.ondern. met dobbers B 86
P. de Roo scheepslooper met kruisnet E 30
A.J. Zwart metselaar id C 1686
R. de Lange pakhuisknecht gr. vischacte E 649
N. Reus broodbakker id B 53
P.J. Geerkens distillateur met kruisnet C 1699
A. v.d. Koogh kleermaker met schakels B 187
G.J.H. de Roo particulier gr. vischacte E 953
P. Huis kastelein met reepen B 198
S.O. Weeland visccher gr. vischacte C 287
P. Lotsy particulier id en gr. jagtacte D 20
C. Beerman oliemolenaar met kruisnet E 804
G.J. Snudo arbeider met schakels E 966
F. de Boest scheepmaker met kruisnet E 104
P. Stolk [gr. vischacte] gr. vischacte E 757
C. Molendijk landbouwer id E 794
J. de Bruijn watermolenaar id E 1030 (1036?)
G.A. Bemolt olieslager gr. jagtacte A 301
A. Verweij Azn. visscher gr. vischcte E 369
A. Hordijk koopman gr. do. D 115
H. van Loon Lzn. trasmolenaar met steekhaam B 184
P.C. van Wijland zonder beroep met kruisnet E 661
C. van 't Verlaat tapper id A 3
H. Mauritz makelaar gr. vischacte B 332
G. Kraft koopman gr. jagtacte C 1176
J. van Nieveraart commissionair gr. vischacte D 162
P. Klein arbeider met schakels E 947
J.B. Thobe tapper met werpnet C 67
J. v.d. Heuvel voor A. vischhandelaar kl. jagtacte A 369
L.J. Joosten kalkblusscher met steekhaam D 128
M.A. Rees commissionair gr. jagtacte en met schakels B 318
A.J. Rees particulier gr. vischacte B 318
H.J. Bremekamp koopman gr. jagtacte C 1325
H.P. de Kat van Hardinxveld comm. in effecten id B 308
G.O. Lotsy particulier gr. vischacte A 121
N.A. de Jocheere Sr. id gr. jagtacte D 368
B. de Court Onderwater id id D 171
S.A.M. v.d. Hardt Aberson id id A 195
S.C. de Groot id id E 1
W. de Jongh commissionair ud C 1173
K. Homburg (Warburg) koopman met aalsreepen D 30
mr. A. Blusse grondeigenaar gr. jagtacte C 933
mr. J.D. baron van Hoëvell voor zijn pupil L.C. Enthoven rector lat. school idem C 1242
Jan Colijn tapper met schakels D 153
P. Roozen ballasthaler met aalchaar E 455
L. Boom visscher gr. vischacte -

- [GEDRUKT] Provinciaal Blad Zuid-Holland (aanvaringen).
- Frans van de Noorden en Schwerzel.
- tabellarische opgave politiepersoneel.
- (6-1-1874) Adriana Krijnen wed. Adriaan Molenschot.
- (soldijgelden) afgestane gelden schepelingen (Oct. 1873).
- Staat 3e en 4e kwartaal 1872 overtredingen politie.
- (31-1-1874) wijlen Balten Swang.
- Zwijndrechts veer / Jacoba Legerstee (Herm. Beekman, van Soelen).
- berigt scheep en vlotvaart.
- (26-2-1874) A. Blackton.

(envelop 2)
- (3-3-1874) Kommer de Korver (overl. Dubbeldam 26-5-1873), gewezen schipper veer Moerdijk.
- Adrianus Blekton/Blackton.
- J.C. Spoel, KNIL.
- Geertruida Noldus.
- Frederik Kandel, 3-8-1852.
- tjalkschip Adriana, schipper W. Pols te Raamsdonk.
- Duifje Broekenwasscher.
- (10-4-1874 aanbesteding) ..Gouden Leeuw ....
- (soldijgelden) afgestane gelden schepelingen (Jan. 1874).
- (Zuidhorn 10-4-1874) Julia Cornelia van Mierlo, overl. Zuidhorn 9--1873, vrouw van Joseph Cornelis Hamilton, dochter van Augustinus van Mierlo en Joh. Puppliekhuizen.
- (18-4-1874) J. Muller van 't Slijkveld.
- (20-4-1874) registratie eendenkooi G. van Heck.
- P. Deuling te Dordrecht, 'Willem'.
- Willem Sebus, arbeider spoorwegen.
- programma Koningsfeest 12-5-1874.
- C. Smits, zoon overleden 3-1-1874.
- (29-4-1874) stoomketel geplaatst schroefboot Stad Dordrecht 2, van M.J. Masion en Zonen.
- (7-5-1874) optocht (opstelling Stek).
- Jac. Hendr. Blommers, 42 jr..

(envelop 3)
- kasthouder M. Cohen.
- (1-7-1874 buitenl. paspoort) David Antoine Nic. Vriesendorp.
- (30-6-1874) muziektempel (spoorweg).

Laatst gewijzigd: januari 2006