Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1873-1874


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnr. 3487 (over 1873), 3488 (over 1874).

(last updated : 15-1-2006)

brieven aan de burgemeester 1874 doos 2 (SAD 6-3488)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3488 (doos 2))
(envelop 1)
- (proces verbaal) Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 13-6-1874 Cornelis de Ruijter, brugwachtersknecht op de kleine draaibrug in de spoorwegbrug over de Oude Maas; schipper Cornelis Kuipers 'De Vrouw Cornelia', schipper gerrit den Dunne, 'De Vrouw Adriana'.
- (1-7-1874) Willem Frederik George Lodewijk Vunderink, Riedijk C 315.
- (6-7-1874) M. Bernhart wed. W. v.d. Elst, zoon Willem.
- (Utrecht 17-7-1874) A.N. Biesboer.
- (soldijgelden) afgestane gelden schepelingen April 1874.
- Adrianus Jacobus Kleijn, geb. Dordrecht, in de buurt 'Driedijk' [=Riedijk?].
- (17-7-1874) stoomketel korenmolen te IJsselmonde (G. van Heck en Zonen).
- (28-7-1874) soldijbrief M. Hoogkamer.
- Hendrik Willem Schillemans, geb. Dordrecht 8-8-1848.
- (14-8-1874 Burg. Armbestuur) Wilhelmina Baggerman, vrouw van Johannes Geerlof, voor enkele weken bij ons heeft aangemeld met verzoek om met drie kinderen in bedeeling te worden opgenomen.
- (18-8-1874) ... eener telescoop aan kapt. De Jong van 'Mathilde' wegens bewezen dienst aan de bemanning van het Duitsche schip Caesar.

(envelop 2)
- (19-8-1874) Jan de Bremer en Berbardus Thobe (als borg).
- (Utrecht 23-8-1874) Arnoldus Diepenbroek.
- (26-8-1874) brief N. Klaus, pneumatische riolering aan de Vest.
- J.M. van Kuijk, passementwerker.
- (25-8-1874) Sophia Jacoba IJske wed. Willem George Frederik Marn(?).
- (25-8-1874) brief P.J. Koppen Jr. (kermis te Goes), chocol. en suikerkraam.
- (17-9-1874) Baltus Johannes van Dierendonck, geb. Vlissingen 2-10-1850, galjootschip Goudvisch (E.J. Feensma).
- (26-6-1874) brief Veth en Co IJzerwaren
- (5-10-1874) Baltus Johannes van Dierendonck.
- (soldijgelden) afgestane gelden schepelingen Julij 1874.
- (17-10-1874) matroos P. Schoolenberg.

(envelop 3)
- No 187. Dordrecht den 22 October 1874.
Bij retour kan het verzoek van de tapper E.H. Mahne om op de Zondagen des middags tusschen twaalf en twee ure in zijn locaal muziek te laten maken heb ik de eer UEdel Achtbare te berigten, dat bij mij tegen het in willigen van het verzoek bezwaren bestaan, namelijk:
[1e] Dat op de zon- en feestdagen bij goed weder dat gedeelte van de stad tusschen twaalf en twee ure nog al bezocht wordt door een klasse van van wandelaars waarbij welligt een aangename indruk kan te weeg brengen
[2e] dat de bezoek van dit locaal van Mahne hoofdzakelijk schippers, meestal Duitschers, die hier ..etc.
- (31-10-1874) telescoop kapt. De Jong (keizer van Duitschland).
- staat van scholen.
- vaccinaties.
- (5-11-1874 aanbesteding) ... Gouden Leeuw ...
- (22-11-1874) L. Brands c.s., wagens C. en P.G. Schepens, Schrijversstraat ...
- (22-11-1874) kastelein J. Schotel, Societeit Kunstmin.
- (19-11-1874) gasprijzen.
- Anne Antonius Joha, hoofdbrugwachter Oude Maas, kapt. H.G. Mulder.
- (8-12-1874) Mr. Jan Brugman, adv. / mr. G.H. de Raadt.

Laatst gewijzigd: januari 2006