Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1875-1876


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnr. 3489 (over 1875), 3490 (over 1876).

(Last updated : 9-1-2006)

brieven aan de burgemeester 1875 doos 1(SAD 6-3489 )

(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3489 (doos 1)]
(envelop 1)

- (15-4-1875 Jagt- en Visscherij) Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1875/76 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld. [66 stuks]
Namen en voornamen Beroep Soort van Akte Woonplaats
A. Blusse van O.A. particulier gr. jagtacte C 1175
A.B. Paul zaagmolenaar met kruisnet E 778
L.J. Joosten kalkblusscher met steekhaam D 128
G. Engels distillateur gr. vischacte A 320
J. v.d. Heijden Farmond expediteur gr. jagtacte C 173
D. Roest agent div. ondern. met dobbers B 86
J.H. Rittel broodbakker met schakels C 264
J. Kroonen tapper met kruisnet E 846
M. van Trijffel blikslager gr. vischacte D 102
A. van der Sluijs kastelein met werpnet D 181
P. Stolk arbeider gr. vischacte E 797
G. Verweij Azn. visscher id A 368
P. Hoebee scheepmaker met kruisnet E 1213
A.C. van den Heuvel vischhandelaar met zegen, gr.jagtacte A 368
G.J.H. de Roo particulier gr. vischacte E 953
P.H. Smeulers hovenier met steekhaam E 371
J. Recourt particulier met kruisnet E 794
G. de Kluizenaar slijter gr. vischacte E 794
J. de Bruijn watermolenaar met schakels E 843
G.J. Snudo arbeider idem E 989
A.C. van Nievervaart particulier gr. jagtacte D 162
idem id gr. vischacte D 162
J. van Nievervaart Pzn. olieslager idem D 162
A. van Aardenne particulier idem C 1014
G.O. Lotsy id idem A 121
L.R. van Aardenne id idem C 1024
W. van Wijngaarden architect idem D 834
J.A. Vos van Hagestein particulier idem Dresden
C. Coomans conducteur idem B 120
J. Boshamer visscher idem C 301
J.M. la Riviere kantoorbediende met dobbers D 145
M.A. Rees commissionair met schakels B 318
A. van der Sluijs particulier met werpnet D 181
P.C. van Wijland idem met kruisnet E 661
W. Waals boekhouder met schakels D 637
G. Mauritz particulier gr. vischacte B 332
H. v.d. Kloet Mzn voor M. v.d. Kloet Hzn. aannemer met kruisnet E 114
S.O. Weeland visscher gr. vischacte C 287
R. de Lange pakhuisknecht gr. vischacte A 377
H.P. de Kat van Hardinxveld commissionair gr. jagtacte B 142
H. Buikhuizen visscher gr. vischacte E 815
P. Lotsy particulier gr. jagtacte en gr. vischacte E 253
J.A. Göbel schoenmaker met kruisnet C 45
H. Mauritz voor G. Mauritz Hzn. grondeigenaar gr. vischacte B 332
P.J. 't Hooft voor G. 't Hooft koopman met kruisnet E 1218/9
P. Huis tapper gr. jagtacte B 98
P. de Roo scheepsslooper met kruisnet E 30
S.C. de Groot houtkooper gr. jagtacte E 1
N.A. de Joncheere particulier idem D 368
P.A. Bos aannemer idem C 1243
A. Hordijk koopman gr. vischacte D 153
A.J. Zwart metselaar met steekhaam C 1686
L.H.H. Waterbeek winkelier met kruisnet C 62
W. de Jongh koopman gr. jagtacte C 1173
G. Krafft id id A 141
id id met kruisnet A 141
H.A. Bremekamp id gr. jagtacte C 1324
mr. S.A.M. v.d. Hardt Aberson particulier id E 987
G. Rees commissionair id B 318
B. de Court Onderwater id id E 983
G.A. Schouten O.S. Ambtenaar id D 206
W. Freen goudsmid met aalskorven D 69
J.A. Vos van Hagestein particulier gr. jagtacte D 717
G.A. Bemolt olieslager idem A 301
J. v.d. Heuvel voor A. v.d. Heuvel vischhandelaar gr. vischacte A 368
mr. A. Blussé grondeigenaar gr. jagtacte C 937

Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1875/1876 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld. [41 stuks]

Naam Beroep Soort van vischtuig
M. van Dijl arbeider steekhaam
J. Stolk id dobbers
N. Lareman id schakels
C. grootenboer id steekhaam
H. Rombout id id
C. Versteeg id fleuren
J. Olivier van brouwershaven id aalsreepen
A. Ridderhof id aalschaar
J. de Leeuw id id
J. Groeneveld id schakels
H. de Hoog id aalschaar
id id steekhaam
J. Sparrenburg id id
A. Visser id id
D. Boshoven id id
J. du Vijn id id
A. Bakker id kruisnet
P. Ridderhof id aalschaar
F. Pastoor id werpet
H. van der Graaf id steekhaam
A.W. Sleeking id id
A. de Waard id id
J. de Jong id id
J. de Vries id aalschaar
W. Verhappen id id
F. Verhappen id id
P. van der Linden id id
J. Kemp id kruisnet
J. van Son id fuiken
A. van der Sluijs id werpnet
A. Spoor id steekhaam
J. Keurvorst id id
G. Termeeris id aalschaar
J. Dooren arbeider aalschaar
J. Lugten arbeider steekhaam
J. Hofman id aalskorven
G. Engels lithograaf reepen
Jan Snijders arbeider aalschaar
Jacob Snijders id id
A. Tak id werpnet
A. van Velzen mazelaar gebbe

- provinciaal Blad Zuid-Holland (vischakten).
- tabellarische opgave politiepersoneel.
- (16-4-1874 Jagt- en Visscherij) Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1874/75 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld. [58 stuks]
Namen en voornamen Beroep Soort van Akte Woonplaats
J. v.d. Heuvel vischhandelaar gr.vischacte A 368
L.J. Joosten kalkblusscher met werpnet D 128
H. Mauritz makelaar gr. vischacte B 331
J.H. Smeulers tuinman met steekhaam E 371
J. Roest agent div. ondern. met dobbers B 36
A.C. v.d. Heuvel zonder gr. vischacte A 368
J. v.d. Heijden Farmond expediteur gr. jagtacte C 173
A. Hordijk koopman gr. vischacte D 153
J. de Bruijn watermolenaar id E 943
D. de Bruijn id id E 1179
J.H. Retel broodbakker met schakels C 264
G.O. Lotsy particulier gr. vischacte A 122
L. Bakker visscher id C 148
J. Boshamer id id C 148
A.B. Paul zaagmolenaar met kruisnet E 778
G.J.H. de Roo particulier gr. vischacte E 953
P. de Roo scheepsslooper met kruisnet E 30
J. Hoebee particulier met schakels A 282
G. Engels wijnkooper gr. vischacte A 320
J. Kroonen tapper met kruisnet E 846
H. Buikhuizen visscher gr. vischacte E 815
C. Beerman oliemolenaar met kruisnet E 804
J. van Nievervaart koopman gr. vischacte D 162
A.C. van Nievervaart particulier id D 162
P.A. Bos aannemer gr.jagtacte A 243
G.J. Snudo arbeider met schakels E 966
J.A.M. v.d. Hardt Aberson griffier gr. jagtacte A 199
D. Stolk arbeider gr. vischacte E 797
S.O. Weeland visscher id C 286
R. de Lange pakhuisknecht id A 360
A. Blusse van O.A. particulier gr. jagtacte A 283
P. Huis logementhouder id B 98
P. Lotsy particulier id en gr. vischacte D 2267
A. Verweij Azn. visscher gr. vischacte A 368
L. Enthoven particulier gr. jagtacte C 1242
G. Krafft koopman idem C 1176
G.A. Bemolt olieslager idem A 301
H.A. Bremekamp koopman idem C 1324
N.A. de Jocheere particulier idem D 368
W. de Jongh distillateur idem C 1173
G.S. Husen kolenmeter met doggers [dobbers?] C 1577
A. den Broeder winkelier met kruisnet C 854
J.A. Vos van Hagestein particulier gr. jagtacte D 717
M.J. Masion Lzn. particulier met kruisnet A 360
J.C. de Groot houtkooper gr.jagtacte E 1
H. Kramers binn. vader R.C. Weeshuis fleuren B 143
J. Ek huisschilder schakels A 196
H.F. Onderwater particulier gr. vischacte D 174
B. de Court Onderwater particulier gr. jagtacte D 171
G. Rees commissionair gr. jagtacte B 318
A. Blusse grondeigenaar gr. jagtacte C 937
M.A. Rees commissionair met schakels A 318
J. Kipping kastelein gr. vischacte B 113
A. van Velzen mazelaar [=zakkendrager] met gebbe E 818
L.R. van Aardenne particulier gr. vischacte C 1024
M. van Trijffel winkelier idem D 103
G. Krafft koopman idem A 141
J. Kipping herbergier idem B 113

Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1874/1875 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld. [44 stuks]
Naam Beroep Soort van vischtuig
F. Verhappen metselaar fuiken
J. de jong arbeider steekhaam
J. Olivier van Br.haven id aalschaar
W. Verhappen id id
A. Visser id steekhaam
A.W. Sleeking id id
D. Boshoven id id
J. Stolk id dobbers
A. de Waard id steekhaam
A. Dooren id aalschaar
H. de Hoog mazelaar steekhaam
C. Grootenboer arbeider id
J. Dufijn mazelaar id
J. v.d. moerden arbeider id
D. Vink verlakker id
N. Lareman arbeider schakels
J. Freen mazelaar aalskorven
M. van Dijl arbeider steekhaam
H. Rombout id id
J. Sparrenburg zeilmaker id
A. Ridderhof mazelaar id
J. Groeneveld id fleuren
P. v.d. Linden arbeider aalschaar
A. Spoor id steekhaam
J.A. v.d. Steen metselaar id
L. van Es mazelaar reepen
C. Versteeg arbeider fleuren
J. van Son schilderskn. fuiken
A. de Jong arbeider steekhaam
J.P. v.d. Steen id id
J. Snijders id aalschaar
H. v.d. Graaf id steekhaam
J. Kemp id kruisnet
G. Termeeris id aalschaar
A. de Vries id id
J. Keurvorst arbeider steekhaam
K. Homburg verwerskn. fuiken
F. Pastoor arbeider werpnet
J. Dooren vlotter aalschaar
A. Bakker arbeider kruisnet
A. Kuipers idem idem
J. Keldermans idem aalschaar
J. Snijders id id
J. van Lindonk id steekhaam

- (2-1-1875) Frans Sorel.
- (1-1-1875) Zwijndrecht Postpaketten.
- Diederik Pieter, zoon van W.P. Stinis (De Mijl).
- vaccinatie Franciscus Bogers, geb. 1864.
- (staatsloterij) F. Pieren Jzn., Mozes Snijders.
- vaccinatie Margaretha Johanna Cornelia Wijnanda Linse, geb. 9-7-1865.
- (soldijgelden) afgestane gelden schepelingen Oct. 1874.
- (H.I. Ambacht 19-1-1875) Willempje de Haan.
- (Leiden 22-1-1875) Jan v.d. Den(?), geb. 3-12-1847, zoon Leendert Johannes en M.M. de Witt, met katabijnschot van leven beroofd.
- levering troittoirbanden T.J. Smits Jz.
- (26-1-1875) Grietje Grolle (82 jr.), Wijngaardstraat C 117, op een bovenkamer geheel alleen verblijfhoudende, op een zonderlinge wijze leeft, des avonds reeds vroegtijdig op haar ellendige legerstee zich neerlegt en in den nacht weder opstaat en als .. vuur aanlegt. (krankzinnig beschouwd door getuigen/buren; Niklaas Galmeijer, Wilmina Zwang, G. Revier, Sara v.d. Boor)
Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 8-10
Naam vader Grollee, Pieter
Doopdatum 1808.02.25
Naam kind Grietje
Naam moeder Efferen, Pieternella van
- mej. D. van Aardenne.
- Francois Horn, geb. Dordrecht 8-1-1852.
- Abram. Rudolf Swagers, geb. Utrecht 2-4-1855.
- (22-2-1875) stoomketel schroefboot Dordrecht 4, bestemd tot het vervoeren van reizigers en goederen tusschen Dordrecht-Amsterdam, Binnenl. Schroef. (J.J.D.J. Bouvy).

(envelop 2)
- (1-3-1875) Dirkje Nederlof huisvrouw Willem van Zwieten, Rietdijk, bordeel C 318 (De Baars).
- Arie Boom, pakh.kn.
- Christian Polm, Ida Polm, tr. Cornelis Meulendijk; broer Willem Frederik Polm, overl. Atjeh 14-2-1874.
- F. Jansen, Gevulde Gracht.
- Johannes Coenraad Wagner, geb. 31-10-1859 (vaccinatie).
- P. Romijn C 1573.
- (20-3-1875) Jacobus van Helden, geb. 5-5-1852 te Dordrecht.
- C. Bettinger, schoenmaker.
- inschrijvingslijst Atjeh-monument (P. v.d. Slik f 5).
- (Soldijgelden) afgestane gelden schepelingen (Jan. 1875).

(envelop 3)
- C. Gips en Zonen.
- M. van Lobbregt.
- gasthuis; Jan Boudeweij, knecht tjalkschip Cornelia Maria, schipper G.H. Pools, van Wildebroek boven Antwerpen als lijdende aan pokken.
- Onderwerp: schuldvordering / Consulaat Belgie, genoemd wordt: M.J. Masion.
- Johannes Kramer.
- (21-4-1875) Staat aanwijzend de inwoners der gemeente, niet in werkelijk dienst bij het leger, eigenaar van paarden, niet beneden den ouderdom van 6 jaar (witte en bonten paarden, alsmede hengsten en klophengsten niet daaronder begrepen).
J.A. Pieren, bierbrouwer, 3 paarden (3 merrie)
A. de Leng, huurkoetsier, 2 paarden (2 merrie)
S.C. de Jongh koopman, 2 paarden
Jhr. J.D.J. Jantzon van Erfrente van Babelon., particulier, 3 paarden
S.C. Deking Dura, koopman, 2 paarden
H. Mauritz, particulier, 2 paarden
M.A. Rees, koopman, 2 paarden
P. Schepens Cz, kooplieden, 2 paarden
O.B. 't Hooft van Benthum, particulier, 4 paarden
wed. J. Roodenburg, particulier, 1 paard
G.J. Blusse, boekhandelaar, 2 paarden
A.C. Singels, steenhouwer, 2 paarden
P. Masion, koopman, 1 paard
H. v. Straaten, vleeschhouwer, 1 paard
S.H.H. van Gijn, koopman, 3 paarden
S.C. de Groot, id, 2 paarden
L. Schampers, kleerbleeker, 2 paarden
H.C. van Wijnen, idem, 2 paarden
....pagina 1: totaal 38 paarden (4 ruinen, 34 merries), 6-8 jr: 11 paarden, 8-11: 12 paarden, > 11 jr: 15 paarden; 38 trekpaarden
etc.....(o.a. C. Vriesendorp)
...totaal alle pagina's: 208 paarden (57 ruinen, 151 merries)
- signalement Steven de Kok, geb. Dordrecht 8-12-1851, vermist 26-4-1875.
- (10-5-1875) H. den Dunnen, Ned. Ind. leger, Heerheijmansuijsstraat.
- C. Morks Jr., muziekhandel (brief d.d. 15-5-1875).
- correspondentie watersnood op JAVA.
- Staat van scholen.
- (Maastricht, mijnen) van der Slik.
- signalement Jacobus van Boheemen, geb. Dordrecht 14-6-1852.
- Alois Schau, reisgeld.

Laatst gewijzigd: december 2005 / januari 2006