Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1879-1880


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnr. 3493 (over 1879), 3494 (over 1880)

(laats gewijzigd: 27-11-2005)

brieven aan de burgemeester 1879 doos 1 (SAD 6-3493)

BRON: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3493 (doos 1)]

(envelop 1)
- (17-4-1878 Jagt- en Visscherij) Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1878/79 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
Namen en voornamen Beroep Soort van Akte Woonplaats
S.C. de Jongh grondeigenaar gr. jagtacte A 295
A. Hordijk particulier gr. vischacte E 1065
G. Mauritz Hzn. id id B 332
J.A. Smits van Nieuwerkerk id id C 1010
R. de Lange pakhuisknecht id A 273
P. Bothof tuinbaas met schakels E 254
A. van Asperen Jzn. koekbakker gr. vischacte C 31
C.H.C. Sunderman particulier id D 431
C.H.C. Sunderman koopman id D 431
H. de Roo scheepsslooper met kruisnet E 32
J.G. Versluis timmerman met schakels C 865
G.J.H. de Roo particulier gr. vischacte B 160
J. v.d. Heijden Tarmond expediteur gr. jagtacte C 173
H. Buikhuizen visscher gr. vischacte E 815
A. Blusse van O.A. courantier gr. jagtacte C 1175
P. de Roo scheepsslooper met kruisnet B 10
J. Koopman particulier met aalskorven C 1207
J. Boshamer visscher gr. vischacte C 300
G. Krafft koopman id A 141
E. Groenendaal arbeider met kruisnet E 566
L. Truijens koopman met schakels C 1646
S.O. Weeland visscher gr. vischacte C 287
A.. van Aardenne particulier id C 1024
L.P. van Aardenne id id en gr. jagtacte C 1024
K. Volwerk hulponderwijzer met schakels D 640
J.H. Rittel bakker id C 264
G. Vetten id met aalskorven C 21
H.J. Knaap onderwijzer id E 574
P. Stolk arbeider gr. vischacte E 797
A. van Trijffel partiuclier met kruisnet D 103
G.O. Lotsij id gr. vischacte A 121
G. Krafft koopman gr. jagtacte A 141
A. Schotel hoofdonderwijzer met aalskorven C 603
H. Doelen brugwachter gr. vischacte D 1373
G.J. Snudo particulier met schakels E 645
D. Schuitemaker aannemer gr. jagtacte E 252a
P.A. Bos id id C 1243
P. Huis koffijhuishouder id en gr. vischacte A 4
D.P. v.d. Pauw machinist met steekhaam E 780
M. v.d. Kloet Mzn. particulier gr. jagtacte D 526
Z. Sandberg Azn. zeilmaker id D 175
H.P. de Kat commissionair id en gr. vischacte B 142
D. Mejjer visser met aalsreepen -
K. de Bruijn molenaar met schakels E 1182
J. Kipping kastelein gr. vischacte C 281
mr. J.A.M. v.d. Hardt Aberson particulier gr. jagtacte E 989
J.A. Göbel schoenmaker gr. vischacte C 45
J.C. de Groot houtkooper gr. jagtacte E 1
E.L. Waterbeek kleerbleeker id E 259
J. van Nievervaart PJzn. olieslager id D 162
N.A. de Joncheere particulier id en gr. vischacte E 995
H. Wenten schipper met werpnet C 177
J.A. Vos van hagestein particulier gr. jagtacte D 710
C.M. Boonen id met kruisnet E 1152
B.M. Giffard arbeider met schakels C 711
A.C. van den Heuvel particulier gr. jagtacte A 368
K.J.J. Lotsy assuradeur gr. vischacte D 208
mr. C.M. Schram de Jong ambt. O.M. gr. jagtacte D 888
G. Bozuwa schilder met steekhaam E 182
B. de Court Onderwater particulier gr. jagtacte D 171
S. Ligtmans id met schakels C 515
H.J. Koopman fabriekant gr. vischacte A 500
N.M. Lebret koopman gr. jagtacte E 727
M. de Haas molenmaker met gebben E 774
mr. A. Blusse grondeigenaar gr. jagtacte C 937
W.J.C.B. Drooglever Fortuyn officier id E 1195
G. Rees commissionair id B 318
S.M.H. van Gijn koopman gr. vischacte E 741
W. Verhoeven metselaar met schakels C 1281
A. Koopman particulier met fleuren E 291
P. Molendijk Czn. landbouwer met zegen C 1030
M.A. Rees commissionair met schakels B 318
D. de Bruijn arbeider aalsfuiken E 943

Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1878/1879 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
Naam Beroep Soort van vischtuig
J. Olivier van Brouwrshaven arbeider aalsreepen
D. Vink id kruisnet
J. Dooren id aalschaar
C. Versteeg id fleuren
M. van Dijl id steekhaam
A. Visser id id
J. du Fijn id id
F. van Dijl id id
A. Ridderhof id id
H. Rombout id id
B. Haksteen id id
P. Rombout id id
C. Grootenboer id id
J. Sparrenburg id id
L. Koster id id
A. Spoor id id
K. Homburg id id
J. Stolk id dobbers
B. Fermond id steekhaam
A.W. Sleeking id id
A. van Keppel id fleuren
J. van Son id steekhaam
J. Kemp id id
W. van der Waal id id
A. Mensen id id
L.J. Joosten id id
P. Romijn id werpnet
F. Pastoor id id
J. Keurvorst id steekhaam
G. Termeeris id aalschaar
A. van Dijk id steekhaam
A. Spoor id id
A. Boshoven id id
A.D. van de Weg id aalschaar
J. Snijders id id
Jan Snijders id id
C.C. de Klundert id id

- (2-1-1879 buitenl. pasp.) Simon Zadoks Ohzn Jz.
- tabellarische opgave polite-personeel.
- (2-1-1879) P.J. van Kuijk (half goud Galon).
- (7-1-1879) Louis GOFFIN, 10 Rue Dartou 10, Luik / hardsteen en keyengroeven.
- (31-1-879) Jan Smits, geb. Cillaarshoek 1-11-1853, ongehuwd, 15-4-1876 agent van politie, 26-1-1877 dronkenschap.
- (8-1-1879) Opgaaf der gemiddelde prijzen welke hier ter plaatse worden betaald voor de consumtive artikelen, door het gemeentebestuur opgegeven als.
- D.H. Delgorge, agent van politie.
- (4-1-879) Wilh. Heelsmann / diefstal Rotterdam Boompjes, s.s. Avontuur, Riedijkshaven.
- soldijgelden / afgestane gelden schepelingen (Oct. 1878).
- vaecine-lijsten.
- (17-1-1879) groot concert, dood Prins Hendrik (C. v.d. Linden).
- (23-1-1879) Eginius Piek, Ned.-Ind. leger.

(envelop 2)
- (10-1-1879) Wilh. Heelsmann (Hulsman).
- (29-1-1879) wed. De Roos.
- (30-1-1879) tapper van der Sluijs, Buiten Kalkhaven.
- (1-2-1879) Hilbrand Huisman.
- (31-1-1879) Wilhelm Heckmann (niet Heelsmann).
- (7-2-1879) diploma als tandmeester Mozes Joseph Son.
- (8-2-1879) M. van Lent, te Lithoijen, stoombootdienst Lithoijen-Dordrecht-Rotterdam.
- (14-2-1879 jagt en visscherij) sluiting jagt, opsluiten kooieenden.
- (14-2-1879) Joseph Tongers, milicien, geb. Ruhrort 19-6-1854; signalement.
- (13-2-1879 bekeuring) Hendrik van der Heijde, Voorstraat C 880 (Marienbornstraat wagons ontladen van brandstoffen)(24-12-1878 Jan BIJL, 39, sleeperskn., geb. Dubbeldam, Varkenmarkt A 377)
- (27-2-1879) nachtwaker Cornelis van Asch.
- (1-3-1879) Gijsbert den Haring, 43, schilderskn., Botgensstraat.
- (3-3-1879) Hendrik Keereweer, nachtwaker / Merwekade hoek Melkpoortje Willem van der Esch, 46, geb. en won. Papendrecht, schoonvader Jacobus Daniels?, geb. Lienden 23-3-1813 / Jacobus Metzelaar, Mattensteiger B 69
- (25-3-1879) Heden morgen ten ongeveer 10 uur werd aan het Bureau kennis gegeven dat zich in de branderij van de firma H. de Jongh en Co aan de Voorstraat C 535 alhier, een knecht door ophanging van het leven had beroofd. [Frans Hendrik Kasting, geb. 7-10-1846, Gevulde Gracht D 1076, verkeering met Christina de Ruiter, Wijnstraat B 34]
    Plaatsnaam Dordrecht
    Voornaam Frans Hendrik
    Achternaam Kasting
    Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
    Inventarisnummer 352-383
    Bladzijde 1777
    Geboortejaar 1846
    Deel 23
- (27-3-1879) Marcus Hartog Os, Tolbrugstraat B 228, fonds van D.M. den Koning.
- (Rotterdam 28-3-1879) J. en D. van der Pot, Portland cement .
- (29-3-1879) Hedenmorgen ten ongeveer 1/4  6 uur is door Frans Rutten, metselaar, Korte Nieuwstraat C 1065 , Jacobus Rijnaard, arbeider, wonende Stoofstraat C 1408 en Maarten de Bruin, stukadoor, Stoofstraat C 1408 in het water der Lindengracht, opgemerkt het lijk van een vrouwspersoon...etc. 
(Pieternella van Dongen, 64, huisvr. van Hendrik Jac. de Meer, 65, timmerman, Nieuwstraat C 1285).
- (9-4-1879) stoomketel zalmvisserij De Goede Trouw, H. van den Heuvel.
- (11-4-1879) J.J.D. van Peeren, G. van Peeren, Vriesestraat.

(envelop 3)
- (15-4-1879) brief van Van Dijck, Korte Breedstraat D 936 (of 986).
- (15-4-1879) Pietro Ambrogio Tenenti, aannemer (mishandeling).
- (22-4-1879) Nota. A.H. van der Weijden, koopman of kasthouder in goud en zilver (schatpligtig, controle Waarborg).
- (jagt en visserij, ..enden? 26-4-1879) eene aanvraag om registratie eener eendenkooi.
- J.A.J. van de Ven, het langer daar noodig verblijven van varkens in de Stadswaag alhier (Leendert Korthals, waarnemend waagmeester)(Arie Johannes van der Want, 65, Vriesestraat D 1004; H. Kramers, Scheffersplein)
- (28-4-1879) Theodorus Johannes Jans, tapper, muziek / Neeltje van Huuksloot.
- (16-4-1879) L. van Brandwijk, touwslager, Singel E 369 (jongen van 11 jaar in dienst).
- (8-5-1879) Hendrik Leliveld, 24, marinier, Hellingen (Groote Hof) 20.
- (9-5-1879) laten maken van muziek, Blijdenhoek C 230, tapper H. Vos.
- (14-5-1879) Heden middag ten 2 uur begaf zich Anthonie Waals, oud 56 jr., timmerman Kasperspad E 504 naar de woning van Catharina Winters, geb. Neerpelt in Belgie 18-4-1804, wed. Pieter Aarts, op zich zelve alhier wonende aan de Spuiweg E567 (Johannes Jacobus, 30, kleerbleeker E 566)(met bed en al in de kelder gevallen)
- (15-5-1879) schip Oscar II, verdronken persoon, Knüd Borck Fofte, geb. Svelvij 16-10-1838.
- (14-3-1879) Jan Frans van Leen, 53, geb. Dordrecht, loodgieter, Grote Kerksbuurt A 140, Christoffel Meiboom, 42, A 143-A144, Pieter Ger. de ..., smid, A 342; Adriana Str.., 53, wed. van Aken, A 147
   (dampen Van der Linden en Hoijer)
- (19-5-1879) G.B. Ruhle en J. van Roosendaal, bordeel van vrouw Van Zwieten, Riedijk.
- (20-5-1879) Waalwijk van Doorn, koe winkel B 267, slagten.
- (20-5-1879) J. Maas Prinsenhofsteeg 3 te Amsterdam /Johannes van Heumen, geb. Dordrecht 22-7-1855.
- (21-5-1879) zoontje van Leonardus Johannes Jansen, tapper Taankade C132 (verdronken).
- (26-5-1879) G.C.E. Moesman, apotheker.
- (28-5-1879) Pieter Plazier, 49, geb. Dordrecht, koopman, Tolbrugstraat W.Z. (stal Varkenmarkt).
- publieke vrouw Johanna Adriana de Kok / Gluvers.
- (2-7-1879) Adrianus Roskam, fregat Paulowna.

Laatst gewijzigd: nov. 2005