Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1883-1884


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3497 (over 1883), 3498 (over 1884)

(laatst gewijzigd: 23-10-2005)

brieven aan de burgemeester 1883 doos 1 (SAD 6-3497)

(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3497 (doos 1)]

(envelop 1)
- vervoer buskruit 1883.
- (15-4-1882 Jagt en Visscherij) Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1882/3 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.

Naam Beroep Soort Akte Woonplaats
G. Mauritz Hzn. particulier gr. vischakte B no. 332
S. Ottelander Weeland visscher id C no. 223
G. Krafft koopman id A no. 141
A. Langeweg koetsier id E no. 1224
J. Kroonen aannemer id E no. 845/6
H. van Unnik schoenmaker kl. vischakte C no. 1635
A.C. Crena de Iongh zonder gr. jagtacte (b) A no. 295
C.H. Sunderman koopman gr. vischakte D no. 431
C.H.C. Sunderman zonder id D no. 480
H.P. de Kat van Hardinxveld commissionair in effecten gr. vischakte, gr. jagtacte (b) B. no. 142
J.A. Smits van Nieuwerkerk militie-commissaris kl. vischakte C no. 1010
J. de Jong schoenmaker gr. vischakte D no. 395
P. de Roo scheepslooper kl. vischakte E no. 30
J.P.F. Kraus (voor zijn minderj. zoon Joh. Pieter Franciskus) timmerman id E no. 52
Ph. Haezer smid kl. vischakte D no. 426
K. Roldanus commissionair id C no. 93
H. Buikhuizen visscher gr. vischakte E no. 811
A.S. Kes Jr. winkelier kl. vischakte C no. 1197
H.J. Koopman machinefabr. gr. jagtakte (b) A. no. 500
R. de Lange pakhuisknecht kl. vischakte A. no. 264
L. Masion koopman gr. vischakte A. no. 360
J. Boshamer visscher gr. vischakte C no. 302
A.J. de Landtsheer reiziger kl. vischakte B. no. 12
H.B. de Roo zonder gr. vischakte E no. 953
S.M. Hugo van Gijn koopman gr. vischakte E no. 741
wed. van Gijn geb. Stoop (voor haar minderj. zoon F.H. van Gijn) - kl. vischakte E no. 995e
P.A. Berentemfel schoenmaker kl. vischakte A. no. 361
W. Verhoeven Pz. metselaar gr. vischakte C no. 1281
C. van der Linden houtzaagmolenaar kl. vischakte E no. 26
O. Knoop broodbakker gr. vischakte E no. 1138
L. Hulsman zaagmolenaar kl. vischakte E no. 34
A. van Ardennen visscher kl. vischakte E no. 765
J.H. Rittel broodbakker gr. vischakte C no. 264
D. de Bruijn stadswerker kl. vischakte E no. 946
F.J. Simons banketbakker kl. vischakte B no. 2/3
D.P. van der Pauw machinist gr. vischakte E no. 780
wed A. den Broeder (voor haar minderj. zoon G.A. van Twist) winkelierster kl. vischakte E no. 854
H. in 't Veld bouwman schieten van schadelijk gevogelte -
mr. A. Blussé van Oud-Alblas courantier gr. jagtakte (b) C no. 1175
J. Feirabend kassier kl. vischakte C no. 1024
N.M. Lebret - gr. jagtakte (b) E no. 727
Z. Sandberg zeilmaker id D no. 175
J.A.M. van der Hardt Aberson griffier id E no. 989
J.A. Göbel schoenmaker kl. vischakte C no. 45
F.W. Böneker timmerman gr. vischakte C no. 1060
M. de Haan molenaar kl. vischakte E no. 774
R.A.H. van de Wall 1e luitenant pontonnier gr. jagtakte (b) C no. 481
N.A. de Joncheere - gr. jagtakte (b), gr. vischakte E no. 986
G. Krafft koopman gr. jagtakte (b) A no. 144
H.R. van Elk (voor zijn minderjarige zoon Johannes van Elk) - kl. vischakte C no. 37
wed R. Boonen (voor haar minderj. zoon J. Staats Boonen) - kl. vischakte E no. 1177
A. Benders aannemer gr. jagtakte E no. 405
E.L. Waterbeek kleerbleeker id E no. 259
M. van der Kloet Mzn - id E no. 526i
A. Nieuwenhuijzen vlotter kl. vischakte E no. 918
P. Bos Azn aannemer gr. jagtakte (b) B no. 309
P.A. P. di Tenenti id gr. vischakte C no. 1309
P. Stolk (voor zijn minderj. zoon Hendrik) ijzergieter kl. vischakte 's-Gravendeelschedijk
J.C. Mesman smid id E no. 784
K.J.J. Lotsy dir. Brandverz. Maatij. id D no. 208
Ph. Haezer smid gr. vischakte D no. 426
P. Molendijk landbouwer kl. vischakte E no. 1030
M.A. Rees commissionair kl. vischakte B no. 318
D. Vink verlakker kl. vischakte D no. 292a

Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1882/3 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
Naam Beroep Soort van vischtuig
H. de Hoog mazelaar steekhaam
H. Rombout arbeider id
P. Rombout id id
J. van Duivenbode id id
J. Dumoulin id kruisnet
A. Ridderhof zakkendrager aalschaar
A. van Dijk arbeider kruisnet
A. Retel tabakskerver id
A. Visser arbeider steekhaam
D. Boshoven id id
J. Versluis id id
(doorgestreept) D. Vink niet uitgereikt verlakker kruisnet
J. du Vijn opperman steekhaam
C. Ponsen arbeider id
C. Grootenboer zonder id
J. van der Holst molenaarsknecht id
C. de Jong - id
A.W. Sleeking arbeider id
T. van Dijl zakkendrager id
J. Olivier van Bouwershaven schoenmaker fleuren
K. Homburg niet uitgereikt schildersknecht? steekhaam
B. Haksteen arbeider id
L.J. Joosten schipper id
A.W. Sleeking draaijer id
G. Sleeking koopman id
F. Gooshouwer kurksnijder? id
B.J. Verkijk arbeider id
A. Versteeg boekbindersknecht? id
L. Koster - steekhaam
A. Mensen sjouwer id
B. van der Waal schildersknecht? id
J. Keurvorst sjouwer steekhaam
A. Spoor (C144) arbeider id
G. Kroes scheepmaker kruisnet
A. Bakker arbeider id
A. Spoor (E 182) arbeider steekhaam
A. van der Matten sjouwer aalscharen

- tabellarische opgave politie-personeel.
- (2-1-1883) kantongerechtzaken over 1882 van
* C. Hoekman
* G. van Leeuwen
* H.J. Bergman
* en D.H. Delgorge
- George Ernst Norenburg, Voorstraat D 84.
- (3-1-1883) kwartiermeester C. Schoolenberg.
- W. Kruijmel en D. Kruijmel, vleeschhouwers te Dordrecht (dispensatie invoer slagtvee).
- L. Saarloos, vleeschhouwer te Dordrecht (dispensatie invoer slagtvee).
- W.M.H. van Zanten, vleeschhouwer te Dordrecht (dispensatie invoer slagtvee).
- (11-1-1883) Johanna Paulina Millenaar huisvr. Johannes Keunis (afgeschreven naar Middelburg).
- (Rotterdam 6-1-1883)
1. P.C. van Aarsen, Voorstraat 378, goud- en zilversmid (verhuisd naar Oegstgeest)
2. J. van den Bergh, horlogem., Bagijnhof D 847.
3. Jacobus Dorreboom, horlogemaker (naar Breda).
4. wed Geurink/Guerink geb. Timmermans, Kolfstraat C 1585.
5. Lambertus van Kessel, Voorstraat C 1208 horlogem.
6. .... Den Uijl, komende van Schoonhoven?
- lijst afgestane gelden schepelingen (Jan. 1883).
- A. Meijers Jzn., Voorstraat D 87, blikslagerij.
- veroordeelden Nov/Dec. :
* Pieter van Zeijl, 7/4, 20/11, dronkenschap, f 1 boete sub 1 dag gevang.

(envelop 2)
- (8-2-1883) Eduard van Couwenberghe, overl. 20-3-1882, Lindengracht C 1037.
- LABBEY en CIE Fabricant à Lyon et a Bohain (Aisne).
- [geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 13-2-1883) Ingevolge de circulaire dd 31 October 1881 Afdeeling IIa No. 104 heb ik de eer U Ed. Achtb. te berigten dat de navolgende personen op den 7 Februari 1883 te Dordrecht wegens openbare dronkenschap zijn veroordeeld:
* A. de Vries
* M. Ponte
* J. de Klein
* T. Hagenberg
* P. Raadgeep
* J.F.J. Simonis
* T. van Nieuwkasteel [Thomas van Nieuwkasteel]
* J.F. Uittenbogaard
* A.J. de Steur
* W. van Nimwegen
* A. v.d. Linden
* H.C. Kaho
* J. Tims
* D. Tims
* J. Koper
* J. van Dam
* L. Groenenberg
* en J. Gennisse
De Ambtenaar van het openbaar Ministerie bij de kantongeregten in het Arrondissement te Dordrecht.
- (12-2-1883) A. de Jonge, vleeschhouwer te Dordrecht, Groenmarkt, (dispensatie vervoer vleesch).
- (14-2-1883) ... zoontje van den arbeider H. van Hoogland, Sluisweg (Hoogt) E 671, die tevens eene kleine bleekerij drijft, lijdende was aan eene besmettelijke ziekte (pokken), is onmiddellijk aan de woning en aan de gang, die toegang daartoe verleent, bevestigd het bij de wet voorgeschreven KENMERK etc..
- (19-2-1883) med. dr. J. Leedegang .... schipper Herman Slotboom, gedomicileerd te Dinteloord, liggende met zijn vaartuig (tjalkscheepje) aan de Bomkade, komende uit Oud-Alblas, alwaar deze eene lading pulp, ingenomen te Oud-Gastel, had gelost ... diens vrouw Lijntje Edelschaap 40 jaar, lijdende was aan eene besmettelijke ziekte (pokken) .....etc.
- (25-2-1883) zoontje G. van Hoogland (hersteld).
- (26-2-1883) Herman Slotboom, bevracht is met eene lading spoorleggers (biels) op Feijenoord ...
- (2-3-1883) schroefstoomboot 'Oud-Comtroleur Tengbergen' 5000 scherp patronen; agent van stoombooten Dirk van Loon.
- (8-3-1883) PROCES-VERBAAL. Op Vrijdag den 2-3-1883 den voormidaag ten ongeveer 10 ure, heb ik ondergeteekende Goossen van Leeuwen, marktmeester van den algemeene week, en dagelijksche markten te Dordrecht aan de zich noemende Hartog de Bruijn, oud 16 jaren, van beroep koopman, wonende ten huize van zijn moeder de wed. Hanna de Bruijn in de Raamstraat te Rotterdam, een staanplaats aangewezen voor zijn handwagen waarop kastanjes en china's appelen ter verkoop waren uitgestald aan den hoek van de Groenmarkt bij het Scheffersplein alhier. En aangezien genoemden Hartog de Bruijn ongeveer een uur later de hem aangewezen plaats had verlaten en met zijn handwagen zich ter verkoop zijner koopwaren over het Tolbrugstraatje Wz waardoor het publiek verkeer door de aldaar passerende tramwagen onveilig was...etc.
- (5-3-1883) Mr. Cornelis van Bell, overl. Den Haag 3/3 / begr. familiegraf der familie Blussé te Dordrecht.
- Arrondissementsrechtbank Middelburg: Pieter Potter te Dordrecht, 12-1-1883, 27/1, dronkenschap
- (13-3-1883) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 7 Maart 1883, is veroordeeld de persoon van :
* J.H. Beekman
* C. Leliveld
* J. Gennisse
* A. van 't Heusden [Arie van 't Heusden]
* H. Valk
* J.W. Advocaat [Johannes Wilhelmus Advokaat]
* M.B. Osendorp [Martin Bernardus Osendorp, geb. 1827]
* A. van der Rest
* en A. van Raaijen (Kaaijen?)

(envelop 3)
- (17-3-1883 Oostzaan) Gerardus Johannes Coene, 28, gepasp. wachtmeester.
- (22-3-1883 cellulaire gevangenis Deventer) Willem Zadelhoff, geb. Arnhem 12-7-1836, schoenmaker.
- A. de Jong, vleeschhouwer, Groenmarkt (dispensatie vervoer van vleesch).
- (4-4-1883) Ter beantwoording van den hierbij teruggaanden brief van den Heer waarnemend commandant van het korps Pontonniers alhier, in mijne handen gesteld bij Uwe Apostille dd. 3 dezer No. 593 heb ik de eer U Ed. A. te berichten dat aangaande het gedrag van Adriana van Andel, 24 jr., geboren en wonende alhier in de Hooge Nieuwstraat A489, blijkens informatie, niets anders nadeeligs bekend is, dan dat zij de laatste drie jaren in te intieme verstandhouding heeft geleefd met den sergeant W.C. Leijdekkers, waarvan de gevolgen niet achterwege zijn gebleven, daar zij thans twee onechte kinderen heeft.
De Commissaris van Politie.
+ brief: pontonnier toestemming tot huwelijk W.C. Leijdekkers met Adriana van Andel.
- (Wijk bij Duurstede 21-3-1883) ....wed van W. Opzoomer, ten huize van mevr. de wed. Van den Noordaa in de Wijntraat woonachtig is....
- (9-4-1883 goed gedrag) A. Schillman, geb. Dordrecht 6-1-1860, zoon van W. en De Bruin (loteling).
- lijst afgestene gelden schepelingen (April 1883).
- (17-4-1883) F.J.H. de VRies, 30 jr., Prinsenstraat D 113.
- (24-4-1883) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 18 April 1883, is veroordeeld de persoon van :
* P. van Milt
* J. Mijnhart
* P. de Waard
* J. v.d. Mijle
* M. v.d. Boor
* H. Reeman
* G. Revier
* P. Schouten
* J. van Dam
* J. Gennisse
* J.H. Burg
* J. de Wild
* J. Bouman
* H. Versteeg
* J.C. Kuiters
* G. Valkhof
* C. Lodders
* P. Potters
* en H. van Unnik
- (Alblasserdam 26-4-1883) zoon Aart /brief van vader Abr. Nugteren.

(envelop 4)
- huzeer Johannes van Kuilenburg, geb. 5-6-1860 te Dordrecht (signalement).
- (16-5-1883) mevr. de wed. J.Frits Kolkman geb. Mansion, begr. R.K. begraafplaats, algemene begraafplaats veld E rij M, N en O no 8, 13, 14, 15 en 16 op iedere rij / begr 29-4-1880 dochter Clara Willemina Kolkman echtg. Bevers overbrengen naar de Reeweg.
- (21-5-1883) De kramen op het Scheffersplein aan de zijde der Voorstraat etc...
- (28-5-1883) besmette woningen / stadsplakker J.R. Schotel.
- signalement Johannes Geerlof, geb. Werkendam 5-1-1863.
- (30-5-1883) agent van politie Martinus PONTE / beschonken toestand.
- Pieter van Doorn, geb. Dordrecht 29-4-1857 (Franse brief !).
- (31-5-1883) Voor eenige dagen zijn te Rotterdam in het ziekenhuis opgenomen, lijdende aan pokken, Guillaume Louis en Jean Desmet, komende met een kermiswagen van de kermis alhier. Zij waren verbonden aan de kermistent van SPRIET van Den Haag naar Dordrecht vertrokken... etc.
- Johanna de Booij, Elfhuizen D 491 door pokken aangetast.
- E. van der Meer.
- Gerard Kolen.
- [geen voorgedrukt formulier] (12-6-1883) Ik heb de eer UEd. Achtb. te berigten dat op den 6 Juni 1883 voor het kantongeregt Dordrecht zijn veroordeeld den navolgende personen wegens openbare dronkenschap:
* C. van Dooren
* H. Donkelaar
* J. de Roo
* H. Verheul
* P. van Kooten
* P. Ponsen
* R.D. van Bucholtz
* H.J. Recourt
* F. Groenenberg
* J. Kroon
* G. Krijne
* P. van den Bosch
* G. Revier
* J. Jansen
* P. Zwang
* en J. v.d.Mijle
* en W.J. de Jong
* F.J.H. de Vries [Franciscus Johannes Hendr. de Vries]
* en A.H. Pastoor
- grenadier Johannes Martinus Kolderman, geb. Dordrecht 13-3-1858 (signalement).
- lijst afgestane gelden schepelingen (April 1883).
- (21-6-1883) Cornelis Schepens, overbrengen lijk Joh. Wilh. Peters, overl. 23/5.

laatst gewijzigd: okt. 2005.