Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1887-1888


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3501, 3502

(laatst gewijzigd: 9-10-2005)

brieven aan de burgemeester 1887 (SAD 6-3501)

(brom: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3501)
(envelop 1)

- * No. 304, Dordrecht 15 April 1886
Onderwerp: Jacht en Visscherij Bijl.: I I
Aan Commissaris des Konings,
Bij deze heb ik de eer U W Ed Gestr. te doen toekomen I I [2] verzoekschriften ter bekoming van jacht- en vischakten, benevens elf kostelooze vergunningen tot visschen, waartegen bij mij geene bedenkingen bestaan.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.A. Nebbens Sterling.
* No. 362 1 Mei 1886 alsvoren 5 en 12 stuks (en machtiging schadelijk gevogelte te schieten)
* No. 412 15 Mei 1886 als voren 4 en 1
* No. 441 26 Mei 1886 als voren 10 en 1 onder opmerking dat aan de heer A.M.J. Kerstens, bij beschikking van den Hoogen Raad der Nederlanden dd. 12 Juni 1885, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 23 Juni d.a.v. no. 19, brieven van meerderjarig verklaring zijn verleend
* No. 502 12 Juni 1886 als voren 10 en 1
* No. 531 25 Juli 1886 als voren 4 en 1
* No. 548 1 Juli 1886 als voren 1 en -
* No. 578 9 Juli 1886 als voren 6 en -
* No. 580 10 Juli 1886 als voren 4 en 1
* No. 595 16 Juli 1886 als voren 6 en -
* No. 605 24 Juli 1886 als voren 5 en -
* No. 653 3 Aug. 1886 als voren 1 en -
* No. 660 7 Aug. 1886 als voren 2 en -
* No. 661 9 Aug. 1886 als voren 1 en -
* No. 672 16 Aug. 1886 als voren 1 en -
* No. 684 19 Aug. 1886 als voren 1 en -
* No. 693 21 Aug. 1886 als voren 2 en -
* No. 698 26 Aug. 1886 als voren 2 en -
* No. 722 3 Sept. 1886 als voren 1 en -
* No. 733 11 Sept. 1886 als voren 2 en -
* No. 773 25 Sept. 1886 als voren 1 en -
* No. 793 2 Okt. 1886 als voren 1 en -
* No. 899 8 Nov. 1886 als voren 1 en -
* No. 923 15 Nov. 1886 als voren 1 en -
* No. 308 23 April 1887 als voren 1 en 1

Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1886/7 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
No. Naam Beroep Soort Akte Woonplaats
1 J.A. Smits van Nieuwerkerk militie commissris gr. vischakte Voorstraat 36
2 M. Klop visscher gr. vischakte Lijnbaan 4
3 J. Boshamer visscher gr. vischakte Riedijkstraat 17
4 J.H. Retel broodbakker kl. vischakte (schakels) Riedijk 8
5 C.H.C. Sunderman - gr. vischakte Boogjes 13
6 H. in 't Veld voor Jan in 't Veld landbouwer machtiging tot verdrijven van schadelijk gevogelte Dubbeldamscheweg no. 25a
7 S.O. Weeland visscher gr. vischakte Riedijkstraat 2
8 J. Kriens schipper kl. vischakte (kruisnet) Bt. Kalkhaven 5
9 Id. voor zijn zoon Barend schipper kl. vischakte (kruisnet) Bt. Kalkhaven 5
10 P. Bos Azn voor zijn zoon Adriaan aannemer gr. jachtakte en gr. vischakte Wolwevershaven 23
11 J. Aarnoutse vischhandelaar gr. vischakte Varkenmarkt 48
12 L. Hulstman houtzaagmolenaar kl. vischakte Vrieseplein 6b
13 A.S. Kes Jr. winkelier kl. vischakte Voorstraat 158
14 C.C. Arbouw zaagmolenaar kl. vischakte Noordendijk 25
15 H. Buikhuizen visscher gr. vischakte Weeskinderendijk 29
16 P.J.H. Zegers sjouwer kl. vischakte Raamstraat 19k
17 Ph. Don machinist kl. vischakte Noordendijk 15
18 J.H. Boogaert vischkooper kl. vischakte Gr. Spuistraat 8
19 A.M.J. Kerstens - kl. vischakte Groenmarkt 54
20 F. Roodenburg schrijnwerker gr. vischakte Varkenmarkt 47
21 A.C. van den Heuvel vischhandelaar kl. vischakte Groothoofd 4
22 C. Dubbelman visscher gr. vischakte Lijnbaan 4
23 J. Hijbeek winkelier kl. vischakte Gr. Kerksbuurt 12
24 A. van Aardenne visscher gr. vischakte 's-Gravendeelschedijk 15
25 idem voor zijn zoon Jan van Aardenne - gr. vischakte 's-Gravendeelschedijk 15
26 A.C. van Nievervaart cargadoor gr. vischakte Aelbert Cuijpsingel 12
27 G. Mauritz Hzn id gr. vischakte Wijnstraat 131
28 G. de Bruin arbeider kl. vischakte (schakels) L. Breedstraat 38
29 J. de Jong schoenmaker gr. vischakte Botgensstraat 29
30 B. de Lange pakhuisknecht gr. vischakte Vleeschhouwersstraat 40
31 Th. van Eijsden kleermaker kl. vischakte (kruisnet) Wijngaardstraat 38
32 A. van Leest broodbakker idem Prinsestraat 88
33 C.G. de Kat kassier idem Wolwevershaven 39
34 H. Stolk smid idem 's-Gravendeelschedijk 41
35 J.G. Mesman id id (steekhaam) 's-Gravendeelschedijk 43
36 J.A. Göbel schoenmaker gr. vischakte Voorstraat 147
37 Ph.A. Berentemfel idem kl. vischakte (aalskorven) Knolhaven 36
38 H.P. de Kat van Hardinxveld comm. in effecten gr. jachtakte en gr. vischakte Wijnstraat 59
39 Z. Sandberg zeilmaker gr. jachtakte Binn. Kalkhaven 35
40 Ph. Haezer smid gr. vischakte Hil 13
41 N.W. van Herwaarden voor zijn zoon J.W. kassier kl. vischakte (kruisnet) Wolwevershaven 67
42 H.J. Koopman machinefabrikant gr. jachtakte Lijnbaan 35
43 D.P. van der Pauw machinist kl. vischakte (steekhaam) 's-Gravendeelschedijk 39
44 A. Benders aannemer gr. jachtakte St. Jorisweg 13
45 J. Feirabend kassier kl. vischakte Vest 32
46 S.M.H. van Gijn koopman gr. vischakte Achterhakkers 2
47 N. Spiering id kl. vischakte (met kruisnet) Aardappelmarkt 4
48 H.B. de Roo zonder gr jachtakte, gr. vischakte Spuiweg 94
49 A. Bakker arbeider kl. vischakte (kruisnet) Breestraat
50 J. Terlouw visscher gr. vischakte s-Gravendeelschedijk 49
51 M. Eijsden kruidenier kl. vischakte (schakels) Kolfstraat 45
52 A.C. v.d. Heuvel vischhandelaar gr. jachtakte Groothoofd 4
53 H.A. Bremekamp koopman id Nieuwstraat 9
54 J.A.M. van der Hardt Aberson griffier kantongerecht id N.M. Singel 60
55 J. Kipping logementhouder gr. vischakte Riedijk 11
56 J. van der Heijden Tarmond expediteur gr. jachtakte Merwekade 22
57 E.L. Waterbeek - id Bleekersdijk 2
58 W.J. Schaffers handelsagent kl. vischakte Wolwevershaven 49
59 M. van der Kloet - gr. jachtakte Slikveld 18
60 M.A.C. Crena de Iongh advocaat id Groenmarkt 15
61 H.R. van Elk voor zijn zoon Hendrik Robbert boekhandelaar kl. vischakte (fuiken) Voorstraat 163
62 M. de Haas molenmaker kl. vischakte (gebbe) 's-Gravendeelschedijk 36
63 N.A. de Joncheere - gr. jachtakte Stationsweg 2
64 D. Meeldijk wagenmaker kl. vischakte Groenmarkt 70
65 H.D. Gerdes stukadoor id Gr. Kerksbuurt 23
66 D.J. Schrauwen behanger kl. vischakte Voorstraat 173
67 J.A. Vos van Hagestein - gr. jachtakte Bn. Kalkhaven 27
68 Jan Kroonen aannemer gr. vischakte Willigenbosch 2
69 A. van Velzen mazelaar kl. vischakte Pelserstraat 6
70 J. Boshoven arbeider kl. vischakte (aalfuiken) G.S. Singel 30c
71 P. van Wijngaarden opzichter kl. vischakte (fleuren) Dubbeldamscheweg 27
72 C.J. Singels zoutzieder kl. vischakte (id) H. Nieuwstraat 43
73 W. Goedhart houtzaagmolenaar kl. vischakte (gebben) Weeskinderendijk 41
74 L.J. Joosten kalkblusscher kl. vischakte (steekhaam) Boogjes31
75 A. van Ardenne voor zijn zoon Maurits visscher kl. vischakte (drijfnetten) 's-Gravendeelschedijk 15

Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1886/7 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
No. Naam Beroep Soort van vischtuig Woonplaats
1 A. de Waard vendueknecht steekhaam Vischstraat 17
2 M. Tuk arbeider steekhaam Marienbornstraat 44
3 W. Ligtmans arbeider steekhaam Marienbornstraat 44
4 A.W. Sleeking houtdraaier steekhaam Raamstraat 43
5 D. Boshoven arbeider steekhaam Helllingen 34
6 A. Spoor arbeider steekhaam Hellingen 66e
7 P. Visser scheepmaker steekhaam Hooge Nieuwstraat 51
8 B. Haksteen arbeider kruisnet Hooge Bakstraat 3
9 C. de Jong schipper steekhaam Hellingen 154
10 P. Rombout timmerman steekhaam F.B. Singel 9
11 A. Visser arbeider steekhaam Lage Bakstraat 6
12 J.A. van der Steen metselaar steekhaam H. Heijmansuijsstraat 65
13 J.C. van der Steen metselaar steekhaam H. Heijmansuijsstraat 77d
14 G. Sleeking pakhuisknecht steekhaam Kasperspad 50
15 J. Verboor sjouwer steekhaam Kolfstraat 97
16 B.J. Verkijk arbeider kruisnet Brouwersdijk 3
17 T. in 't Veld sjouwer kruisnet C. de Wittstraat 54
18 C.J. Groesbeek sjouwer steekhaam Vest 185a
19 J. van Duivenbode stoker steekhaam Bleijenhoek 32
20 H. de Hoog sjouwer steekhaam Marienbornstraat 44c
21 A. Spoor sjouwer steekhaam Boomstraat 16
22 A.W. Sleeking arbeider steekhaam Kasperspad 50g
23 A. Retel tabakskervcer kruisnet Torenstraat 9
24 J. van Ameijden zakkendrager steekhaam Augustijnenkamp 29
25 A. van Dijk arbeider steekhaam Hellingen 53
26 J. Kemp borstelmaker steekhaam Botgensstraat 7rood
27 A. Lugten blokmaker steekhaam Augustijnenkamp 6
- (3-1-1887 buitenl. pasp.) Johannes Marinus van Elk (Duitschland, Oostenrijk, Rusland).
- (Geertruidenberg 1-1-1887) signalement Leendert Kwisthout, hoornblazer, geb. Dordrecht 30-10-1868.
- tabellarische opgave van het politie-personeel.
- (2-1-1887) aangebrachte honden (totaal 138, afgemaakt 96)
- (stoomketels 4-1-1887) D. Volker
- ('s-Hertogenbosch 5-1-1887) Ik heb de eer U. Edel Achtb. bij deze te doen eene kwitantie van storing f 25 der uitgaande van A. CHASTELET die op heden in de gevangenis alhier is ontslagen .. etc.
- (Nederlanderschap 12-1-1887) Gerrit Jan Schalkwijk, geb. Dordrecht 24-4-1864.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Oct. 1886): J. van Gameren, A. Seits geb Stove, G.H. van Trijffel, A. Jonkers, J. de Hart, A. van Wijngaarden geb. v.d. Net, Johannis de Ruiter, M.J. Kramer, Joh. van Heumen, H.J. Hekelaar, A.J. Sizoo, A. Schelloo/Scharloo, H. van Hees, wed. L. van Bruggen geb. Verbruggen, J.P. van Zeventer, J. Blom, S. Soleer, P. de Koning, W. Vogel.
- (Rheden 15-1-1887)Pleun Vliegenthart, geb. 9-2-1852.
- (Nederlanderschap 18-1-1887) Willem Arnold Theodor Baumeister.
- (Rotterdam 19-1-1887) begr. lijk C. Liebert te Dordrecht.
- (brief A.A. Roeling, Lindenstraat 16, Borgerhout (Antwerpen)) mej. Elisabeth Gelon, Katendrecht Charlois.
- (Huis van Verbetering en Opvoeding Jongens Alkmaar 24-1-1887) Arie Kroon, Franciscus Dupain.
- (25-1-1887) .. aanbesteden der militaire zwemrichting op de Staart te Dordrecht ..
- H.D. Gerdes, H. van Pelt, G. Raijmaakers(?).
- (30-1-1887) Aan Burgemeesters en Wethouders te Dordrecht, Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 26 Januari 1887, is veroordeeld de persoon van :
* P. Schouten
* J. van Dam
* C. Merkelijn
* M. Ponte
* J. Blom
* C. Lelievelt
* J.H. Beekman
* J. Kipping
* C. van Doorn
* F. Kruisifikx
* en J.H. Schriek
De Ambtenaar van het openb. Ministerie b/d. Kantongeregten in het Arrondissement Dordrecht.
- (Dordrecht 2-2-1887) De 6e dezer vervalt de termijn, gedurende welk krachtens Uw bevel van den 6e Nov. den vorigen jaars no. 2164 naar aanleiding mijner missive van dien zelfde datum Lett. A 399 de zwarte langharige hond van Marquerite Schotman, zonder beroep, alhier woonachtig aan den Godfried Schalckensingel No. 19, voor drie maanden van een muilkorf moest zijn voorzien.
Hoewel er in dien tijd geene klachten bij zijn ingekomen, heb ik het dienstig geacht door den hoofdagent van politie H.J. Bergman .. etc.
(.. nog steeds kwaadaardig.. )
- (1-2-1887) Hendrik Lambers, volon. inspec. van politie.
- (4-2-1887) kleermaker A.F. Foyin-Leroy / WIllem van 't Hoff, 22 jaar, 8 dgn. ten huize van C. van Doorn, Heerheijmansuisstraat 40.
- (febr. 1887) onderwijs statistieken o.a.
* Papendrecht: D. van Wijngaarden, geb. 2-5-1875
Johs. de Hoog, geb. 18-7-1880
Leendert Koster, geb. 22-2-1877
* Dubbeldam: Arie Gerrit van der Linden, geb. 8-1-1880
Adr. Dirk Monster, geb. 14-..-1880
Jac. Gerardina van Dullink, geb. 16-4-1879.=
(envelop 2)
- (Nijmegen 8-2-1887) begr. Dordrecht Gerrit Goedhart, echtg. Janna Martina van Hattem, overl. 7-2-1887.
- (9-2-1887) Ik heb de eer U mede te deelen dat bij Kon. Besluit van 4 dezer no. 4 overeenkomstig, zijn verzoek is ingetrokken de benoeming van den Heer H. Vriesendorp Jr. als burgerlijk lid van den Militieraad in het 4e district dezer Provincie terwijl zijne plaats tot lid is benoemd de Heer J.M.P. de Joncheere en tot diens plaatsvervanger J.W.M. Roodenburg
- (Rotterdam Warmoezierstraat 12-2-1887) betrekking Arnold H. Timmers.
- NOTA
* M. Kooijmans Az, goudsmid, graveur en winkelier, 22-10-1886 uitgeschreven naar N. Amerika
* J.A. van Dam, koopman in goud en zilver
* J. Schotel Jr, Tolbrugstraat, woont Voorstraat 26
* J.B.J. Rosendaal, winkelier
* P. Vleesch Dubois, goudsmid, Knolhaven 26
- (17-2-1887) Aan Burgemeesters en Wethouders te Dordrecht, Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 9 Februari 1887, is veroordeeld de persoon van :
* J. Jansen
- (19-2-1887) Liepman Bonefang, 43 jr, koopman, Westewagenstraat, Rotterdam (wagen onbeheerd op Groothoofd)
- (25-2-1887) koloniale werving.
- fourier A. Galle.
- (2-3-1887) Aan Burgemeesters en Wethouders te Dordrecht, Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 23 Februari 1887, is veroordeeld de persoon van :
* P. Schouten
* A. Smeetjes
* J. Gennisse
* P. de Bruin
* L. Klok
* F. Reppel
* F. Kruisifikx
* C. Lelieveld
* C. Stolk
* W.L. van Riemsdijk
* en J.A.van Eijgens
- (4-3-1887) Johannes Larij / dr. van Loon.
- (11-3-1887) Maaike van Boggelen, zuster Adriana, in krankz. gest. te Dordrecht.
- (14-3-1887) Grada Burgers, behuwdzuster Louisa Konings, verlaten huisvrouw Th. Heume, in krankz. gest. te Dordrecht.
- (14-3-1887) Aan Burgemeesters en Wethouders te Dordrecht, Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 9 Maart 1887, is veroordeeld de persoon van :
* C. Lelieveld
* J. de Roos
* L. Sels
* F. de Haas
* J.H. Huisman
* en W. Kuiters
- (21-3-1887 goed gedrag) Davit Koster, geb. Hoorn 21-9-1861.
- (24-3-1887) D. van den Berghg, Voorstraat 66, Sterling zilver.
- (Rotterdam 22-3-1887, Rijkstoezicht op het Stoomwezen in 't 2e district)
Sints eenigen tijd ligt te Dordrecht in de Nieuwehaven een stoomjacht ['Opal'] van de Heer de Vos het welk blijkens informatie onder Fransche vlag vaart, hebbende de eigenaar in Frankrijk zijn domicilie. (?) Volgens art. 31d der wet van 28 Mei 1869 (Stbl. no. 97) is de stoomketel vrij van toezicht ingeval het vaartuig (1) niet uitsluitend in Nederland wordt gebezigd (2) uit de scheepspapieren blijkt de stoomketel volgens Fransche Wetgeving is en wordt onderzocht... etc.
[antwoord: boot van J.A. Vos van Hagestein, eigenaar bevindt zich in het buitenland]
- (Rotterdam 24-3-1887) Mr. H.W. de Bas, regter te Dordrecht, f 10.000.
- (Paris 28-3-1887) Pierre KROES, rue Blomet 28, familie Dordrecht (P.J. Kroes).
- (31-3-1887) stoomketel olieslagerij H. van Loon Hzn.
- (buitenl. pasp. 1-4-1887) Johan Hendrik de Jongh (Duitschland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Rusland, Oostenrijk).
- (29-3-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 23 Maart 1887 veroordeeld zijn:
1. W. Louman
2. N. van Welie
3. L. Lawende
4. F. van Dam
5. C. Lelievelt
6. J. Zwang
7. P. den Broeder
en J. Aarnoud
- (2-4-1887) pensioen C.A.F.J. van den Noordaa, verpleegd Geneesk. Gest. voor Krankz.

(envelop 3)
- (5-4-1887 goed gedrag) Boudewijn de Haan. geb. 15-8-1855.
- (26-3-1887 Rijkstoezicht op 't Stoomwezen) de Fransche vergunning / stoomjacht OPAL van J.A. Vos van Hagestein.
- (12-4-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 6 April 1887 veroordeeld zijn:
1. C. Lelieveld
2. G.B. Reus
3. J. Hofman
4. J.L. Stegeman
5. D. den Breker(?)
6. J. de Roo
7. F. Bakker
8. A.. Smeetjes
- (IJsselmonde 21-4-1887) begr. Hester Dekkers, 82, Israel. begraafplaats te Dordrecht.
- (21-4-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Sliedrecht (!) op den 14 April 1887 veroordeeld zijn:
* J. Wapperom
- (Nederlanderschap) Gerhard Henrich Franzen.
- (23-4-1887) Huibertje Koorevaar wed Leendert de Heer, Schefferplsin 7 / kleinhandel in sterken drank te Rotterdam.
- (28-4-1887 Utrecht) W. Bettinger huisvr. van J. Molenbroek te Dordrecht, gratie zoon C. Molenbroek.
- (pensien) Jan. Simon KARS, geb. Tiel 19-1-1849, werkman, in Geneesk., Gest.
- (7-5-1887) Johannes Dirksen, overnemen logement gehouden wordende door B. Hoedemaker aan den Riedijk.
- signalement Johannes BLOM, stukrijder 2e kl., geb. Dordrecht 12-2-1866.
- (13-5-1887 Harderwijk) Albert. Franciscus AARTS.
- (12-5-1887, begr. Giessendam) Johann(es)(a) de Vries, Isr. begraafpl. te Dordrecht, 2 mnd,.overleden aan atrophie.
- ('s-Gravenhage 21-5-1887) begr. te Dordrecht: Mr. Pieter Blusse van Oud-Alblas.
- (Ridderkerk 25-5-1887) begr. te Dordrecht: Elias den Hartog, 78, Isr. begraafpl.
- (24-5-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 18 Mei 1887 veroordeeld zijn:
1. P. Zwang
2. J. de Roo
3. W. van de Weg
4. A.L. Dresee(?)
5. M. Aardoom
- (koloniaal werfdepot 24-5-1887) P. HAESER, gehuwd, 6 kinderen.
- (buitenl. pasp. 1-6-1887) Dirk van der MADE (Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Hongarije, Rusland).
- (2-6-1887) Albert Rademaker, 43, Ferd, Bolsingel 15, krankz. Gesticht.
- (Dordrecht 11-2-1887) Zooals vermeld is in het Dagrapport van Zondag den 23 Jan. j.l. is, in den namiddag van dien dag, het zoontje van de wed. Van Maurik, woonachtig aan den 's-Gravendeelschedijk alhier, nabij de woning, aangevallen en in het been gebeten door den zwarten hond van D.P. van der Pauw, machinist, mede aldaar woonachtig en is den eigenaar toen aangezegd den hond beter onder toezicht te houden.
Heden vervoegden zich bij mij, Hendrika van Maurik, 15 jaren oud en Cornelia Asmus, oud 16 jaren, woonachtig, de eerste onder deze gemeente en laatst genoemde te Dubbeldam, verklarende dat zij gisteren en eergisteren avond, huiswaarts keerende, waren aangevallen door dien zelfden hond, zonder dat zij hiertoe de minste aanleiding gegeven hadden... etc. [...voortaan een muilkorf...]
- (6-6-1887) Naar aanleiding van de klacht van Libertus Hendrikus Verslagers, koopman, wonende aan de Raamstraat No. 2, vermeld in het Dagrapport van gisteren, sub 5 Ure, heb ik den Heer H.L. Ellerman, gemeenteveearts alhier, uitgenoodigd den wit met bruin gevlekte hond van L.J. Nieuwenhuizen, broodbakker alhier aan de Dwarsgang 20 te onderzoeken en van zijne bevinding mededeeling te doen....etc. [dier kwaadaardig, 3 maanden een muilkorf]
- (6-6-1887) Jacobus Legel, 39 jr., Hoogstratensingel 11, kleinhandel sterken drank te Rotterdam.
- (8-6-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 1 Juni 1887 veroordeeld zijn:
* C. Sluiters
* W. Zomer
* J. Gennisse
* G. van Woerkom
* C.J. Knieriem
* J. Remers

(envelop 4)
- Josephus Alphonsus van Dijk, geb. Stratem 9-3-1859, Ned. Indië.
- Dirk. Adr. van Es, zoon Leendert en Elisabeth Huisman, geb. 21-4-1863 te Dordrecht.
- (14-6-1887 's-Gravenhage) begr. te Dordrecht Johanna Maria van Oldenburgh wed Dirk. Wilhelmus Hordijk.
- (16-6-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 8 Juni 1887 veroordeeld zijn:
* W. Stoffels
* F. Kruisifikx
* J. Zwang
* J. Remers
* W. Zomer
* J. de Roo
* H. den Dunnen
* H. Oerlmans
* G.A. Jung
* A.K. Kok
* A.A. de Waal
* A. van der Linde
* A. Frietz
* M. van der Graaf
* J. van Rosmalen
* A.A. Reudisueli
* P. Bothof
* J. Bouwmans
* P.P. Dingjan(?)
- (Rotterdamsche Diergaarde 18-6-1887) P. Gips (huisgenoten).
- 20-6-1887) Wilhelm Hochmann, krankz. gest.
- (22-6-1887) Staten van inlichting o.a. C. van Ham, erven L. van der Graaf, J. van der Linden, J. van der Burg. J. Gennisse (zonder vaste verblijfplaats), C. Lelievelt (Wijnstraat) etc.
- (22-6-1887) stoomketel schroefstoomschip 'OPAL' van J.A. Vos van Hagestein.
- (25-6-1887) stoomketel fabriek van houtbereiding tegen bederf in Dubbeldam van C. Gips Cz.
- (Ridderkerk 25-6-1887) levenloos kind Simon den Hartog, begr. Dordrecht Isr. begraafpl. 27/6.
- (2-7-1887) Jan. de Jong, geb. 2-5-1879, Elisabeth de Jong, geb. 13-12-1876, openb. school Ammerzoden.
- (2-7-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 29 Juni 1887 veroordeeld zijn:
* J. Gennisse
* G.A. van Peeren
* W. Pelgrim
* M. Steketee
* J. Stuurman
* J.M. van Wijngerden
* J. Potters
* A. van Welie
* O. van der Krap
* J. Remers
- (11-7-1887) ind. leger L. Kranendonk, huw. A.M. Vreeburg(?).
- lijst afgestane gelden schepelingen (april 1887).
- (1-7-1887) Petrus Janssen, Achterom 23, stuurman 'Homburg V'.
- (22-7-1887) Terwijl ik gisterenavond, te omstreeks, 9 1/2 ure, van het bureel huiswaarts keerde, en den Spuiweg passeerde, was ik er getuige van dat de groote, zwarte gladharige hond, toebehoorende aan Elisabeth van Klaveren, oud 38 jaren, wed. van Johannes Jacobs, kleerbleekster van beroep, woonachtig aan de Spuiweg no. 30 alhier, zonder dat daartoe eenige aanleiding bestond, den Heer François van der Elst, woonachtig aan den Aelbert Cuypsingel, die in gezelschap van twee dames, eveneens de bleekerij van de weduwe Jacobs passeerden, plotseling naar de keel sprong, waardoor deze met de hem vergezellende dames hevig verschrikt ter zijde weken, terwijl het mij veel moeite kostte het dier met mijn stok in bedwang te houden.
Reeds meermalen zijn er klachten ingekomen, dat het dier op honden, onder wagens gespannen toeschoot en luidde het rapport van den Heer H.L. Ellerman, gemeente veearts alhier, uitgenoodigd het dier te onderzoeken, in dien zin dat de aard van het dier meer speelsch dan kwaadaardig was.. etc. [gewenscht de hond, meestal los op den Spuiweg rondloopt worde gemuilkorfd]
- (8-7-1887) begraafplaats.
- (23-7-1887) Johannes Simons KARS.
- (25-7-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 20 Juli 1887 veroordeeld zijn:
1. H. Kwikkers
2. B.H. van Pelt
3. W. Vlieg
4. S. Grotenboer
5. C. Uittenbogaard
6. J. Aarnoud
7. H. Buitenhek
8. A. de Jonge
9. J.J. Aarnouds
10. L. Ingelse
11. H.M. Duks(?)
12. J. Kipping
13. F. Kruisifikx
14. J. van Dam
15. S. Verdoorn van Weele
- (23-7-1887) Hensius Café 'Rhein Provinz', Merwedekade (G.H. Theuwissen).
- (Groningen 4-8-1887) Willem Pieter Visser.
- (Charlois 10-8-1887) begr. Sophia van Beek.
- (18-8-1887) H.J. Tromer, J. Verhoeven, kellner bij BOUDIER.

(envelop 5)
- (6-9-1887) stoomketel bierbouwerij DE SLEUTEL van H.P. van Hardinxveld en B. van Epenhuijsen te Zwijndrecht.
- (14-9-1887) tapper Teunis Knieriem, pianomuziek, Vrieseweg.
- (7-9-1887) boedel wijlen kol. mil. J. LENGTON.
- (Utrecht 19-9-1887) Maria Johanna Hoekje Delhez (broer dr. F. Delhez).
- (19-9-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 14 September 1887 veroordeeld zijn:
1. O. van der Krap
2. B.M. Giffard
3. F. Bonten
4. A. Zwang
5. P. de Waard
6. J.B. van Bohemen
(geen 7)
8. D. de Bis
9. L. Buijen van Weelderen
10. G.A. van Peeren
11. L.C. Takken
12. W. Peters
13. P. Schouten
14. N. van Efferen
15. C. Uittenbogaard
- (briefkaart) Thorbecke.
- S.A. de Jong, B. Hoedemaker, Riedijk 46.
- (23-9-1887) Blijkens vermelde in het Dag-Rapport van heden sub 4 1/2 Ure, is Hendrik van Helden, oud 34 jaren, poeliersknecht, woonachtig alhier aan de Dwarsgang No. 16, terwijl hij de woning van den tapper Dirk Schoonenberg aan de Merwekade alhier passeerde, door diens hond, zijnde een groote zwartharige, aangevallen en gebeten.. etc. [niet kwaadaardig, gewenscht 3 maanden muilkorf]
- LIJST ingekomen personen Dordrecht 19/9 1887 t/m 26/9.
- (buitenl. pasp. 1-10-1887) H. Vriesendorp Jr. (Oostenrijk, Zwitserland, Italie).
- (4-10-1887 Nederlanderschap) A.C. Singels, geb. 16-3-1849, tijdelijk in Duitschland.
- (brief, goed gedrag) C. van Gemert, verlakker, geb. 1859.
- (1-10-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 28 September 1887 veroordeeld zijn:
* M. Keijzer
* A.J. Schot
* J. Remers
* J. Wapperom
* F. Reppel
* A. Teuling
* N. van Efferen
* A. de Jong
* M. den Haring
* F.J.W. Heghuizen
* F. van Fam
* C. Mouwen
* A. Chastelet
* G.H. Bahre
* B. van Scheers
* en C. Uittenbogaard
* terwijl op de 27 September 1887 voor het kantongerecht te Gorinchem(!) wegens openbare dronkenschap is veroordeeld: G. Valk
- Opgaaf van personen die in de gemeente Dordrecht verblijven en tegen wie in de maand September 1887 bij vonnis van 't kantongerecht te Zierikzee een veroordeelend vonnis ter zake van overtreding der drankwet art (426) 453 (454) van 't Wetboek van Strafrecht ... etc.
* rolno. 284, Leendert Beukelaar, 52 jr., 453 al. 1, 15-12-1886, vonnis 17/9

(envelop 6)
- (29-9-1887) Gesticht St. Jacobs, Hendricus Buden.
- (10-10-1887) P. van Meerkerk, onderwijzer.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Juli 1887).
- (begr. Zwijndrecht 17-10-1887) Hendrika Roskam, R.K. begraafplaats te Dordrecht 18/10.
- (19-10-1887) Martinus Hector BLOK.
- (19-10-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 12 Oktober 1887 veroordeeld zijn:
* B.W. Vonderman
* D. Havelaar
* R. van Leen
* H. Mulder
* J. van Dam
* A. Teuling
* en F. Reppel
- (21-10-1887) Geertrui van Tiggelen, echtg. Cornelis de Groen, schipper, in krankz. gest.
- (22-10-1887) nalatenschap Elizabeth Ebehardi geb. Krug / Emil Krug, schipper, Kalkhaven te Dordrecht.
- (Jansen en Lohman, fabriek van sago en verpakt aardappelmeel, Workum 31-10-1887) Ridderhof Cz, Vriesestraat 73.
- (2-11-1887) Johannes Bettinger, sjouwer, dochter in krankz. Gest.
- (2-11-1887) Sara van Dam, huisvr. Mozes Levits, echtg. in Krankz. Gest.
- (1-11-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 25 Oktober 1887 veroordeeld zijn:
* A.W. Pols
* A. Mijnders
* J. van Bohemen
* L. Zwang
* A. Versluis
* H.E. Kaho
* J. Reppel
* J.A. Sorel
* C. Uittenbogaard
* en J. van der Meijlen
- (5-11-1887) Nadat gisteren in den laten avond, door Jan Willem Pot, bierbrouwersknecht, wonende aan de Hooge Nieuwstraat No. 31, bij mij was klachte gedaan, dat diens 15-jarige zoon, tot tweemalen toe, was aangevallen en in de broek gebeten, door den zwartharigen hond van D. de Haan, eveneens aan de Hooge Nieuwstraat woonachtig No. 24, heb ik de Heer Ellerman, gemeente veearts, uitgenoodigd dien hond in oogenschouw te nemen en den Hoofdagent van Politie Bergman opgedragen een nader onderzoek in te stellen, als zoude in den laatsten tijd meerdere personen door dien hond zijn lastig gevallen.
De Heer Ellerman rapporteert mij, dat het dier niet kwaadaardig is en vindt geen termen den hond te muilkorven, terwijl uit het rapport van den Hoofdagent Bergman blijkt, dat bedoelde hond, in den loop dezer week, meermalen op voorbijgaande personen is toe geschoten en volgens verklaring der buren, als gevaarlijk moet worden beschouwd.
Op grond van dit rapport, meen ik U Ed A. in overweging te moeten geven, in strijd met het advies van den gemeente veearts, het dier als kwaadaardig te beschouwen krachtens artikel 48 der politieverordening, een besluit te willen nemen, dat de in deze bedoelde hond, voorloopig gedurende drie maanden, steeds van een muilkorf moet zijn voorzien. Uit het ingesteld onderzoek is nog gebleken, dat de hond niet het eigendom van D. de Haan, maar alleen bij dezen in bewaring is en toebehoort aan den Heer J.A. Vos van Hagestein wonende aan de Binnen Kalkhaven No. 27 alhier.
De Commissaris van Politie.
- (5-11-1887) David Pieter van der Pauw, machinist stoomgemaal der gemeente.
- (1-11-1887) uittreksel staat van vonnissen (kanton Tiel)
* Johannes van der Sand, te Dordrecht, 11-10-1887 Tiel, 453, Wetb. v. Strafr.
- (10-11-1887) Huisvlijtschool (tentoonstelling).
- (10-11-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Gorinchem(!) op den 8 November 1887 veroordeeld zijn:
* C. van Leeuwarden
- H. de Keijzer en Co.
- (17-11-1887) soldaat huisvesten.
- sleepboot Elisabeth Beatrix, L. Bresser te Orsoy / H.J. Koopman te Dordrecht.
- (begr. lijken Zwijndrecht 22-11-1887) levenloos kind A. Broos / P.C. de Jong, R.K. begraafpl. te Dordrecht.
- (18-11-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 9 November 1887 veroordeeld zijn:
* P. Kooij
* P. Zandman
* F. van Dam
* J. de Jong
* J.F. van Noorden
* F. Bakker
* J. Stuurman (Jr.?)
* H. Lugten
* J. Wapperom
* en F. Schilthuizen
- (20-11-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Sliedrecht(!) op den 10 November 1887 veroordeeld zijn:
* E.C. v.d. Hoven
- (28-11-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 23 November 1887 veroordeeld zijn:
* J.V. van Brouwershaven
* T.J. van Herwaarden
* G.A. van Duin
* A. Buts
* A. Kooijman
* N. van Efferen
* H. den Dunnen
* en J. van der Meijlen
- (buitenl. pasp. 1-12-1887) Stephanus Corn. van Dorsser.
- Staat van onherroeppelijk veroordeelden (Nov. 1887)
* Martin Bernardus Osendorp, vonnis 26-10-1887, 453 W. v. Strafr.
- (Sliedrecht 6-12-1887, drenkeling) 5/12 Merwede, E.D. KALIS, aannemer, 28 jr., ondergoed gemerkt E.D.K. of H.W.K., hooge vetleeren laarzen etc...
- (belasting Lemmer 10-12-1887) Jenneke Koopman wed. J.G. Hameter.
- Antoine Ivedt, krankz. gest.
- (20-12-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 15 December 1887 veroordeeld zijn:
* W. Kuiters
* N. Galmeijer
* A. Vogelsang
* J. Doorn
* A.W. Pols
* J. Hoorn
* A. Bongers
* N. van Efferen
* H. v.d. Merwe
* en J. Janssen<

Laatst gewijzigd: okt. 2005.