Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1889-1890-1891


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3503, 3504, 3505, 3506

(laatst gewijzigd: 1-10-2005)

brieven aan de burgemeester 1889 (SAD 6-3503)

(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3503)

(envelop 1)
- (briefje) Dr. J.M. van Loon, meent het voor de gezondheid der inwonende niet schadelijk dat het lijk van Pieter Bosman, overleden woensdag l.l. eerste Maandag wordt ter aarde besteld. Dordrecht 24-10-1889, Dr. van Loon.
- Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1888/89 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
No. Naam Beroep Soort Akte Woonplaats
1 J.A. Smits van Nieuwkerk militie-comm. gr. vischakte Voorstraat 36
2 J. Boshoven arbeider gr. vischakte G. Schalckensingel 30
3 C. Gips (voor Cornelis Gips Jr.) koopman kl. vischakte C. de Wittstraat 15
4 J. Kriens schiper kl. vischakte Kolfstraat 1rood
5 J. Versteegh voor zijn zoon Cornelis Versteegh winkelier gr. vischakte Voorstraat 18
6 S.O. Weeland visscher gr. vischakte Riedijkstraat 2
7 A. van Ardenne visscher gr. vischakte 's-Gravendeelschedijk 15
8 idem voor zoon Jan id gr. vischakte 's-Gravendeelschedijk 15
9 D.J. Schrauwen behanger gr. vischakte Voorstraat 173
10 A.S. Kes Jr. winkelier gr. vischakte Voorstraat 158
11 J.H. Rittel bakker kl. vischakte Riedijk 8
12 W. Kooijman vischhandelaar kl. vischakte Taankade 2
13 H. Buikhuizen voor zijn zoon Jacob visscher gr. vischakte Weeskinderendijk 29
14 Jan in 't Veld Hz landbouwer schadelijk gevogelte te verdrijven met pistoolschoten Dubbeldamscheweg 25a
15 G. Hermans Jr. behanger kl. vischakte Voorstraat 409
16 A.G. van Nievervaart cargadoor gr. jachtakte, gr. vischakte A.C. Singel 12
17 J. Boshamer visscher gr. vischakte Wijngaardstraat 19
18 A.C. van den Heuvel vischhandelaar gr. vischakte Lijnbaan 4
19 D. Meeldijk wagenmaker kl. vischakte (kruisnet) Groenmarkt 70
20 G. Mauritz Hzn. cargadoor gr. vischakte Wijnstraat 131
21 R. de Lange pakhuisknecht kl. vischakte (aalscharen) Varkenmarkt 42a
22 B. de Court Onderwater - kl. vischakte (kruisnet) Kalkhaven 29
23 F. Smeulers tuinman kl. vischakte (steekhaam) Toulonschelaan 26
24 J. Aarnoutse Jr. vischhandelaar gr. vischakte Knolhaven 44
25 W. van Welsum scheepmaker kl. vischakte (kruisnet) Toulonschelaan 54 hh
26 J. Heijbeek winkelier kl. vischakte (schakels) Gr. Kerksbuurt 12
27 Th. Don machinist kl. vischakte (kruisnet) Noordendijk 15
28 D.J. van Leen loodgieter kl. vischakte (kruisnet) Gr. Kerksbuurt 50
29 J. Roest voor Barend Roest commissionair kl. vischakte (kruisnet) Steegoversloot 52
30 F.H. van Gijn koopman kl. vischakte (kruisnet) Nieuwehaven 29
31 C.H.C. Sunderman - gr. vischakte Vest 13
32 E.C. Lambert sergeant kl. vischakte (kruisnet) Bt. Walevest 14
33 H. Stolk arbeider kl. vischakte (kruisnet) 's-Gravendeelschedijk 41
34 D.P. van der Pauw machinist kl. vischakte (steekhaam) 's-Gravendeelschedijk 39
35 G. Krafft voor Gerardus Krafft koopman gr. vischakte Groote Kerksbuurt 39
36 J. Feirabend kassier gr. vischakte Vest 32
37 C.C. Arbouw houtzaagmolenaar kl. vischakte (kruisnet) Noordendijk 25
38 J. de Jong schoenmaker gr. vischakte Botgensstraat 29
39 H.B. de Roo - gr. jachtakte (b), gr. vischakte Spuiweg 94
40 H.P. de Kat van Hardinxveld comm. in effecten gr. jachtakte (b), gr. vischakte Wijnstraat 58
41 J.G. Mesman smid kl. vischakte (steekhaam) s-Gravendeelschedijk '43
42 L. Hulstman houtzaagmolenaar kl. vischakte (kruisnet) Vrieseplein 6a
43 A. van Velzen mazelaar kl. vischakte (gebbe) Pelserstraat 6
44 F.J. Simons banketbakker kl. vischakte (kruisnet) Wijnstraat 128
45 A. van Leest broodbakker kl. vischakte (kruisnet) Wijnstraat 88
46 W.R.A.G. Graaf van Rechteren Limpurg - gr. vischakte Groenmarkt 11
47 H.J. Knaap onderwijzer kl. vischakte (fuiken) Hellingen 1
48 N.W. van Herwaarden voor zijn zoon J.W. van Herwaarden kassier kl. vischakte (kruisnet) Wolwevershaven 67
49 J. van Eijsden arbeider kl. vischakte (kruisnet) Vest 175b
50 A. Benders aannemer gr. jachtakte (b) St. Jorisweg 13
51 J.A. Göbel schoenmaker kl. vischakte (kruisnet) Voorstraat 147
52 J.M. van Dort agent gr. jachtakte (b) Schrijversstraat 7
53 J. Verhoeven sigarenfabrikant kl. vischakte (kruisnet) Voorstraat 213
54 E.L. Waterbeek - gr. jachtakte (b), kl. vischakte (schakels) Bleekersdijk 2
55 J. van de Klunder roeier waterstaat kl. vischakte (steekhaam) HH Suisstraat 85
56 A.C. van den Heuvel vischhandelaar gr. jachtakte Lijnbaan 4
57 H.J. Koopman machinefabrikant gr. jachtakte Lijnbaan 4
58 A.J.J. Thomas kurkensnijder kl. vischakte (steekhaam) Toulonschelaan 54o
59 J. Bouman verlakker kl. vischakte (schakels) Toulonschelaan 3p
60 A.C. Crena de Iongh advocaat gr. jachtakte Wijnstraat 67
61 H. Bremekamp - gr. jachtakte Nieuwstraat 9
62 wed. A.C. Blussé van Oud-Alblas voor Pieter Blussé - gr. jachtakte (b) Steegoversloot 31
63 H.P. de Kat van Hardinxveld voor Jean van de Putte te Gent commissionair gr. jachtakte (b) Wijnstraat 59
64 J.H. Bogaert vischhandelaar kl. vischakte (schakels) Gr. Spuistraat 8
65 M.B. van Hellemond behanger kl. vischakte (schakels) Voorstraat 151
66 C. Dubbeldam visscher gr. vischakte Lijnbaan 4
67 H.A. Bremekamp koopman gr. jachtakte (b) Nieuwstraat 9
68 A. Vogelenzang arbeider kl. vischakte (gebbe) Boogjes 31
69 Mr. J.A.M. van der Hardt Aberson - gr. jachtakte (b) N.M. SIngel 60
70 M. van der Kloet Mzn - gr. jachtakte Slikveld 18
71 P. van Wijngaarden opzichter kl. vischakte (fleuren) Dubbeldamscheweg 27
72 C.G. de Kat kassier kl. vischakte (kruisnet)
73 N.A. de Joncheere - gr. jachtakte (b) Stationsweg 2
74 F. Kerstens wijnhandelaar kl. vischakte (kruisnet) Wolwevershaven 69
75 J.A. Vos van Hagestein grondeigenaar gr. jachtakte (b) Bn. Kalkhaven 27
76 J.A. Vos van Hagestein grondeigenaar gr. vischakte Bn. Kalkhaven 27
77 J. Smaal arbeider kl. vischakte (gebbe) Sluisweg 36
78 P. Bos Azn voor zijn zoon A. Bos Pzn aannemer gr. vischakte Wolwevershaven 23
79 G. Sleeking pakhuisknecht gr. vischakte Kasperpspad 50f
80 J. Kooijman arbeider kl. vischakte (aalscharen) Hellingen 112d
81 J. Kooijman arbeider consent om te visschen als het water met ijs is bedekt Hellingen 112d
82 W. Stemmer schipper kl. vischakte (aalscharen) Wijngaardstraat 19
83 J. Lariviere kantoorbediende kl. vischakte (werpnet) Varkenmakrt 48rood
Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1888/89 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
No. Naam Beroep Soort van vischtuig Woonplaats
1 J. de Graauw gasfitter kruisnet Wijnstraat 37rood
2 A. Retel winkelbediende kruisnet Torenstraat 9
3 A. de Waard vendueknecht steekhaam Vischstraat 17
4 A.W. Sleeking houtdraaier steekhaam Vest 185
5 J. van Duivenbode stoker steekhaam Bleijenhoek 32
6 G. Sleeking (doorgestreept; niet meer) pakhuisknecht steekhaam Kasperspad 50f
7 M. Tuk arbeider steekhaam Marienbornstraat 40
8 A. Visser arbeider steekhaam Lage Bakstraat 6
9 K. Tilbaard jouwer steekhaam Raamstraat 42
10 Arend Spoor zonder steekhaam Wijngaardstraat 13
11 J. Finmans mandenmaker steekhaam Marienbornstraat 44
12 G. Tilgenkamp sjouwer steekhaam Slikveld 16
13 D. Vink verlakker steekhaam Raamstraat 22
14 A. Lugten sjouwer steekhaam Matena'spad 6
15 H. de Hoog sjouwer steekhaam Marienbornstraat 41
16 A. Lugten blokmaker steekhaam Vest 61c
17 Th. van Eijsden kleedermakersknecht kruisnet Wijngaardstraat 38
18 Arend Spoor arbeider steekhaam Hellingen 66
19 J. Dubbeldam visschersknecht fuiken Matena'spad 34
20 D. den Breker schildersknecht kruisnet Raamstraat 48f
21 P. Rombouts timmerman steekhaam F. Bolsingel 9
22 A. de Keizer sjouwer steekhaam Noordendijk 69
23 M.C. Sleeking blikslager steekhaam Sluisweg 7
24 G. Peetsold smid steekhaam Godfried Schalckensingel 37
25 C. de Jong varensgezel steekhaam Hellingen 154
26 P. Visser arbeider steekhaam Hooge Nieuwstraat 51
27 B. Haksteen arbeider kruisnet Hooge Bakstraat 3
28 B.J. Verkijk arbeider kruisnet Toulonschelaan 44
29 D. Boshoven arbeider steekhaam Hellingen 34
30 C.J. Groesbeek arbeider steekhaam Hellingen 5
31 T. in 't Veld sjouwer kruisnet C. de Wittstraat 54
32 H. Kelfkens timmerman steekhaam M. van Holystraat 26
33 W. Stoffels schippersknecht aalscharen Knolhaven 38
34 A. van Dijk arbeider steekhaam Hellingen 53
35 G. Hermans Jr. (doorgestreept) behanger kruisnet Voorstraat 409
36 A.G. van Nievervaart (doorgestreept) cargadoor gr. jacht
35 L. Kroos stoker fuiken Noordnedijk 8
36 P. Hennekes arbeider kruisnet Hellingen 30
37 A.T.H. de Gidts timmerman steekhaam Pottenkade 3
38 G. Schouten arbeider kruisnet Torenstraat 23
39 A. Bakker arbeider kruisnet Loverstraat 12
40 J. Dekker arbeider schakels Vest 72a
41 J. van der Wees huisknecht (gehuwd 5 k. bij C.G. de Kat) werpnet Gravenstraat 1rood
42 A. van Nievervaart loodgieter kruisnet Voorstraat 357
43 W. Stoffels schippersknecht consent tot visschen onder 't ijs met aalscharen Knolhaven 38

- (24/31 dec 1888 patentrecht ) J. Romijn, H.A. van Dommelen, J.A. van Dort, W.J.N. Reus.
- (31-12-1888 stoomwerktuigen) houtzagerij M. Spiering.
- (directe belastingen 24-12-1888/2-1-1889) personeel J.A. van Dort, vrouwenbond
- (2-1-1889 stoomwerktuigen) schroef boot Veritas P.H. Janssen.
- tabbell. opgave politie-personeel.
- (Dordrecht 2-1-1889) Bij dezen heb ik de eer UEdA toe te zenden een door den Hoofd Inspecteur van Politie opgemaakten staat van de gedurende het afgeloopen jaar, aangebrachte honden, die in strijd met de betrekkelijk verordeningen zonder van het vereischte belastingteeken voorzien te zijn, .. etc.
- (2-1-1889) attestatie de vita C.A.F.J. van der Noordaa.
- (5-1-1889) dr. J.G. Meilinkj, lid bestuur Bur. voor vaccinatie.
-(4-1-1889) Pieter van Welsum, zoon Pieter en Johanna de Jong, 27-9-1879 met s.s. 'Prinses Marie' als soldaat naar Ned.-Ind. den 18-11-1888 te Semarang (Java) als korporaal-schoenmaker overleden (geb. Dordrecht 26-12-1850)
- (8-1-1889 gouden en zilver werken) J.J. Cohen-Hemelraad, Voorstraat 186 naar Voorstraat 70
- (31-12-1888) weduwenfonds Vrouwe Steijn-Schelling.
- (8-1-1889) zandzuiger Jonge Tijs, van Tijs Volker.
- (7-1-1889) Johannes de Bres Jz., Godfr. S. Singel hk. Noordendijk.
- (8-1-1889)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 2-1-1889 veroordeeld zijn:
* C(?). v.d. Merwe
* P.C. Maas
- (Geertruidenberg 14-1-1889) signalement staat hoornblazer Alexander Vermeeren, geb. Bunnik 21-1-1870.
- (Dordrecht 14-1-1889) Klara de Hoog huisvr Willem Adrianus de Bruijn, krankz. gest.
- (14-1-1889) mevr. A. Mouton, geb. Mulder, vrouwenvereeniging.
- (Den Helder 12-1-1889) Jan Smit, 6 comp 4 reg artill.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Oct. 1888).
- (22-1-1889) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 16-1-1889 veroordeeld zijn:
* J. de Roo
* O. v.d. Krap
* J. Remers
* P. de Vries
* en T. Vrijdag
- (22-1-1889) prostitutie-verordening.
- (22-1-1889) Jan Franciscus Dupain, A. Vroom (Arie Kroon) en Jacob van Schaardenburg.
- (garn. comm. Gouda 20-1-1889) Willem Zuidam, geb. Utrecht 10-6-1853.
- (Amsterdam 23-1-889) scheepsgage M. Nodelijk, huisvr. koksmaat J.G. van der Schulp.
- (Dordrecht 23-1-1889) Maria Elisabeth Pijl huisvr. Philippus Zoetebier te ROtterdam.
- (26-1-1889 buitenl. pasp.) mej. W.C. van Zanten, zangeres.
- (onderwijsstatistiek 30-1-1889) Leerlingen o.a. :
Sliedrecht: Cornelis Martinus Groot, geb. 2-1-1877
Jacob Caspari geb. 9-3-1877
Zwijndrecht: Leentje Hövig, geb. 18-11-1878 etc.
- (1-2-1889 buitenl. pasp.)
Johan Hendrik de Jongh, Duitsland, Oostenrijk, Rusland, Noorwegen etc.
Francs. Hendr. Eijdeman, Australie, Hawai etc.
Wijntje Corna. van Zanten, Rusland, Oostenrijk, Duitsland
- (2-2-1889) Cornelis Koolhaas Revers.
- (4-2-1889)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 30-1-1889 veroordeeld zijn:
* J. Nispeling
* J.C. Mesman
* J.A. Aelmans
* C. van Breugelen
- A. Meijer reizende voor Hendrichs, Kuinders en Co.
- (4-2-1889) koffiehuishouder C. Kuiper (Merwestroom, Vlak).
- (5-2-1889 Belgie) Arie Kuiper, zoon Jean en Eve Marguerite Geluk.
- Christiaan Dietze, Zalt-Bommel 24-1-889.
- (13-2-1889) Gerardus van Wienhoven, timmerman, krankz. gest.
- Gerrit Jansen, gem. veldwachter Veenendaal.
- J.J. van Stokrom, geb. Dordrecht 5-10-1870.
- (Dordrecht 21-2-1889) Naar aanleiding der klacht van Aart van Dijl, 23 jaren, koetsier bij den Heer N. Roodenburg alhier woonachtig aan de Doelstraat, vermeld in het Dag Rapport van 19 dezer heb ik den Heer H.L. Ellerman, gemeente veearts, uitgenoodigd den geel harigen bastaard doghond van J.M. Schaffers, handelaar in duigen, wonende alhier aan de Nieuwbrug No. 4 te onderzoeken en van zijne bevinding mededeeling te doen. Blijkens het heden uitgebracht rapport, is het dier niet kwaadaardig, doch acht de Heer Ellerman het gewenscht, in het belang der openbare veiligheid, dat de hond voor eenen tijd van drie maanden worde gemuilkorfd. Mij met dit ... Comm. van Politie.
- (Groningen 15-2-1889) H.D. de Vos, restantenboek.
- (15-2-1889) vragen betreffende prostitutie in Nederland gemeente Dordrecht
Prostituees
in bordeelen buiten bordeelen
1879 18 1
1880 18 1
1881 13 4
1882 19 2
1883 17 3
1884 13 3(?)
1885 10 7
1886 26 2
1887 14 2(?)
1888 14 6

(envelop 2)
- (21-2-1889)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 13-2-1889 veroordeeld zijn:
* F. Liveu
* H. v.d. Merwe
* C. Sluiters
* en A. Andernach
- (26-2-1889 stoomketel) L.J. van den Steenhoven.
- (22-2-1889 stoomwezen) Jac de Borst
- Dingeman Rijnaard, agent van politie 3e klasse.
- (1-3-1889) Cornelis de Kreek, van Dubbeldam.
- (Zwijndrecht 4-3-1889) begr. Johanna Ctaharina Roskam, 2 mnd., R.C. begraafplaats 5/3
- mr. J.B. van Osenbruggen.
- (4-3-1889)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 27-2-1889 veroordeeld zijn:
* W. Uittenbogaard
* C.B. Vermeulen
* W. Wulfse
- (gouden en zilver werken) vertegenwoordiger S.J. Frijbits, fa. E.E. Denekamp, te 's-Gravenhage.
- N.V. Dordr. Rijst stijfsel fabriek DE RAMSKOP.
- (8-3-1889 Nederlanderschap) G. van Peere, Voorstraat 146.
- (goed gedrag) Gerardus Jac. Ludovocus Tollens, 21-1-1864.
- (11-3-1889) Adriana de Booij h.v. Lambert Wickerhoff, krankz. gest.
- A. Schrevel, gep mil. f 80.
- (13-3-1889) Elisabeth van Klaveren wed. J. Jacobs, tr. Joh. Groenendaal, afschrift 22-7-1887, haar hond steeds gemuilkorfd op straat te doen loopen.
- A. de Broeder geb. Mom winkel in kol. waren.
- (17-3-1889) Mattheus van Trijffel en Leendert Pieters.
- (18-3-1889) Maaike Vliegenthart, Varkenmarkt 27 (3 kinderen door Gerrit Wijker erkend).
- (20-3-1889)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 13-3-1889 veroordeeld zijn:
* P. Molenaar
* C. van Lelieveld
* H.J. Zoeteman
* A. Robijns
* J. van den Eijnden
- (22-3-1889) Joh. de Bres Jzn.
- dr. W. Francken, Inspec. gemeente, Noordzeebad, Scheveningen.
- Johannes Spoor, Ferdinand Borsten, Egbert Stephanus Jacobus Schut.
- (21-3-1889) Jacoba Makelie huisvr. Willem van Efferen, krankz. gesticht.
- (1-4-1889)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 27-3-1889 veroordeeld zijn:
* A. v.d. Geer
* J. Zwang
* P. de Waard
* A. Zwang
* P. van Kooten
- (5-4-1889) J.A. van Dam, naar Berlijn.
- (Ierseke 30-3-1889) A. van Selms, arts.
- (begr. van lijken buiten gemeente, Strijen 10-4-1889) Jacobus Ridderhof, 21, alg. begraafpl. 11/4.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Jan. 1889).
- (16-4-1889) Hendrik Kloot zijn huisvr. Aagje Klein in krankz. gest.
- (17-4-1889)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 10-4-1889 veroordeeld zijn:
* M.F. Kennis
* P. Jansen
* J.E. Rienstra
* en C. Schaap
- L.M. van Olst
- J.F. Polet, gege. mil. f 77,50.
- telegram Hindelopen
- (begr. Zwijndrecht 26-4-1889) levenllos lind van Adrianus Broos, R.C. begraafplaats 29/4.
- (buitenl. pasp.)
Henrij Boudewijn de Roo en echtgenoot (Duitsland, Oostenrijk, Rusland etc.)
Josina Veth (als voren)

(envelop 3)
- (30-4-1889) minderjarige Jacobus Adrianus Krüger, krankz. gest.
- (3-5-1889) Pieter Helenirs Traarbach, kleermaker, dochter Diena in krankz. gesticht.
- niet gesub. Bijz. school Van Dijk (Wilhelmina van Woensel)
- (30-4-1889)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 24-4-1889 veroordeeld zijn:
* G. van Zomeren
* T. Bakker
* W.F. v.d. Houten
* A. Schaap
* H. Versteeg
* A. Chastelet
* en C. Lelievelt
- (6-5-1889) Elias Boonen, broeder J.H. Boonen in krankz. gesticht.
- Cecilia van den Bongaart wed. Corn. van Kessel, zoon Cornelis in krankz. gesticht.
- (6-5-1889) agent van politie 3e kl. A.W. Sleeking.
- sleephelling Heer Koopman (J. de Borst).
- A. Meijer, fa. Hendrichs, Kuinders en Co
- (16-5-1889) Philippus Raadgeep, 63, arbeider, Varkenmarkt 14.
- Johannes de Rijke, geb. a costi 12-5-1862.
- (20-5-1889) Gerrit Grondhout, loteling.
- Hendrik Kloot, echtg. Agatha Klein, in krankz. gest.
- mr. G. Jongen/ de Jonge.
- (Breda 23-5-1889) begr. Cornelis van Drooge, overl. 22/5
- (brief) H. Engelsman, Veendam 20-5-1889 (diploma gr. vaart)
- wed. Petrus Nicolaas Kroes, overl. 1874.
- (25-5-1889) Johanna Wilhelmina, opsporing.
- (31-5-1889) Naar aanleiding van het vermelden in het Dagrapport van gisteren sub. 9 x 7 ure, heb ik de eer UEA te berichten dat heden gebleken is, dat de winkelier J. Versteeg, woonachtig alhier aan de Voorstraat No. 18, geen gevolg heeft gegeven aan diens plan om de groote bruine hond waarover was geklaagd, van de hand te doen. Dientengevolge vermeen ik U thans te moeten voorstellen, ... drie maanden muilkorven. Comm. van Politie.
- (1-6-1889) lijder Lukas Bakker naar gesticht te Medemblik.
- Bernard Anton Fromberg 10-1-1869.
- J.S. Manheim, Wijnstraat, koopman, ook in goud en zilver.
- jachten op waterwild.
- (Dubbeldam 11-6-1889) begr. Sebastiaan van Leeuwen, 17 mnd., Kath. begraafplaats.

(envelop 4)
- (Veenhuizen) Jacob Bezmeer.
- Pietertje van der Wulp echtg. Jan van der Linden, te Dubbeldam, krankz. gesticht.
- verplaatsbaar stoomtoestel (locomobiel), Stationsterrein.
- (18-6-1889) Jan Oosting, behuwd moeder Geertruida Paulina Bakker, krankz. gest.
- Johannes Teunis Bosch, 13 jr.
- (25-6-1889) milicien Wapperom.
- (1-7-1889 buitenl. pasp.) S.M.H. van Gijn.
- (29-6-1889)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 26-6-1889 veroordeeld zijn:
* J. de Ruiter
* J. Klaassen
* P. Hardenbol
* J. Ludikhuizen
* J. Zwang
* W. Souman
* N. van Efferen
* en wegens overtreding art 11 en 26 der drankwet A. Bouman
- Johannes Louwman, 3e regt. huzaren.
- dagloner Egbert Halfweeg/Halfwegen.
- Pieter Diepraam, stiefdochter Pieternella Kimeny, krankz. gest.
- (4-7-1889) C. Spork, staande op kermis Harlingen.
- Hendrika Luns.
- (6-7-1889)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 3-7-1889 veroordeeld zijn:
* J. van Buenen
* G. van de Graaf
* M. de Mei
* A. Brits
* IJ. de Jong
* en op grond van art. 11 en 26 dranktwet M.M. Bindels
- Etienne Marie Nickel Ghislain Serdobber(?) echtg. in krankz. gest.
- (13-7-1889 openb. veiligheid Brussel) Arie Johannes van Dam.
- lijst afgestane gelden schepelingen (april 1889)
- lijst zieken- en begrafenisfondsen in Nederland.
- (16-7-1889)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 10-7-1889 veroordeeld zijn:
* H. Donkelaar
* J. v.d. B[..]
* en D. Tims
- drinkwaterleiding
- (goud en zilver werken) Jan Wefers Bettink, fa. H.J. Schoonenberg.

(envelop 5)
- staat personeel gemeentescholen
- (1-8-1889 buitenl. pasp.)
mr. J.D. Schultz van Haegen (Duitsland, Frankrijk etc)
H.A. Nebbens Sterling
- (2-8-1889) Clara de Hoog echtg. Adrianus de Bruijn, in krankz. gest.
- Adriaan Bos geb. Sliedrecht 14-12-1869
- (3-8-1889)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 31-7-1889 veroordeeld zijn:
* A. Teuling
* D. van Walson
* A. Schilthuizen
* J. Janssen
- (Antwerpen 31-7-1889) nalatenschap van fam. van Ossenbruggen.
- begr. Willem Vernooij, 7 mnd., R.C. begraafplaats 6/8.
- (19-8-1889) Thomas Pieters, geb. Zevenbergen, vrouw Sara L.'Bloos
- (19-8-1889) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 14-8-1889 veroordeeld zijn:
* C. Lelieveld
* T. Vrijdag
* J.G. Brand
* H.G. Boekhout
- D. Hudig, Rotterdam.
- S.F. Franken, eigenaar tjalkschip 'Recht door Zee', zinken schip in Wolwevershaven.
- (4-9-1889) Met terugzending van den mij ten fine van bericht en raad bij Uwe apostiller d.d. 3 dezer No. 1614 R toegezonden brief van den Dirigerend Officier van gezondheid Chef van den militairen Geneesk. dienst alhier, heb in de eer U Ed A te berichten dat de daarin bedoelde Ludovicus Antonius Rous, geb. Gorinchem 21-3-1848 blijkens informatie, sedert zijn ontslag uit den dienst heeft gewoond ten huize van diens broeder Franciscus Rous te Gorinchem en eerst ... 5 weken in deze gemeente verblijfhoudende (geen aanmerking gedrag)
- (6-9-1889) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 28-8-1889 veroordeeld zijn:
* Pieter Schouten
* Frans de Graaf
* Obbe van der Krap
* Hermanus Koster
* Abraham de Bruijne
* Willem Driessen
* Adrianus Zoutewelle
* Frans van Dam
- matroos W.D. de Zeeuw, overl. 5/8 (Gerrit Huig de Zeeuw, vlashandelaar te Rijsoord)
- (16-9-1889) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 11-9-1889 veroordeeld zijn:
* Johannes Wagenaar
* Jan Zwang
* Hermanus Straatman
* Maria Hage
* Martinus van der Velde
* Reinier Ponsen
* Pieter Ridderhof
* Gerrit Abbema
* Johannes van der Waard
* Allegonda Christina Nieuwenhuis
* George Adam Jüng
* Hardenberg Bos
allen wonende te Dordrecht
- (16-9-1889) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 11-9-1889 veroordeeld zijn:
* Mientje de Goey, wonende te Dordrecht
- (16-9-1889) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Gorinchem op de 9-9-1889 veroordeeld zijn:
* Willem Frederik van den Houten
- M. Thonus, 2 karren op Knolhaven.
- (24-9-1889) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 18-9-1889 veroordeeld zijn:
* Simon Weele Verdoorn
* Mientje de Goeij
beiden te Dordrecht

(envelop 6)

- (28-9-1889) s.s. 'Johan Willem Friso' te Curaçao, matroos 3e kl Jan Andries van der Wal, overl. 2-9-1889 (gele koorts), moeder Wed. M.B. van der Wal, Wijnstraat
(Maria Barendina Bergmeijer wed. Gerben van der Wal, Godfr. Schalckensingel 309)
- begr. mej. Monart (Betje Hartog)
- (7-10-1889 Nederlanderschap) Jan Cornelis Bax.
- lijst afgestane schepelingen juli 1889.
- (20-10-1889) Johannes Hendricus Schoor, strafgevangenis 's-Gravenhage.
- (22-10-1889) Arnoldus Hermanus Pastoor.
- (Zwijndrecht 22-10-1889) begr. Johannes Geertruij V.... echtg. P.M. Brouwer.
- (19-10-1889) Gerardus Awater, varensgezel 22, te Ubbergen, 4-10-1889 vonnis rechtbank, overtreding hondenbelasting.
- (29-10-1889) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 23-10-1889 veroordeeld zijn:
1. Teunis Stuurman, 26 jaren
2. Pieter Petiet, 53
3. Adriana Bouman, 24
4. Anthonie de Vries, 34
5. Willem van de Weg, 54
6. Johannes Vink, 17
7. Adrianus van Goch, 43
8. Christoffel de Ridder, 44
9. Gerardus Theodorus Campen, 20
10. Adam Friets, 42
11. Theodorus Schuurman, 37
12. Geerdina de Boer, 33
allen te Dordrecht
13. Simon Verdoorn Weele, 40
14. Dammes Tims, 36
15. Joost Remers, 52
16. Anthoni Smeedjes, 49
allen te Dordrecht
- (6-11-1889) Kuyl & van Gijn, houtkoopers.
- (14-11-1889) personen die een soldaat kunnen huisvesten en voeden
no. 58 J.F. van Dooremale
no. 72 A. Hesselaar
no. 113 M. de Leeuw
no. 265 A. van Varik
no. 480 F. Stoker
no. 582 IJ.W. Kleinloog
no. 738 J. van Oudheusden
- (13-11-1889) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 13-11-1889 veroordeeld zijn:
1. Willem Marius de Rooij, 36 jaren
2. Cornelis Louwerens Abbema, 42
3. Willem Frederik Schot, 19
4. Philibert Demaret, 40
5. Arie van der Hoek, 25
6. Gerrit van de Graaf, 17
7. Andries Brits, 51
8. Johanna Marianna van Oploo, 27
9. Abraham de Bruine, 43
10. Pieter de Waard, 41
11. Johannes de Jong, 51
12. Willem Wulfse, 22
- sleepboot 'De Vrouw Elisabeth' van G. Grootenboer.
- Geertje Bouma wed. Roel Popma.
- (28-11-1889) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 20-11-1889 veroordeeld zijn:
1. Franciscus Johannes Hendricus de Vries, 35 jaren
2. Willem Johannes Verhesen, 43 jaren
3. Anthonia Chastelet, 56 jaren
- (3-12-1889) vleeschkeur / slachter en spekverkooper Martinus van der Ven.
- begr. mevr. Anna Sophia Oosterbeek wed. J.C. Singels, overl. 7/12, 74 jaar
- J. Roobol, karren fijn kolengruis in 't Geldelozepad.
- (11-12-1889) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 4-12-1889 veroordeeld zijn:
1. Abraham Franken, 43
2. Arnoldus Hermanus Pastoor, 30
- (17-12-1889) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 11-12-1889 veroordeeld zijn:
1. Antonius Karel Kok, 22
2. Hendrik van Zomeren, 29
3. Adriaan Briene, 45
4. Adriaan Jilleba, 52
5. Adriana van Wingerden, 18
6. Jan Zwang, 45
7. Teunis Bakker, 48
- (20-12-1889) Willem van Rossendaal, te Antwerpen.
- (27-12-1889) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 19-12-1889 veroordeeld zijn:
* Karel Hendrik Lugten
- Theodor Hastege, geb. Wesel 29-1-1833.

Laatst gewijzigd: aug./sept. 2005.