Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven burgemeester 1892-1893


Bron: stadsarchief Dordrecht
archief 6
Inventarisnummer: 3507, 3508, 3509, 3510

brieven burgemeester 1892 (SAD 6-3507)

(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3507 (NB. 3507 en 3508 in één doos))

(envelop 1)
- verslag landbouw in 1891.
- Staat van personen, die zich ter bekoming van Jacht- of Vischakte voor den dienst 1891/2 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
No. Naam Beroep Soort van vischtuig Woonplaats
1 A.S. Kes Jr. winkelier kl. vischakte (kruisnet) Voorstraat 158
2 C. Barto barbier kl. vischakte (schakels) N.M. Singel 2
3 F.M.J. Kerstens wijnhandelaar gr. jachtakte, kl. vischakte (kruisnet) Wolwevershaven 69
4 J. in 't Veld Kz. landbouwer schieten schadelijk gevogelte Dubbeldamscheweg 25a
5 H.C.C. van Maaren ooftkweeker gr. jachtakte A.C. Singel 42
6 J.A. Smits van Nieuwerkerk - kl. vischakte (mazen) Voorstraat 36
7 G. Mauritz Hz. cargadoor gr. vischakte Wijnstraat 131
8 A.C. Nievervaart cargadoor gr. jachtakte, gr. vischakte Singel 12
9 P.C. de Fuijk onderwijzer kl. vischakte (kruisnet) Boomstraat 2l
10 J. Aarnoutse Jr. visscher gr. vischakte Knolhaven 44
11 G. Sleeking winkelknecht gr. vischakte Kasperpspad 50f
12 H. Buikhuizen visscher gr. vischakte Weeskinderendijk 23
13 S.O. Weeland visscher gr. vischakte Riedijkstraat 2
14 J. Kriens schipper kl. vischakte (kruisnet) Keizershof 1
15 A. van Ardenne visscher gr. vischakte 's-Gravendeelschedijk 27
16 J. van Ardenne visscher gr. vischakte 's-Gravendeelschedijk 27
17 R. de Lange pakhuisknecht kl. vischakte (aalkorven) Vleeschhouwersstraat 16
18 H. Stolk smid kl. vischakte (kruisnet) 's-Gravendeelschedijk 41
19 J.A. Vos van Hagestein - gr. jachtakte, gr. vischakte Bn. Kalkhaven 27
20 J. Heijbeek winkelier kl. vischakte (schakels) Gr. Kerksbuurt 12
21 A.C. Crena de Jongh advocaat en procureur gr. jachtakte Wijnstraat 67
22 H.P. de Kat van Hardinxveld kassier gr. jachtakte, gr. vischakte Wijnstraat 59
23 C. Corpeleijn biljardmaker kl. vischakte (dobbers) Gravenstraat 15
24 D.P. van der Pauw machinist kl. vischakte (steekhaam) 's-Gravendeelschedijk 39
25 J.A. Göbel schoenmaker kl. vischakte (kruisnet) Voorstraat 147
26 G.P. Schepers broodbakker kl. vischakte (kruisnet) Noordendijk 84
27 L.H.H. Waterbeek voor zijn zoon A.L.H.H. Waterbeek - kl. vischakte (kruisnet) Voorstraat 123
28 F.H. van Gijn koopman kl. vischakte (kruisnet) Nieuwe Haven 29
29 W. Verhoeven Pzn aannemer gr. vischakte Merwekade 4
30 J. Versteeg voor zijn minderj. zoon Cornelis winkelier gr. vischakte Voorstraat 18
31 J.M. van Dort - gr. jachtakte, kl. vischakte (kruisnet) Mattensteiger (boord)
32 H.J. Koopman fabrikant gr. jachtakte Lijnbaan 35
33 J.F. Boshamer visscher gr. vischakte Wijngaardstraat 19
34 S. Weeland visscher gr. vischakte Heerheijmansuijsstraat 52
35 J. van Elk assuradeur gr. jachtakte Voorstraat 101
36 de Kat van Bleiswijk kassier kl. vischakte (kruisnet) Wolwevershaven 39
37 J. Feirabend kassier gr. vischakte Vest 32
38 W.L. de Kluizenaar tapper en slijter kl. vischakte (kruisnet) 's-Gravendeelschedijk 8
39 W.A.J. Schwarz vijlenfabrikant kl. vischakte (schakels) Toulonschelaan 32
40 S.M.H. van Gijn koopman gr. vischakte Achterhakkers 2
41 W.B.M. graaf van Rechteren Limpurg - gr. jachtakte V.S. Singel 28
42 mr. J.A.M. van der Hardt Aberson - gr. jachtakte N.M. Singel 60
43 A. Bos Pz. - gr. vischakte Wolwevershaven 9
44 E.L. Waterbeek - gr. jachtakte Bleekersdijk 2
45 C.H.C. Sunderman - gr. vischakte Boogjes 13
46 A.C. v.d. Heuvel visscher gr. jachtakte Lijnbaan 4
47 H.A. Bremekamp koopman gr. jachtakte Nieuwstraat 9
48 H. Bremekamp - gr. jachtakte Nieuwstraat 9
49 A. Benders - gr. jachtakte St. Jorisweg 13
50 J. van de Klunder roeier bij Rijkswaterstaat gr. vischakte Frankenstraat 5
51 F.A.H. Petersen varensgezel gr. jachtakte Augustijnenkamp 35
52 M. van der Kloet kleermaker gr. jachtakte Slikveld 18
53 J. de Jong schoenmaker gr. vischakte Botjesstraat 29
54 A. Vogelenzang arbeider kl. vischakte (gebbe) Boogjes 31
55 H.B. de Roo - gr. vischakte Spuiweg 94
56 W.L. de Kluizenaar tapper en slijter gr. jachtakte 's-Gravendeelschedijk 8
57 N.A. de Joncheere - gr. jachtakte Stationsweg 2
58 A.C. van de Heuvel vischhandelaar kl. vischakte (kuilnetten) Noordendijk 45
59 A. van Velzen arbeider kl. vischakte (gebbe) Pelserstraat 6
60 N.M. Bouvy fabrikant gr. vischakte Wijnstraat 41
61 P. Romijn visscher kl. vischakte (drijfnetten) Hg. Nieuwstraat 6
62 J.G. Mesman smid kl. vischakte (werpnet) 's-Gravendeelschedijk 43
63 J. van Elk assuradeur vergunning schieten van schadelijk gedierte in gesloten jachttijd (met honden) Voorstraat 101

Staat van personen, die zich ter bekoming van kostelooze vergunningen tot visschen voor den dienst 1891/2 bij den Burgemeester van Dordrecht hebben aangemeld.
No. Naam Beroep Soort van vischtuig Woonplaats
1 A. Lugten blokmaker steekhaam Augustijnenkamp 44
2 T. van Eijsden kleermaker kruisnet Wijngaardstraat 38
3 G. Dubbeldam blikslager steekhaam Matena'spad 34
4 J. Lugten arbeider steekhaam Hellingen 142
5 M. Tuk arbeider steekhaam Marienbornstraat 40
6 A. Versteeg boekbinder fleuren Vleeschhouwersstraat 24
7 J. Finmans mandenmaker steekhaam Marienbornstraat 44
8 J.M. Dekker arbeider steekhaam Marienbornstraat 50a
9 J. van Duivenbode stoker steekhaam Bleijenhoek 32
10 P. Rombout timmerman steekhaam Toulonschelaan 2
11 J. Dubbeldam visschersknecht aalfuiken Matena'spad 34
12 C. Duvijn sjouwer kruisnet Augustijnenkamp 40
13 J. Smits sigarenmaker aalkorven Marienbornstraat 13rd
14 A.W. Sleeking arbeider steekhaam Hellingen 104
15 C. Vink pakhuisknecht kruisnet Nieuwkerksplein 13
16 A. Verwoerdt timmerman steekhaam Bagijnhof 76
17 A. Retel tabakskerver kruisnet Torenstraat
18 F. de Ronde opperman steekhaam K. Spuistraat 10
19 F. Gooshouwer kurkensnijder steekhaam Raamstraat 30
20 A.J. Roest wijnkoopersknecht schakels Nieuwkerksplein 11
21 W.A. Schols blikslager steekhaam Hellingen 18b
22 M.C. Sleeking blikslager steekhaam N.M. Singel 26
23 H.J. van der Kooij blikslager steekhaam Bagijnhof 33
24 W. van Loon besteller aalskorven Wijnstraat 2
25 H. Kelfkens timmerman steekhaam M. van Holystraat 26
26 A. Lugten arbeider steekhaam Matena'spad 6
27 J. de Graauw gasfitter kruisnet Wijnstraat 37
28 H. de Bruijn schoenmaker aalskorven Wijnstraat 27
29 L.C. Roodenburg kurkensnijder kruisnet L. Breestraat 32
30 A. de Keijzer sjouwer steekhaam Noordendijk 69
31 G.J. Rijnaard blikslager steekhaam Vest 143
32 T. van Dijl zakkendrager steekhaam Wijnstraat 32
33 A. Spoor sjouwer steekhaam Hellingen 120
34 C.J. Groesbeek arbeider steekhaam Hellingen 5
35 D. Vink verlakker steekhaam Raamstraat 22
36 A. Spoor - steekhaam Boomstraat 13
37 B. Haksteen arbeider steekhaam Hooge Bakstraat 3
38 B.J. Verkijk arbeider kruisnet Toulonschelaan 40k
39 G. Stillebroer mattenmaker werpnet Lage Bakstraat 16
40 D. Boshoven arbeider steekhaam Hellingen 34
41 H. Sprangers zakkendrager steekhaam Kr. Elleboog 29
42 A.T.H. de Gidts - steekhaam Pottenkade 3
43 J. van der Wees bediende werpnet Gravenstraat 1
44 J. Voskuijl vischknecht aalskorven Knolhaven 24
45 A. van Dijk arbeider steekhaam Hellingen 54
46 G. Koman koopman kruisnet Veststraat 90
25-8-1892 C. Duvijn duplicaat kostelloze vergunning, verloren geraakt.
- (4-1-1892) Teuna Klop huisvr. Johannes Erkers in Krankz. Gest.
- (2-1-1892) H.F. Engelbarts, agent van politie.
- (4-1-1892) Markus van der Linden.
- (Stadt Linz a. Rh. 29-12-1891) .. die Elterns des Schiffersjungen Dietrich de Bruijn van dort unvermogend sind ..
- (6-1-1892) stoomketel borstelhout fabriek fa. Bouman en Kieboom.
- (4-1-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 16-12-1891 veroordeeld zijn:
1) Peter Hol, 34
2) Hendrik Dominicus van Dooren, 21
3) Gerrit de Snoo, 43
4) Adrianus Leendert Ligtmans, 21
5) Hendrik Vermeulen, 35
6) Pieter Romijn, 57
7) Adrianus van Welie, 28
8) Pieter van den Berg, 55
9) Johannes Tijssen, 38
10) Pieter Schouten, 57
11) Arie Verhoeven, 20
12) Anthonie de Vries, 38
13) Johannes van Dam, 57
14) Arie Teuling, 38
- (4-1-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 23-12-1891 veroordeeld zijn:
1) Gerrit Hendrik Rook, 22
2) Willem van Dee, 26
3) Cornelis Bakker, 18
4) Martinus Ponte, 39
5) Anna Maria Denissen, 43
- tabellarische opgave politie personeel.
- (Nijmegen 5-1-1892) Willem van Houwelingen.
- (6-1-1892) Joseph Smidt, ongehuwd, geb. Dordrecht 4-8-1858.
- (8-1-1892 Kruisberg Doetinchem) Johannes Vos, Nicolaas van Dijl, Hendrik van Es.
- (11-1-1892) J.G. van der Schulp, overl. 1-12-1891, ten gevolge van hartverlamming (wachtschip te Soerabaja).
- (Dordrecht 14-1-1892) Een paar malen, en ook gisteren zijn bij mij klachten ingekomen over het aanvallen en in de kleederen bijten van voorbijgangers door de bruinharige hond van den besteller J. BOUMAN woonachtig alhier aan het Maartensgat No. 4. De gemeente-veearts tekens verzocht dien hond in oogenschouw te nemen, rapporteert mij thans, dat het gewenscht is, dat het dier worde gemuilkorfd. Mij hiermede .. etc. De Commissaris van Politie.
- (12-1-1892 Alkmaar Rijksopvoedingsgesticht) Jacob van Schaardenburg.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Okt. 1891).
- (Ridderkerk 18-1-1892) begr. Simon den Hartog, 53 en 6 mnd., Isr. Begraafplaats te Dordrecht.
- (Dubbeldam 19-1-1892) begr. Rosalie Barbos(?) alg. begraafplaats te Dordrecht.
- (parket o.m. 19-1-1892) Augustinus Anthonie BIERENS.
- (20-1-1892) J.F. Dooren, mil. Oost-Indië.
- Frans August Meijer.
- (Zwijndrecht 25-1-1892) Antonia HOUBE, 15 mnd. begr. R.C. begraafplaats te Dordrecht
- sleepboot 'Zeldenrust' en 'Merwedeknaal' van G.A. van Hattem en Seret (nu Flip Klein)
- f 10 gratificatie J. SMIDT, Doelstraat 1
- (4-2-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 20-1-1892 veroordeeld zijn:
1) Antonie Retel, 47
2) Frederik Reppel, 53
- overl. Adriana van STOCKROM 31/12 l.l.
- (parket o.m. 24-4-1892) Dirk Boest Gips, 52
- (24-2-1892) Klaas Roepers, letterzetter, geb. Zevenbergen 14-11-1865.
- (24-2-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 17-2-1892 veroordeeld zijn:
1) Gerad Anton van Peeren, 26
2) Willem Wulfse, 25
3) Willem Boermans, 49
4) Pleun van Plank, 19

(envelop 2)
- (Hilversum 1-3-1892) mej. M. Bax, Vischstraat 13.
- (9-3-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 2-3-1892 veroordeeld zijn:
1) Johan Leonardus Hendriks, 29
2) Pieter Petiet, 55
3) Johan Herman Duister, 17
4) Anthonie Jonkers, 56
5) Hendrik Gerrit Vorkink, 27
6) Dirk Duister, 25
7) Hendrik Govert de Haas, 48
8) Nicolaas Duister, 23
9) Herman Verheul, 48
10) Arie Johannes Schot, 59
11) Pieter de Ward, 43
12) Jenneke Anthonia van Eijgens, 54
13) Jan Zwang, 48
- (15-3-1892))Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht GORINCHEM op de 8-3-1892 veroordeeld zijn:
* Aartje van den Heuvel h/v. van Nicolaas van Arkel, 40 jaren
- (23-3-1892) A. Meijer, reizende voor firma Hendrichs.
- (Kralingen 23-3-1892) begr. M.J.Th. Struijs, echtg. J.N. Stevens, begraafplaats te Dordrecht.
- Cornelis Ludovicus Adrianus Delfgaauw, R.C. priester.
- (24-3-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 16-3-1892 veroordeeld zijn:
1) Philebert Demaret, 42
2) Arie Verhoeven, 20
3) Christoffel Kraaijenbrink, 21
- (J. van Ek, assuradeur, Voorstraat 101) opsomming jachtterrreinen te Dordrecht.
- (1-4-1892) C.F. Zeevaart, mil. Oost-Indië.
- (9-4-1892) Dirk Adolf Eduard VALKHOFF, reiziger, moeder Alida van Boekhout echtg. Adolf Eduard Valkhoff, in geneesk. Gest. voor Krankz.
- Bernardus Pols.
- (IJsselmonde 13-4-1892) begr. Klara Boers, 90 jr., Isr. begraafplaats te Dordrecht.
- (gedrukt) bericht voor voorwaardelijk in vrijheidsstelling / verlofpas voor JAN DRENTH, arbeider, Valthermond, Odoorn.
- (Nederlanderschap 12-4-1892) H.E.H. Leffers, Voorstraat 368.
- lijst afgestane gelden schepelingen (Jan. 1892) o.a. P. Bothof.
- brief W. FREEN, Voorstraat 365.
- (19-4-1892) Maaike Hennekes wed. P. Huis, kasteleines, Blijdenhoek 43 (sterke drank).
- (Zwijndrecht 19-4-1892) begr. Anna Margaretha SPRUIJT, op R.K. begraafpl. te Dordrecht.
- F.A.D. Plancken, Burg. de Raadtsingel 13, achterzaal en achtertuin repetitien 'Crescendo'.
- (Ministere de la Justice) Louis Francois Jaques Verschure, geb. Waalwijk 24-12-1855.

(envelop 3)
- J.E.H. Menzel, te Utrecht, op een schip in de Wolwevershaven een walvisch ter bezichtinging te mogen stellen.
- (28-4-1892 Dordrecht) Antonie Zwanikken, glazenwasscher.
- (27-4-1892) mandenmaker C.H.W. TAPPE, Wijnstraat, een z.g. spoormandje voor f 2 gekocht ten behoeve zijner vrouw maar niet betaald (H. HOL 2e politie)
- (3-5-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 27-4-1892 veroordeeld zijn:
1) Karel Wemmers, 51
2) Anthonius Petrus Johannes Scheefhals, 52
3) Willem Joris Wisse, 51
4) Frans Kruisifix, 63
5) Ferdinand Charles Steensel van der Aa, 30
- (6-5-1892) Petrus Cornelis de Graauw (korps mariniers)
- ('s-Gravenhage 8-5-1892) begr. Jonkvr. M.C.P. Gevaerts van Nuland te Dordrecht.
- (2-5-1892 Westzaan) A. Behrens.
- Johannes Boom (3e reg. huzaren, 4e eskadron).
- (Dordrecht 15-5-1892) Zooals U uit het jongstleeden nachtrapport zal zijn gebleken, is gisterenavond het 12-jarig zoontje van den Heer G. van Peeren in het rechterbeen gebeten door den keeshond van de weduwe W. van Hemert aan de Voorstraat No. 168 alhier. Hoewelk de heer Ellerman, gemeente-veearts, is uitgenoodigd den hond in oogenschouw te nemen en van zijne bevinding te rapporteeren, meen ik UEdA in overweging te moeten geven, aangezien eene gelijke klacht op de 7e dezer is ingekomen van den heer J.S.J. VRIESENDORP dat zijn dochtertje door dien hond was gebeten, den uitslag van 't onderzoek van den heer Ellerman niet af te wachten, maar den hond te beschouwen als kwaadaardig en op grond van artikel 42 der politieverordening te bevelen dat dit dier steeds van een muilkorf moet zijn voorzien. De Commissaris van Politie.
- ('s-Gravendeel 18-5-1892) begr. Joseph Fink, Kath. begraafplaats Dordrecht.
- W.A. Scholten.
- Signalement George Bäcker, zoon Frans en Johannes Rietveld, geb. Breda 21-8-1871.
- (1-6-1892 Nederlanderschap) Francisucs Johannes Hendricus de Vries te Bruckhausen.
- (briefhoofd: (met tekeningetje) Hotel Pologne J.A.C. Schotel, Scheffersplein) A. Meijer, reiziger Hendrichs.
- (2-6-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 25-5-1892 veroordeeld zijn:
1) Adrianus Antonius de Waal, 24
2) Pieter Petiet, 55
3) Marinus de Rooij, 38
4) Pieter de Rek, 55
5) Willem de Wit, 48
- Thomas Hendrikus Molenschot, geb. Dordrecht 29-5-1867.
- (Dordrecht 7-6-1892) Blijkens een heden bij mij ingekomen rapport van den Heer H.L. Ellerman, Gemeenteveearts alhier, betreffende den groote, zwarten hond van C. Sprangers woonachtig alhier aan de Kolfstraat no. 17 en waarop betrekking heeft het vermelde in het jl.. dagrapport sub 10.30 ure, is dat dier niet kwaadaardig doch wordt het gewenscht geacht, aangezien reeds vroeger daarover dergelijke klachten in kwamen, den eigenaar de verplichting op te leggen, den hond gedurende 3 maanden van een muilkorf te voorzien. Overeenkomstig ....etc. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 13-6-1892) Blijkens een heden bij mij ingekomen rapport van den Heer H.L. Ellerman, Gemeenteveearts, betreffende den wit zwart gevlekten hond van A.A. van Geffen woonachtig alhier aan de Tolbrugstraat W.Z. no. 6 en waarop betrekking heeft het vermelde in het Dagrapport van jl Zaterdag sub 7 uur, is dat dier niet kwaadaardig doch heeft het de gewoonte tegen honden gespannen onder wagen te blaffen en dan de vervoerders te bijten, zodat het gewenscht wordt geacht, dat deze hond wordt gemuilkorfd. Mij met dit advies vereenigende heb ik de eer UEdA voor te stellen Van Geffen voornoemd de verplichting op te leggen dat zijn hond steeds van een muilkorf moet zijn voorzien. De Commissaris van Politie.
- (Offcie of J.C. Schotel Ph.G., Pharmacist, Gloster, Miss, 1-6-1892) son of Johan William van Steenbergen Schotel (overl. 2-4-1891) en Maria van Dockum (overl.1-10-1884)
- (16-6-1892)Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 8-6-1892 veroordeeld zijn:
1) Hendrik Groenenberg, 32
2) Willem Wulfse, 25
3) Pieter de Waard, 43
4) Martinus Ponte, 40
5) Philipus Haeser, 39
6) Jan de Leeuw, 62
7) Leendert Visscher, 32
8) Izaak Braadbaart, 32
9) Pieter Berkhouwer, 25
10) Johannes Wilhelmus Spaan, 19
11) Francina Binnenveld, 28
12) Cornelis Uitdenbogaard, 67
- Hendrik Grebbing, landeigenaar, Angelsloo (Emmen) / Charles Matthijssen.
- (30-6-1892) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 22-6-1892 veroordeeld zijn:
1) Karel Christiaan van Rooij, 32
2) Karel Wemmers, 51
3) Johannes Kammerman, 44
4) Gerrit Havelaar, 16
5) Anthonie de Vries, 38
- (28-6-1892) Frederik Hegemans.

(Laatst gewijzigd: aug. 2005.