Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven van kunstschilder Roland Lary (1855-1932) aan kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195
Inventarisnummer: 77 (3 brieven en 1 briefkaart)

(transcriptie: E. van Dooremalen)


december 1930


BRIEF december 1930

(envelop voor) ontv. 8 dec. 1930
Den heer R. Lary is jarig op 22 Dec.

Den WelEd. heer R. Kennedy
Vrede Rust
Bergen op Zoom


(envelop achter) St. Jorisweg 3 Dordrecht

Dordecht Dec. 1930

Amice

Hartelijk dank voor de blijken van deelneming bij het overlijden van mijn broeder Jan en ik zal zoo
als u mij verzocht die aan de famillie overbrengen.
Ik ben hoewel de jongste lang niet de sterkste van de drie broeders,
door bijna mijn geheele leven zeer de voorzichtigheid te betrachten
heb ik het al een heel eind gebracht - hiermede meen ik, dat ik, al is het niet precies zoo als
ik zou willen - toch aan het werk heb kunnen blijven - zoals U terecht opmerkt is dit
zeker de voornaamste voorwaarde voor

waarde om er den moed in te houden. Ieder heeft zoo zijn eigen bezwaren.
Bij hun bezoek in Nov. zou Uw broer en zuster moeilijk iets omtrent mij
kunnen mededeelen - ik heb ze in den laatsten tijd heelemaal niet ontmoet of gezien.
Wat de catalogus betreft.
Ik zal daar ik dezer dagen op Pictura moet zijn - zorgdragen dat U een catalogus zal worden toegezonden.
Op 22 Dec. e.k. zal ik zoo ik het beleef 75 ter mijner eere heb ik van
het bestuur de Pictura de beschikking gekregen over een groote wand-ruimte voor
mijn werk op de ledententoonstelling, waar ik met het oog op mogelijke
verkoop van vooral oudere werken dankbaar gebruik maak

Doe s.v.p. mijne vriendel. groeten terug aan Marinus Reus
en ontvang die van mij.

je vriend Roland Lary.

Laatst gewijzigd: december 2019.