Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van overledenen 1865-1866-1867


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3965 envelop 8 (Lias: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van aan cholera aziatica overledenen (in de zomer) van 1866 en 1867)

(door E. van Dooremalen)


80 Emma Wilhelmina Plasier (01-06-1866)


80 Emma Wilhelmina Plasier (01-06-1866)


De ondergeteekende Med. Doct. &c als
zoodanig gepractiseerd hebbende over
Emma Wilhelmina Plasier [Plazier] en alhier
overleden aan de Cholera Asiatica verzoekt
dat voornoemd lijkje zoo spoedig
mogelijk ter aarde worde besteld.
Dordt 1 Junij 1866.
Dr. v.d. Elst.

Laatst gewijzigd: januari 2020.