Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van overledenen 1865-1866-1867


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3965 envelop 8 (Lias: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van aan cholera aziatica overledenen (in de zomer) van 1866 en 1867)

(door E. van Dooremalen)


81 Anthon Schaap (02-06-1866)


81 Anthon Schaap (02-06-1866)


L:S:
De ondergeteekende geneesheer alhier
verklaart dat het noodzakelijk dat het lijk
aan de aan cholera Asiatica gestorven
Anthon Schaap zoo spoedig mogelijk
worde begraven.
Dordt 2 Junij 1866.
F.J. Boudier.

Laatst gewijzigd: januari 2020.