Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van overledenen 1865-1866-1867


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3965 envelop 8 (Lias: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van aan cholera aziatica overledenen (in de zomer) van 1866 en 1867)

(door E. van Dooremalen)


82 H.M.C. Leene, Prinsenstraat D216 (01-06-1866)


82 H.M.C. Leene, Prinsenstraat D216 (01-06-1866)


De ondergeteekende acht
het in het belang der ge-
zondheid noodzakelijk
dat het lijk der aan
cholera Asiatica over-
ledene H.M.C. Leenen [= Helena Maria Catarina Leene, dr. van Petrus Leenen en Catarina de Jong]
(Prinsenstraat D216)
binnen 36 uren na
den dood worde ter
aarde besteld.
Dordrecht 1 Junij 1866.
J.A. Delhez.

Laatst gewijzigd: januari 2020.