Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van overledenen 1865-1866-1867


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3965 envelop 8 (Lias: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van aan cholera aziatica overledenen (in de zomer) van 1866 en 1867)

(door E. van Dooremalen)


86 Frans Jans Hontong (11-5-1866)


86 Frans Jans Hontong (11-5-1866)


De ondergeteekende verklaart dat het
in het belang der openbare gezondheid noodza-
kelijk is om het lijk van Frans Jans Hontong
uiterlijk Zaturdag aanstaande te doen begraven.
F. de Vries, Med. doct.
Dordrecht, 11 Mei 1866

Laatst gewijzigd: januari 2020.