Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van overledenen 1865-1866-1867


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3965 envelop 8 (Lias: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van aan cholera aziatica overledenen (in de zomer) van 1866 en 1867)

(door E. van Dooremalen)


91 Jenneke Bons (15-4-1865)


91 Jenneke Bons (15-4-1865)


De ondergeteekende verklaart dat het
in het belang der openbare gezondheid noodzake-
lijk is om het lijk van Jenneke Bons, heden
nacht alhier aan de Kinderziekte overleden, zoo
spoedig mogelijk te begraven.
F. de Vries, med. doct.
Dordrecht 15 April 1865.

Laatst gewijzigd: januari 2020.