Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van overledenen 1865-1866-1867


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3965 envelop 8 (Lias: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van aan cholera aziatica overledenen (in de zomer) van 1866 en 1867)

(door E. van Dooremalen)


23 Maria Geertruij Muller, echtg. Johann Frederik Durr (21-07-1866)


Maria Geertruij Muller, echtg. Johann Frederik Durr (21-07-1866)


De ondergeteekende verklaart dat het
in het belang der openbare gezondheid
nodzakelijk is dat het lijk der aan Cholera
Asiatica overledene weduwe Durr geb.
Muller [= waarsch. Maria Geertruij Muller, echtg. Johann Frederik Durr], spoedig worde ter aarde besteld.
Dordrecht 21 Julij 1866.
J.A. Delhez


Laatst gewijzigd: januari 2020.