Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van overledenen 1865-1866-1867


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3965 envelop 8 (Lias: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van aan cholera aziatica overledenen (in de zomer) van 1866 en 1867)

(door E. van Dooremalen)


34 Helena Kemink huisvrouw F. Fransen (24-06-1866)



De ondergeteekende ver-
klaart dat er bij hem geene
bedenking bestaat tegen
de ter aarde bestelling
van het lijk van Helena
Kemink huisvrouw van
F. Fransen
op morgen na
den middag
24 Junij 1866
Onnen


Laatst gewijzigd: januari 2020.