Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van overledenen 1865-1866-1867


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3965 envelop 8 (Lias: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van aan cholera aziatica overledenen (in de zomer) van 1866 en 1867)

(door E. van Dooremalen)


48 (Elisabeth Swanenberg) huisvr. van Joh.s Quant (Kwant) (16-06-1866)


48 (Elisabeth Swanenberg) huisvr. van Joh.s Quant (Kwant) (16-06-1866)


L.S.
De ondergeteekende verklaart dat de
huisvr. van Joh.s Quant [= Elisabeth Swanenberg, overl. 15-6-1866, echtg. Jan Kwant] al zijnde aan
Cholera Asiatica gestorven zoo spoedig mogelijk
dient te worden begraven.
Dordt 16:6:66
Dr. Boudier


Laatst gewijzigd: januari 2020.