Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van overledenen 1865-1866-1867


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3965 envelop 8 (Lias: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van aan cholera aziatica overledenen (in de zomer) van 1866 en 1867)

(door E. van Dooremalen)


50 kapitein Niels Bonnewee Throp (16-06-1866)


50 kapitein Niels Bonnewee Throp (16-06-1866)


Voldoende aan de wensch van de stuurman, verzoekt
de ondergeteekende praktizerend geneesheer in het
Cholera Ziekenhuis alhier, dat de Kapitein Niels
Bonnewee Throp
, die aan Cholera Asiatica
is overleden, binnen den bij de wet bepaalde tijd
worde ter aarde besteld.
Dordrecht 16 Junij 1866
P. de Vrij

(Zondag tusschen acht en 9 ure. 2e klasse)


Laatst gewijzigd: januari 2020.