Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van overledenen 1865-1866-1867


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3965 envelop 8 (Lias: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van aan cholera aziatica overledenen (in de zomer) van 1866 en 1867)

(door E. van Dooremalen)


67 [Maria Sibilla] kind van schipper [Theodorus] Rabbers (09-05-1866)


67 [Maria Sibilla] kind van schipper [Theodorus] Rabbers (09-05-1866)


Ondergeteekende verklaart het noodzakelijk is
dat het kind van schipper Rubbers [= Maria Sibilla Rubbers, dr. van Theodorus Rubbers en Maria Landweer] liggende aan de
Merwekade, zoo spoedig mog(e)lijk begraven worde.
Dr. van Oldenborgh
Dordt 9 Mei 1866

(Zaturdag 4-5 ure)


Laatst gewijzigd: januari 2020.