Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van overledenen 1865-1866-1867


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3965 envelop 8 (Lias: brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van aan cholera aziatica overledenen (in de zomer) van 1866 en 1867)

(door E. van Dooremalen)


77 Catharina de Haan (06-06-1866)


77 Catharina de Haan (06-06-1866)


De ondergetekende verklaart het noodza-
kelijk om het lijk van Catharina de Haan, aan
Aziatische cholera overleden, spoedig te doen begra-
ven.
P. de Vries, Med. Dr.
Dordrecht, 6 Junij 1866


Laatst gewijzigd: januari 2020.