Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


001 Pieter Erkens (Kolfstraat C1549)


Pieter Erkens

Kolfstraat C1549
De vrouw aangetast en zijn dochtertje overleden [-] Mei 1866

- Verbrand den [-] Mei 1866 onder toezicht van Dr. B. van der Elst beddengoed van P. Erkens

- 1866
mei 26 - Door tuschenkomst van Dr. B. van der Elst 1 nieuw duilen bed en 1 veeren kussen f 12,-

Laatst gewijzigd: december 2019.