Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


010 de Erven Johannes Valke (Hellingen E90)


de Erven Johannes Valke

Hellingen E no. 90 De vrouw overleden [-] junij en de man overleden [-] Junij 1866.
Hij was metselaarsknecht.

1866
October - C.H. Rissik 1 beddentijd gewasschen gezuiverd en hersteld f 1,50
42 El duil ingevuld f 1,50
1 hoofdpeluw tijd f 2,-
3 kussentijken f 2,70
1 bedden hoofdpeluw tijk gewasschen met nieuw koord genaaid en gewast f 3,50
voor het zuiveren der veeren f 2,50
een peluw gewasschen f 0,25
10 lb duil ingevuld f 2,50
= f 25,45

Laatst gewijzigd: december 2019.