Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


101 wed:e Gerrit van Peeren (Hermansuisstraat C557)


wed:e Gerrit van Peeren

Hermansuisstraat C557.
De man overleden [-] Julij 1866.

1866
Julij 16 - Waschloon dekens f 1,-
October - H.A. van Kampen voor het zuiveren van 1 duilen bed peluw en 2 veeren kussens f 2
twee oude kussen bladen f 1,-
en 20 lb duil f 4,- = f 7.-

Laatst gewijzigd: december 2019.