Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


103 wed. Johannes Vogels (Hil D502)


wed. Johannes Vogels

Hil D502
De man overleden [-] Julij 1866.

Verbrand 19 Julij 1866
2 kaffen peluws

1866
Julij 17 - Huur van 1 bed voor 8 dagen aan VAN KAMPEN f 0,50
Julij 21 - Schonmaken woning f 1,25
Julij 21 - Waschlloon dekens enz f 2,-
Julij 26 - E. KEUSS 2 peluwzakken 8 el 4/4 linnen f 2,60
Julij 31 - fooi Schuitenvoerder f 0,10
Septemb. 1 - 4 zakken kaf f 0,64
Octob. 2 - 3 bossen stroo f 0,33
Octob. - H.A. VAN KAMPEN voor het zuiveren van 1 veerenbed met dito kusse f 4,-
1 peluwtijk geleverd en zeegras f 5,-

Laatst gewijzigd: december 2019.