Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


104 Nicolaas van Dalen (Wijngaardstraat C508)


Nicolaas van Dalen

Wijngaardstraat C508.
Zijne vrouw overleden den [-] Julij 1866.

1866
Julij 20 - Schoonmaken woning f 1,25
Julij 20 - Waschloon dekens f 1,00
October - C.H. RISSIK 1 beddentijk gewasschen opnieuw genaaid en gewast f 2,-
voor het zuiveren der veeren van bedpeluw en 4 kussens f 2,45 = f 4,45

Laatst gewijzigd: december 2019.