Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


107 Hartog Allemans (Raamstraat D603)


Hartog Allemans

Raamstraat D603.
Kind Grietje overleden [17] Julij 1866.

verbrand 19 Julij 1866
1 kaffen peluw
2 kaffen kussens
3 bossen stroo

1866
Julij 20 - waschloon dekens f 0,60
Julij 26 - E. KEUSS 1 peluw en 1 kussenzak 8 4/4 el linnen f 2,60
Julij 31 - fooi Schuitenvoerder f 0,10
Septemb. 1 - 5 zakken kaf f 0,80
October 2 - 2 bossen stroo f 0,22
October - H.A. van KAMPEN voor het zuiveren van een veerenbed en 4 dito kussens en 2 nieuwe kussenbladen geleverd f 6,-

Laatst gewijzigd: december 2019.