Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


108 de wed. Paulus Pluim (Tweede Singel MW 61-2)


de wed. Paulus Pluim

Tweede Singel MW 61-2
Hij overleden 6 Julij 1866.

1866
October - C.H. RISSIK 1 bedpeluw en 2 kussentijken gewasschen op nieuw genaaid en gewast f 3,50
voor het zuiveren der veeren f 2,50
9 lb duil in de peluw gevuld f 2,25
= f 8,25

Laatst gewijzigd: december 2019.