Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


011 Martinus van der Schulp (Twintighuisjes E483)


Martinus van der Schulp

Twintighuisjes E483
De vrouw overleden [-] junij 1866
Hij is losse sjouwer.

1866
October - C.H. Rissik 2 bed(d)en gewaschen gezuiverd en hersteld f 2,-
1/6 El duil in gevuld f 0,25/f 19 1 kussentijk f 0,90
1 kussentijk gewasschen en gezuiverd f 0,50
de veeren van kussens en peluw gezuiverd f 0,75
3 dekens gewasschen f 1,50
= f 24,65

Laatst gewijzigd: december 2019.