Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


111 de wed. Hendrik van der Gijp (Wijngaardstraat C701)


de wed. Hendrik van der Gijp

Wijngaardstraat C701.
Hij overleden Julij 1866 en een kind aangetast.

1866
Julij 25 - Wschloon beddengoed f 1,50
October - H.A. van KAMPEN voor het zuiveren van 1 veeren bed 1 dito peluw 3 dito kussens 1 zeegras bed en tijken schoongemaakt f 6,-
zeegras geleverd f 1,- = f 7.-

Laatst gewijzigd: december 2019.