Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


113 Hendrik Kroonen (Kasperspad E291)


Hendrik Kroonen

Kasperspad E291
Kind Johannes (Johanna Cornelia) overleden den [-] Julij 1866.

1866
Julij 27 - Waschloon van dekens f 0,75
October - H.A. van KAMPEN voor het zuiveren en schoonmaken der tijken van 1 duilen bed peluw 2 kussens en oud kussenblad geleverd f 1,50 20 lb. duil f 4 = f 5,50

Laatst gewijzigd: december 2019.