Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


119 Borghardus Schotel (Vriesestraat)


Borghardus Schotel

Vriesestraat
Hij en zijn zoon aangetast geweest.

1866
August. 14 - Schoonmaken der woning f 1,-
August. 14 - Waschloon van dekens f 0,45
October - H.A. VAN KAMPEN voor het zuiveren van 1 veeren bed 2 dito peluws 2 dito kussens en tijken schoongemaakt f 5,50

Laatst gewijzigd: december 2019.