Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


121 de wed:e Gijsbertus Voets (Vriesestaat)


de wed:e Gijsbertus Voets

Vriesestaat.
Zij aangetast geweest

1866
Julij 25 - Waschloon dekens enz f 0,50
Julij 25 - Schoonmaken woning f 0,50
October - H.A. VAN KAMPEN voor het zuiveren van 1 duilen bed, f 1,-

Laatst gewijzigd: december 2019.