Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


122 Steven Hendrik Schreuder (Augustijnenkamp)


Steven Hendrik Schreuder

Augustijnenkamp
Zijne vrouw aangetast geweest

Verbrand 24 Julij 1866
1 kaffen bed
1 zeegras peluw
2 zeegras kussens
3 bossen stroo

1866
Julij 25 - Waschloon dekens enz. f 0,45
August. 5 - E. KEUSS bedpeluw en kussenzakken 9 El 6/4 en 8 el 4/4 Linnen f 6,42 1/2
Septemb. 1 - 3 zakken kad, f 0,46
Septemb. 17 - fooi Schuitenvoerder f 0,10
OCtober 19 - J. ROMIJN BZ 5 dr. lb. zeegras, f 0,50

Laatst gewijzigd: december 2019.