Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


124 Johannes Lems (Marienbornstraat C754)


Johannes Lems

Marienbornstraat C754.
Zijne vrouw overleden [-] Julij 1866.

1866
August. 1 - Waschloon voor dekens enz f 1,25
August. 1 - Schoonmaken woning f 1,50
October - C.H. RISSIK 1 bed en 2 kussens gewasschen genaaid 1 kussentijk gewasschen veeren gezuiverd f 3,25
October - H.A. VAN KAMPEN voor het zuiveren van 1 duilen bed, dito kussens veeren peluw en de kussens en duil geleverd f 5,-

Laatst gewijzigd: december 2019.