Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


127 Hendrik Mannie (Hermansuisstraat C705)


Hendrik Mannie

Hermansuisstraat C705.
Zijne vrouw overleden [-] Julij 1866.

1866
Julij 30 - Waschloon van dekens f 0,45
Julij 30 - Schoonmaken woning f 0,45
October - H.A. VAN KAMPEN voor het zuiveren van 1 veeren bed, 3 d(it)o kussens, 1 duilen peluw en duil geleverd, f 6,-

Laatst gewijzigd: december 2019.