Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


132 Gerrit Jonas de Rooij (Wijnstraat B-/logement van Speijk)


Gerrit Jonas de Rooij

is door de Cholera aangetast ten huize van Jacobus van Rooijen logement van Speijk Wijnstraat B. no. [-] en overleden [-] Julij 1866.

Verbrand 31 Julij 1866
1 duilen ebd
1 duilen peluw
2 duilen kussens
3 bossen stroo

1866
August. 8 - E. KEUSS bed peluw en kussenzakken 9 el 6/4 en 8 el 4/4 linnen f 6,42 1/2
August. 8 - id 1 deken f 1,80
October 2 - 5 zakken kaf, f 0,40

Laatst gewijzigd: december 2019.