Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


134 Pieter Ponten (Doelstraat)


Pieter Ponten

Doelstraat [-] ten zijnen huize en op zijn bed heeft het kind van zijnen zwager Johannes Grootenboer genaamd Maria ziek gelegen.

1866
August. 10 - Waschloon van dekens f 1,-
October - C.H. RISSIK 1 bed peluw en kussentijk gewasschen versteld op nieuw genaaid gewast en de veeren gezuiverd f 6,-
1 kussentijk f 0,90 = f 6,90

Laatst gewijzigd: december 2019.