Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


135 Jan van der Elst (Achterom D775)


Jan van der Elst

Achterom D775
Zoon Jan 18 jaar oud Augustus 1866 overleden.

Verbrand 17 Augustus 1766
1 kaffen bed
1 kaffen peluw
3 kaffen kussens 1 dek
3 bossen stroo

1866
August. 17 - Waschloon dekens f 1,45
August. 17 - J.P. Spruijt bed peluw en kussenzakken 14 el 6/4 linnen f 6,30
August. 20 - Schoonmaakloon woning f 1,25
Septemb. 5 - E. KEUSS een deken f 1,80
October 2 - 5 zakken kaf f 0,40

Laatst gewijzigd: december 2019.