Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


138 de Erven Philippus Muelhaus [Muehlhaus] (Dwarsgang C1640)]


de Erven Philippus Muelhaus

Dwarsgang C1640
Hij is overleden den [-] Augustus 1866.

Verbrand 22 Augustus 1866
1 zeegras bed
1 zeegras peluw
3 bossen stroo

1866
August. 24 - waschloon van dekens f 1,-
October 2 - 3 zakken kaf, f 0,42

Laatst gewijzigd: december 2019.