Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


141 Willem Norenburg (Hellingen)


Willem Norenburg

Hellingen
Zijne vrouw overleden den [-] Augustus 1866.

1866.
Julij 13 - E. KEUSS 10 El 6/4 binnen bedenzak f 3,- October - M. VERTREGT 1 duilen peluw, 2 kussens gewasschen, nieuw koord genaaid gezuiverd en opgemaakt f 2
1 2 persoons kaffen bed f 4,50 = f 6,50

Laatst gewijzigd: december 2019.