Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


142 Jannetje Ponten (Vriesestraat)


Jannetje Ponten

os door de Cholera aangetast en heeft op het bed van en ten huizen van de wed: Jacobus van Rijswijk ziek gelegen Vriesestraat overleden [-] Augustus 1866.

1866.
Septemb. 5 - waschloon van dekens f 0,50
October - C.H. RISSIK 1 peluw 2 kussentijken gewasschen met nieuw koord genaaid gewast en de veeren van bed peluw en 2 kussens gezuiverd, f 4,50

Laatst gewijzigd: december 2019.