Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


146 Lambertus van de Waard (Krommenelleboog C1515)


Lambertus van de Waard

Krommenelleboog C1515
Zijn vrouw overleden [-] September 1866.

1866
Septemb. 19 - waschloon van dekens f 1,-
October - H.A. van Kampen voor het zuiveren 1 veren bed, dito peluw en 2 dito kussens, f 5,-

Laatst gewijzigd: december 2019.