Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


151 Jacob van der Stek (Marienbornstraat C781)


Jacob van der Stek

Marienbornstraat C781(481).
Zijn kind overleden [-] September 1866.

1866
Septemb. 19 - Waschloon van dekens f 1,-
October - M. VERTREGT 1 veeren bed, 1 peluw, 3 kussens gewasschen nieuw koord genaaid gewast veeren gezuiverd en opgemaakt, f 4,50

Laatst gewijzigd: december 2019.