Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: register aantekening [170] choleralijders (1866)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3966 (register aantekening [170] choleralijders (1866))

'De posten tezamen bedragen op heden 26 October 1866 de Som van 1308,47 1/2 als in het kasboek.'

NB.
DUIL (duul/dul/dule/dulen) = soort lisdodde, gebruikt als dekriet van mindere kwaliteit;
GEWAST = met was bestreken of doortrokken, om iets glanzend of ondoordringbaar voor water te maken;
KAF = omhulsel van de graankorrels;

(scans verkrijgbaar)


154 de wed. Martinus Crets (Kolfstraat C1378)


de wed. Martinus Crets

Kolfstraat C1378
De man overleden [-] September 1866.

1866
Septemb. 20 - Waschloon van dekens f 2,-
Septemb. 20 - Schoonmaken der woning f 0,80
October - M. VERTREGT 1 duilen bed 1 kussens 1 veeren dito, 1 bovenwol peluw 1 kaffen dito, 1 zeegras matras, gewaschen, nieuw koord genaaid, gezuiverd en opgemaakt f 6,50 nieuw kaf in beddenzak f 0,60 = f 4,10

Laatst gewijzigd: december 2019.